Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden henkilömuutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin

Osuuskunnan hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston muutokset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Toimitusjohtaja on osuuskuntalain mukaan vapaaehtoinen toimielin. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnassa on toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja voidaan kuitenkin valita myös silloin, kun osuuskunnan säännöissä ei ole erillistä määräystä toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajan valitsee yleensä hallitus.

Jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastajia, muutoksista täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä tilintarkastajista. Jos osuuskuntaan valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, täytyy valita ainakin yksi varatilintarkastaja. Katso myös ohje tilintarkastuksesta luopumisesta ja toiminnantarkastuksesta.

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Lue ohjeet, miten haet lupaa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuvalle hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen


Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan maksuttoman muutosilmoituksen.

Kun tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, joko yrityksen tai hänen itsensä täytyy ilmoittaa erosta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten teet ilmoituksen YTJ-palvelussa?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkin seuraavista: henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot.

Huomaa tilintarkastajan ilmoittamisessa seuraavat:
  • Voit ilmoittaa vain hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan (HT, KHT).
  • Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, ilmoitat yhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.

Hallintoneuvoston voit ilmoittaa vain paperilomakkeella. Siirry ohjeeseen osuuskunnan johdon, tilintarkastajien ja edustajien muutosilmoituksesta paperilomakkeella.

Mitä liitteitä tarvitset?

Kun teet ilmoituksen YTJ-palvelussa, sinun ei tarvitse liittää ilmoitukseen päätöstä henkilön valinnasta tehtävään (esimerkiksi pöytäkirjaa osuuskunnan kokouksesta tai hallituksen kokouksesta). Yrityksellä täytyy kuitenkin olla henkilön valintaa koskeva päätös, jonka voimme tarvittaessa pyytää ilmoituksen käsittelyä varten.

Jos ilmoitat henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä kopio passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Katso opasvideot ilmoittamisesta

Tutustu netissä ilmoittamisen opasvideoihin YouTube-kanavallamme. Katso opasvideot.Avautuu uuteen välilehteen


Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Jos teet muutosilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin ilmoitettaessa YTJ-palvelussa. Siirry ohjeeseen osuuskunnan johdon, tilintarkastajien ja edustajien muutosilmoituksesta paperilomakkeella.

Mitä maksaa?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan ja toimitusjohtajan muutosilmoitus YTJ-palvelussa maksaa 50 euroa jokaisesta asiaryhmästä.

Esimerkki: hallituksen ja toimitusjohtajan muutos maksaa YTJ-palvelussa 100 euroa.

Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

YTJ-palvelussa ilmoittamasi vastuuhenkilön muutos voidaan rekisteröidä automaattisesti. Lue lisää automaattisesta rekisteröinnistä.

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.05.2024