Yrityksen osoite- ja yhteystiedot

Kaupparekisteriin ilmoitettavat yrityksen osoite- ja yhteystiedot ovat julkisia ja kenen tahansa saatavissa ja ne ovat nähtävissä maksutta Virre-tietopalvelussa ja YTJ-yrityshaussa. Lisäksi YTJ- ja kaupparekisteritietoja luovutetaan monin eri tavoin kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille.

Jos yrityksen kotipaikka muuttuu, niin katso lisäksi ohje kotipaikan muutoksesta.

Muutokset rekisteröityihin tietoihin on ilmoitettava viivytyksettä.

Yksi osoitetieto pakollinen

Yrityksen on ilmoitettava joko posti- tai käyntiosoite kaupparekisteriin. Yritys voi halutessaan ilmoittaa myös muita yhteystietoja julkisiksi, kuten puhelinnumeron, faksinumeron, sähköpostiosoitteen tai kotisivun www-osoitteen.

Sähköinen osoitteenmuutos

Tee osoite- ja yhteystietomuutosilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoitus on maksuton.

Huomio! Otathan huomioon tämän, kun ilmoitat Ahvenanmaalla sijaitsevan yrityksen osoitetiedot:
Kun yrityksen postinumero on Ahvenanmaalla, YTJ-palvelu ei heti tunnista antamaasi katuosoitetta oikein. Tällöin palvelu kehottaa valitsemaan toisen kadunnimen. Pääset eteenpäin painamalla kuvaketta, jossa lukee "En vahvista valintaa". Sen jälkeen palvelu hyväksyy antamasi katuosoitteen.


Kaupparekisterin muutosilmoituksesta heti tieto sähköpostilla

Ilmoita yrityksellesi toimiva sähköpostiosoite YTJ-palvelun kautta ja saat automaattisesti sähköpostiviestin, kun yrityksesi muutosilmoitus on saapunut kaupparekisteriin. Lisätietoja automaattisesta palvelusta.

Yrityksen sähköpostiosoite on julkinen tieto, joka näkyy YTJ-yrityshaussa.

Lomakkeella tehtävä osoitteenmuutos

Yhteystietomuutokset voi ilmoittaa maksutta myös paperilomakkeilla.

  • Lomake Y6 (yksityinen elinkeinonharjoittaja). Lomakkeen allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja.
  • Lomake Y5 (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö). Lomakkeen allekirjoittaa vastuunalainen yhtiömies.
  • Lomake Y4 (muut yritykset). Osakeyhtiön tai osuuskunnan lomakkeen allekirjoittaa hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. Muiden yritysten osalta ks. yritys- ja yhteisötietolain 14 §.
  • Lomakkeen voi allekirjoittaa myös edellä mainittujen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Tietoja ei voi ilmoittaa puhelimitse tai vapaamuotoisesti sähköpostilla.

Ilmoita osoite erikseen Postiin

Yrityksen osoite ei välity Postin kautta YTJ:hin, eikä ytj.fi:n kautta ilmoitettu osoite välity Postille. Muista siksi seuraavat asiat:

  • Ilmoita osoite Postiin, kun aloitat yritystoiminnan, perustat uuden toimipisteen tai yrityksesi vaihtaa nimeä.
  • Ilmoita Postille, mikäli kotiosoitteesi on myös yrityksen postiosoite.
  • Yrityksen osoitteen ilmoittamisesta Postille kerrotaan Postin verkkosivuilla.

Huomaa lisäksi!

Osoitteenmuutoksesta ei lähetetä yritykselle rekisteriotetta. Muutoksen voi tarkastaa YTJ-tietopalvelusta tai Virre-tietopalvelusta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.06.2017