Osuuskunnan perustamisilmoitus

Osuuskunnan täytyy aina tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin.

Osuuskunta täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla.

Hyödynnä perustamispakettiamme

Kaikki osuuskunnan perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet ovat valmiina perustamispaketissamme.

Siirry ytj.fi-sivuille lataamaan perustamispaketti.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Jos perustamisopimus ja säännöt ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Lomakkeet

Avaa: lomake Y1, liitelomake 2 ja henkilötietolomake (pdf)

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Joku hallituksen varsinaisista jäsenistä allekirjoittaa lomakkeen Y1. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • perustamissopimus alkuperäisenä
 • osuuskunnan säännöt
 • pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan valinnasta (puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa)
 • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia (liitelomakkeella 2 on tila vakuutuksen antamiseen)
 • hallintoneuvoston pöytäkirja, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Lue lisää luvista ulkomailla asuville.

Käsittelymaksu

Perustamisilmoitus maksaa 380 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Osuuskunnan perustamissopimus

Osuuskunnan perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki jäsenet allekirjoittavat. Jos lisäksi annetaan osuuksia tai osakkeita muille kuin jäsenille, niiden merkitsijät allekirjoittavat sopimuksen.

Perustamissopimuksessa on aina mainittava seuraavat tiedot:

  • sopimuksen päivämäärä
  • kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet
  • osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta)
  • osuuden maksuaika
  • osuuskunnan hallituksen jäsenet: voi nimetä myös hallituksen puheenjohtajan.

Seuraavat tiedot on mainittava tarvittaessa:

  • toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja toiminnantarkastaja
  • hallintoneuvoston jäsenet ja tällöin voi nimetä myös hallintoneuvoston puheenjohtajan
  • jos annetaan myös osakkeita: osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika.
  • Tilikaudesta on määrättävä perustamissopimuksessa tai säännöissä.

Osuuskunnan säännöt

Säännöissä on aina mainittava (pakolliset määräykset):

 1. osuuskunnan toiminimi
 2. kotipaikkana oleva Suomen kunta
 3. toimiala.

Jos osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava säännöissä.

Pakollisten määräysten lisäksi osuuskunnan säännöissä on mahdollista lausua monista muista asioista, kuten toimitusjohtajasta, ylimääräisestä maksusta (osuuskuntalain 13 luku) ja lisämaksuvelvollisuudesta (osuuskuntalain 14 luku).

Muihin kuin säännöissä määrättyihin asioihin sovelletaan laissa olevia olettamasäännöksiä (esimerkiksi jos osuuskunnan kokoukseen liittyviä asioita tai toiminnantarkastusta ei ole otettu sääntöihin). Lue lisää osuuskunnan toiminnantarkastuksesta.

Lisätietoja perustamisesta ja lainsäädännöstä

Osuuskunnan perusilmoituksen tekemiseen saat lisäohjeita kaupparekisterin neuvonnasta. Katso kaupparekisterin yhteystiedot.

Perustamisohjeita antavat Pellervo-Seura ry ja uusyrityskeskukset.

Lue lisää osuuskuntalaista Finlex-säädöstietopankissa.

Rekisteröinnin jälkeen: tee edunsaajailmoitus kaupparekisteriin

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt osuuskunnan kaupparekisteriin.

Rekisteröinnin jälkeen uuden osuuskunnan täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Ilmoitus on maksuton. Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.02.2021