Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan muutosilmoitus


Osuuskunnan on ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset lisäykset viivytyksettä muutoksen tapahduttua. Ilmoituksiin on liitettävä selvitys päätöksestä, johon muutos perustuu. Esimerkiksi osuuskunnan säännöt tulevat voimaan vasta kun ne on rekisteröity. Rekisterin oikeutta luova vaikutus on osuuskuntien kannalta merkityksellinen.

Tarkasta yrityksesi voimassa olevat kaupparekisteritiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä.

Ilmoituksen voit tehdä netissä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla (Y-lomake). Netissä ilmoittaminen on nopeampaa ja yleensä edullisempaa kuin paperilomakkeella. Osa ilmoituksista täytyy toistaiseksi tehdä paperilomakkeella.

Edunsaajailmoitus

Osuuskunnan täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla rekisterissä. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa. Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Mistä muutoksista täytyy tehdä ilmoitus?

Osuuskunnasta rekisteröitäviä tietoja ovat mm:

Myös aputoiminimet ja prokurat voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin. Aputoiminimen rekisteröinnillä saa toiminimisuojaa ja prokuroiden rekisteröinti helpottaa niiden käyttöä, kun yrityksen kaikki nimenkirjoittajat näkyvät kaupparekisteriotteella.

Lomakkeet

Avaa: Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB), liitelomake 14 A (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt)


Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa lomakkeen Y4. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:
  • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
  • selvitys päätöksestä, johon muutos perustuu: esimerkiksi osuuskuntakokouksen päätös sääntöjen muutoksesta tai hallituksen valinnasta tai hallituksen päätös puheenjohtajan valinnast.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

Yleensä muutosten ilmoittaminen on maksullista. Esimerkiksi osuuskunnan osoite- ja yhteystietojen ilmoittaminen on kuitenkin maksutonta. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Paperilomakkeella ilmoittaessa maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.02.2024