Osuuskunnan tilintarkastuksesta luopuminen ja toiminnantarkastus

Osuuskunnat, joiden säännöissä on määräys tilintarkastajista

Pienillä osuuskunnilla ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Jos osuuskunnan säännöissä edellytetään tilintarkastajan valintaa, on määräystä kuitenkin noudatettava. Osuuskunta voi päättää poistaa säännöistä tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevan maininnan. Sääntöihin ei voi kuitenkaan ottaa seuraavanlaisia mainintoja: "tilintarkastajaa ei ole valittu" tai "osuuskunnalla ei ole tilintarkastajaa".

Jos kuitenkin sääntöihin on ennen 1.1.2014 otettu tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, katso ohjeistusta kohdasta "Vanhat osuuskunnat ja toiminnantarkastajan valinta".

Samalla kun osuuskunta päättää sääntöjen muutoksesta se voi myös päättää, että osuuskunnalle ei valita tilintarkastajia. Ilmoituslomakkeelle merkitään sääntöjen muutoksen päivämäärä ja tieto, että tilintarkastajia ei ole valittu.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 14A
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Osuuskunnan kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • 315 € (275 € sääntöjen muutoksen ilmoittamisesta + 40 € tilintarkastajista luopumisen ilmoittamisesta)
 • Käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 380 €
 • Käsittelymaksu maksetaan etukäteen

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon

Siirry maksuohjeisiin

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta osuuskunnassa, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 • 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
 • 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
 • 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

(ks. tarkemmin osuuskuntalain 7 luku 2 §).

Osuuskunnassa on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja osuuskunnan säännöissä ei määrätä toisin. Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2014 alkaviin tilikausiin.

Vanhat osuuskunnat ja toiminnantarkastajan valinta

Osuuskunta, jonka sääntöihin on ennen 1.1.2014 otettu tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, voi valita tilintarkastajan sijaan tai lisäksi toiminnantarkastajan, jos uuden osuuskuntalain tai tilintarkastuslain mukaan velvollisuutta tilintarkastajan valintaan ei ole.

Jos kaupparekisteriin on merkitty tilintarkastajat, sääntöjä ei ole muutettu ja osuuskunta ilmoittaa, että tilintarkastajista on luovuttu, määräytyy käsittelymaksu seuraavasti:

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Tilintarkastajan, hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen tai toimitusjohtajan muutosilmoitus verkossa 40 €/asia
 • Esimerkki maksusta: osuuskunta ilmoittaa, että tilintarkastajista on luovuttu. Käsittelymaksu on 40 €.
 • Käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa. Lue lisää käsittelymaksuista sähköisessä palvelussa.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • Ilmoitus tilintarkastajan, hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen tai toimitusjohtajan muutoksesta 40 €/asia + 55 €/ilmoitus
 • Esimerkki maksusta: osuuskunta ilmoittaa, että tilintarkastajista on luovuttu. Käsittelymaksu on 95 € (40 + 55).
 • Lisätietoa maksun suorittamisesta (maksettava etukäteen), ks. maksuohjeet.

Osuuskunta, johon ei valita tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa

Osuuskunnassa on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja osuuskunnan säännöissä ei määrätä toisin. Jos halutaan, että osuuskunnassa ei ole velvollisuutta valita toiminnantarkastajaa, on säännöissä mainittava, ettei toiminnatarkastajaa valita. Sääntömuutoksen käsittelymaksu on sähköisessä palvelussa 275 € ja paperi-ilmoituksen osalta 380 euroa.

Osuuskunta, joka on luopunut tilintarkastusvelvollisuudesta ennen 1.1.2014

Jos osuuskunnan säännöissä ennen 1.1.2014 otetun määräyksen perusteella osuuskunnalla ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osuuskunta ei ole velvollinen valitsemaan toiminnantarkastajaa.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.02.2021