Osuuskunta

Osuuskunnan omistavat ja sen päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Jäsenmäärä, osuuksien lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. Osuuskunnalla voi lisäksi olla osakkeenomistajia ja osakepääoma.

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Toiminnan tarkoituksesta voidaan säännöissä määrätä toisin.

Ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin

Osuuskunta on aina velvollinen tekemään perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla.

Osuuskunta on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Osuuskunnan kaupparekisteri-ilmoittamiseen liittyvät ohjeet löydät seuraavista kohdista:

Ohjeet

Lisäohjeet

Osuuskunnan perusilmoituksen tekemiseen saa lisäohjeita kaupparekisterin neuvontanumerosta 029 509 5900. Perustamisohjeita antavat myös uusyrityskeskukset ja Pellervo-Seura ry .

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.08.2015