Osuuskunnan perustamisilmoitus

Osuuskunta on aina velvollinen tekemään perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla.

Lisätietoja: Osuuskuntalaki (Valtion säädöstietopankkiin Finlex)

Hyödynnä perustamispakettiamme

Kaikki osuuskunnan perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet ovat valmiina perustamispaketissamme.

Lue lisää ja lataa www.ytj.fi -sivustolta.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Jos perustamisopimus ja säännöt ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Lomakkeet

 • Lomake Y1, liitelomake 2 ja henkilötietolomake
 • Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
 • Lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan valtakirja alkuperäisenä (jos avoin asianajovaltakirja) tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

 • Perustamissopimus alkuperäisenä
 • Osuuskunnan säännöt
 • Pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan valinnasta (puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa)
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia (liitelomakkeella 2 on tila vakuutuksen antamiseen)
 • Hallintoneuvoston pöytäkirja, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.
 • Lisätietoja luvista ulkomailla asuville.

Käsittelymaksu

Osuuskunnan perustamissopimus

Osuuskunnan perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki jäsenet allekirjoittavat. Jos lisäksi annetaan osuuksia tai osakkeita muille kuin jäsenille, niiden merkitsijät allekirjoittavat sopimuksen.

Perustamissopimuksessa on aina mainittava:

   • sopimuksen päivämäärä,
   • kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet,
   • osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta),
   • osuuden maksuaika,
   • osuuskunnan hallituksen jäsenet, voi nimetä myös hallituksen puheenjohtajan.

Seuraavat tiedot on mainittava tarvittaessa:

   • toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja toiminnantarkastaja,
   • hallintoneuvoston jäsenet ja tällöin voi nimetä myös hallintoneuvoston puheenjohtajan,
   • jos annetaan myös osakkeita, osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika.
   • Tilikaudesta on määrättävä perustamissopimuksessa tai säännöissä.

Osuuskunnan säännöt

Säännöissä on aina mainittava (pakolliset määräykset):

  1. osuuskunnan toiminimi;
  2. kotipaikkana oleva Suomen kunta; sekä
  3. toimiala.

Jos osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava säännöissä.

Pakollisten määräysten lisäksi osuuskunnan säännöissä on mahdollista lausua monista muista asioista, kuten toimitusjohtajasta, ylimääräisestä maksusta (osuuskuntalain 13 luku) ja lisämaksuvelvollisuudesta (osuuskuntalain 14 luku).

Muihin kuin säännöissä määrättyihin asioihin, esim. jos osuuskunnan kokoukseen liittyviä asioita tai toiminnan tarkastusta ei ole otettu sääntöihin, sovelletaan laissa olevia olettamasäännöksiä.

Huomioitavaa toiminnantarkastuksesta ohjeeseen osuuskunnan tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Lisäohjeet

Osuuskunnan perusilmoituksen tekemiseen saa lisäohjeita kaupparekisterin neuvontanumerosta 029 509 5900. Perustamisohjeita antavat Pellervo-Seura ry. ja uusyrityskeskukset.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.04.2017