Osuuskunnan muutosilmoitus

Osuuskunnan on ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset lisäykset viivytyksettä muutoksen tapahduttua. Ilmoituksiin on liitettävä selvitys päätöksestä, johon muutos perustuu. Esimerkiksi osuuskunnan säännöt tulevat voimaan vasta kun ne on rekisteröity. Rekisterin oikeutta luova vaikutus on osuuskuntien kannalta merkityksellinen.

Tarkasta yrityksesi voimassa olevat kaupparekisteritiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä.

Osuuskunnasta rekisteröitäviä tietoja ovat mm:

*Myös aputoiminimet ja prokurat voidaan ilmoittaa rekisteriin. Aputoiminimen rekisteröinnillä saa toiminimisuojaa ja prokuroiden rekisteröinti helpottaa niiden käyttöä, kun yrityksen kaikki nimenkirjoittajat näkyvät kaupparekisteriotteella.

Lomakkeet

  • Lomake Y4, liitelomake 14 A ja tarvittaessa henkilötietolomake
  • Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
  • Lomakkeet allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan valtakirja alkuperäisenä (jos avoin asianajovaltakirja) tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet

  • Selvitys päätöksestä, johon muutos perustuu. Esimerkiksi osuuskuntakokouksen päätös sääntöjen muutoksesta tai hallituksen valinnasta tai hallituksen päätös puheenjohtajan valinnasta
  • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
  • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on oltava maksettu ilmoitusta jätettäessä. Yleensä muutosten ilmoittaminen on maksullista. Esimerkiksi osuuskunnan osoite- ja yhteystietojen ilmoittaminen on kuitenkin maksutonta. Lisätietoa käsittelymaksuista ja maksun suorittamisesta: ks. hinnasto.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.07.2017