Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan perustamisilmoitus kaupparekisteriin

Osuuskunnan täytyy aina tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin.

Tee ilmoitus paperilomakkeilla. Ilmoituksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osuuskunnan perustamissopimus on allekirjoitettu.

Jos ilmoitus myöhästyy, perustaminen raukeaa eli osuuskuntaa ei synny.

Mitä maksaa?

Perustamisilmoitus maksaa 370 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat?

Voit ilmoittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 • käyttämällä valmista perustamispakettia tai
 • täyttämällä lomakkeet: Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake.

Valmis perustamispaketti

Kaikki osuuskunnan perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet ovat valmiina perustamispaketissamme.

Avaa: perustamispaketti.Avautuu uuteen välilehteen

Y1-lomake, 2-liitelomake ja henkilötietolomake

Jos perustamissopimus ja säännöt ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus Y1-lomakkeella, 2-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Avaa: lomake Y1 (pdf, 0.3 MB), liitelomake 2 (pdf, 0.9 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt)

Toimi näin

Tallenna lomakkeet ensin omalle koneellesi täyttämistä varten.

Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella.

Kaikki ilmoittamasi tiedot ja asiakirjat ovat julkisia henkilötietolomaketta ja mahdollisia passikopioita lukuun ottamatta. Älä liitä ilmoitukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja kaikki muut tarvittavat liitteet (katso alla kohta Mitä liitteitä) kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen varsinaisista jäsenistä allekirjoittaa lomakkeen Y1. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • perustamissopimus alkuperäisenä
 • osuuskunnan säännöt
 • pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan valinnasta (puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa)
 • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia (liitelomakkeella 2 on tila vakuutuksen antamiseen)
 • hallintoneuvoston pöytäkirja, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Lue lisää luvista ulkomailla asuville.

Osuuskunnan perustamissopimus

Osuuskunnan perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki jäsenet allekirjoittavat. Jos lisäksi annetaan osuuksia tai osakkeita muille kuin jäsenille, niiden merkitsijät allekirjoittavat sopimuksen.

Perustamissopimuksessa täytyy aina olla seuraavat tiedot:

 • sopimuksen päivämäärä
 • kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet
 • osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta)
 • osuuden maksuaika
 • osuuskunnan hallituksen jäsenet: voi nimetä myös hallituksen puheenjohtajan.

Seuraavat tiedot voi mainita tarvittaessa:

 • Toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja toiminnantarkastaja
 • Huomaa, että voit ilmoittaa vain hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan (HT, KHT).
 • Hallintoneuvoston jäsenet ja tällöin voi nimetä myös hallintoneuvoston puheenjohtajan
 • Jos annetaan myös osakkeita: osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika.
 • Tilikaudesta on määrättävä perustamissopimuksessa tai säännöissä.

Osuuskunnan säännöt

Säännöissä on aina mainittava (pakolliset määräykset):

 1. osuuskunnan toiminimi
 2. kotipaikkana oleva Suomen kunta
 3. toimiala.

Jos osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava säännöissä.

Pakollisten määräysten lisäksi osuuskunnan säännöissä on mahdollista lausua monista muista asioista, kuten toimitusjohtajasta, ylimääräisestä maksusta (osuuskuntalain 13 luku) ja lisämaksuvelvollisuudesta (osuuskuntalain 14 luku).

Muihin kuin säännöissä määrättyihin asioihin sovelletaan laissa olevia olettamasäännöksiä (esimerkiksi jos osuuskunnan kokoukseen liittyviä asioita tai toiminnantarkastusta ei ole otettu sääntöihin). Lue lisää osuuskunnan toiminnantarkastuksesta.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Tutustu kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaikoihin.

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelusta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Rekisteröinnin jälkeen: tee edunsaajailmoitus kaupparekisteriin

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt osuuskunnan kaupparekisteriin.

Rekisteröinnin jälkeen uuden osuuskunnan täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Ilmoitus on maksuton. Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta.

Lisätietoja perustamisesta ja lainsäädännöstä

Osuuskunnan perusilmoituksen tekemiseen saat lisäohjeita kaupparekisterin neuvonnasta. Katso kaupparekisterin yhteystiedot.

Perustamisohjeita antavat Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ja uusyrityskeskukset:

Lue lisää osuuskuntalaista Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.03.2024