Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Automaattinen päätöksenteko kaupparekisteriin tehtävissä vastuuhenkilön muutosilmoituksissa

PRH voi käyttää automaattista päätöksentekoa kaupparekisteriin tehtävissä yrityksen vastuuhenkilön muutosilmoituksissa 3.1.2024 alkaen.

Kaikkia vastuuhenkilön muutoksia ei rekisteröidä automaattisesti. Ilmoitus ohjautuu käsittelijälle, jos se sisältää tietoja, jotka eivät täytä automaattisen päätöksenteon edellytyksiä.

Automaattisen päätöksenteon edellytykset on määritelty sähköiseen asiointipalveluun (YTJ-palvelu) ja kaupparekisteriasioiden käsittelyjärjestelmään. Nämä määrittelyt on kirjattu käyttöönottopäätökseen ja käsittelysääntöihin.

Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta kaupparekisteri-ilmoituksissa tehtävän päättymisestä ja tehtävästä eroamisesta.

Millaisissa tilanteissa ilmoitus voidaan käsitellä automaattisesti?

PRH voi käsitellä ilmoitetun vastuuhenkilön muutoksen automaattisesti, kun muutosilmoitus on tehty sähköisesti YTJ-palvelussa, eikä se sisällä liitteitä.

Lisäksi ilmoituksen on täytettävä muiden muassa edellytykset, jotka on lueteltu alla.

 • Yritysmuoto on jokin seuraavista:
 • osakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • osuuskunta.
 • Ilmoitettava vastuuhenkilö on valittu johonkin seuraavista tehtävistä:
 • hallituksen jäsen tai varajäsen
 • toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
 • isännöitsijä tai yhteisön päävastuullinen isännöitsijä
 • tilintarkastaja tai yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja.
 • prokuristi
 • edustamiseen oikeutettu.
 • Ilmoitettavalla henkilöllä on kelpoisuus tulla valituksi tehtävään.
 • Henkilöitä on ilmoitettu laissa tai esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä edellytettävä määrä.
 • Ilmoituksen on allekirjoittanut henkilö, jolla on lain mukaan oikeus allekirjoittamiseen.
 • Asiassa ei ole syytä epäillä ilmoitetun tiedon oikeellisuutta.

Mistä tiedät, onko ilmoitus käsitelty automaattisesti?

PRH lähettää yritykselle kaupparekisteriotteen, kun muutosilmoitus on käsitelty. Otteessa kerrotaan, jos rekisteröinti on tehty automaattisesti, ja mistä saa lisätietoja automaattisesta päätöksenteosta.

Mistä saat tarkempaa tietoa automaattisesta päätöksenteosta?

PRH:n käyttöönottopäätöksessä kerrotaan, millä perusteilla vastuuhenkilön muutosilmoitus voidaan käsitellä automaattisesti.

Voimassa oleva käyttöönottopäätös ja aikaisemmat päätökset ovat saatavilla tämän sivun lisäksi PRH:n toimitalon aulapalvelusta osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 B, Helsinki.

Lisätietoja käyttöönottopäätöksistä saat sähköpostitse: kirjaamo(at)prh.fi

Voimassa oleva käyttöönottopäätös

Avaa voimassa oleva käyttöönottopäätös automaattisesta päätöksenteosta kaupparekisteriin tehtävissä vastuuhenkilön muutosilmoituksissa:

Käyttöönottopäätös 16.2.2024 (pdf, 294.4 kt)

Aiemmin voimassa olleet käyttöönottopäätökset

Käyttöönottopäätös 21.12.2023 (pdf, 290.9 kt)

Voiko automaattiseen päätöksentekoon hakea muutosta?

Yritys ei voi hakea muutosta siihen, että PRH on käyttänyt automaatiota muutosilmoituksen käsittelyssä. Yritys ei myöskään voi hakea muutosta siihen, että muutosilmoituksen tiedot on merkitty kaupparekisteriin.

PRH rekisteröi vastuuhenkilöiden muutokset yrityksen tekemän ilmoituksen mukaisesti. Lisäksi kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyssä asianosaisena on ilmoitusvelvollinen yritys. Lainsäädäntö ei edellytä, että asiaan voisi hakea muutosta oikaisulla, kun asianosainen on yritys tai yhteisö.

PRH on arvioinut, että automaattisessa päätöksenteossa ilmoitusvelvollisia yrityksiä ja yhteisöjä ei aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 12.04.2024