Yrityksen kotipaikan muuttaminen

Osalla yrityksistä kotipaikan muuttaminen tapahtuu muuttamalla yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta. Tässä ohjeessa on taustoitusta tavallisimpien yritysten kotipaikan muutokseen liittyvästä kaupparekisterimenettelystä.

Jos myös yrityksen osoite muuttuu, lue lisää osoite- ja yhteystietojen ilmoittamisesta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Muutokset kotipaikan/kunnan, josta toimintaa johdetaan osalta, on ilmoitettava kaupparekisteriin viipymättä. Lue lisää yksityisen elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Kunta, josta toimintaa johdetaan, on yhtiösopimuksessa oleva tieto. Kunnan muutos ilmoitetaan siis yhtiösopimuksen muutoksena. Lue lisää yhtiösopimuksen muutoksesta.

Ilmoitettavan kunnan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Osakeyhtiö

Yhtiöjärjestyksessä on mainittava yhtiön kotipaikka, jonka on oltava Suomessa oleva kunta. Yhtiökokouksen pitopaikka määräytyy lähtökohtaisesti yhtiöjärjestyksessä mainitun kotipaikan mukaisesti. Kotipaikan mukaan määräytyy myös toimivaltainen tuomioistuin. Kotipaikan ei tarvitse liittyä yhtiön toimintaan eikä yhtiön ilmoittaman osoitteen tarvitse olla samassa kunnassa kuin kotipaikan, vaikka yleensä näin luonnollisesti onkin.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutoksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Osuuskunta

Osuuskunnan säännöissä on mainittava osuuskuntalain mukaan kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa oleva kunta.

Kotipaikan ei tarvitse liittyä osuuskunnan toimintaan eikä osuuskunnan ilmoittaman osoitteen tarvitse olla samassa kunnassa kuin kotipaikan, vaikka yleensä näin luonnollisesti onkin.

Lue lisää osuuskunnan sääntöjen muutoksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Kuntaliitokset ja yrityksen kotipaikka

Yrityksen kotipaikka muutetaan kaupparekisteriin viran puolesta ja maksutta niissä tapauksissa, kun kunta lakkaa kuntaliitoksen vuoksi. Tällöin rekisterimerkintään muutetaan uusi kotipaikka. Asiasta säädetään kuntajakolain (1698/2009) 7 luvun 34 §:ssä.

Kun muutos on päivitetty, näkyy uusi kotipaikka yrityksen kaupparekisteritiedoissa sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä YTJ:ssä.

Tieto uudesta kotipaikasta ei kuitenkaan päivity automaattisesti yritysten ns. yhteisösääntöihin. Kun yritys seuraavan kerran muuttaa yhtiöjärjestystään tai yhtiösopimustaan, kannattaa samalla päivittää kuntaliitoksesta aiheutunut kotipaikan muutos.

Lakkautetun kunnan nimi saa edelleen säilyä yrityksen toiminimessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.09.2016