Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuspääoman menettäminen

Jos osuuskunnan hallitus havaitsee, että osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen, hallituksen täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osuuspääoman menettämisestä.

Osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto

Osuuspääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa kaupparekisteristä, jos osuuskunnan oma pääoma on yli puolet osuuspääoman ja osakepääoman yhteismäärästä. Osuuskunnan täytyy tehdä muutosilmoitus, jotta merkintä poistetaan rekisteristä.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jonkun heistä valtuuttama henkilö allekirjoittaa lomakkeen Y4. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Käytä lomaketta Y4 ja liitelomaketta 14A.

Avaa: lomake Y4 (pdf, 0.3 MB) ja liitelomake 14A (pdf, 1.1 MB)

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Osuuspääoman menettämisen ilmoittaminen

Ilmoita, että osuuskunnan osuuspääoma on menetetty liitelomakkeen 14A sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa".

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
  • hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poiston ilmoittaminen

Pyydä poistamaan osuuspääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä liitelomakkeen 14A sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa".

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
  • tase, jonka mukaan osuuskunnan oma pääoma on yli puolet osuuspääoman ja osakepääoman yhteismäärästä.
  • Muu erityinen selvitys perusteluineen, jos osuuskunta on tehnyt osuuskuntalain 23 luvun 23 §:ssä mainittuja oman pääoman lisäyksiä. Pääomalainasta riittää perusteluna maininta tämän huomioon ottamisesta oman pääoman laskelmassa.

Huomaa: Taseen ja muun selvityksen täytyy olla tilin- tai toiminnantarkastajan tarkastamia, jos osuuskunnassa on lain tai sääntöjen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Ilmoitus osuuspääoman menettämisestä paperilomakkeilla maksaa 50 euroa.

Ilmoitus osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistosta maksaa 50 euroa.

Maksa paperi-ilmoituksen käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoa lainsäädännöstä

Osuuspääoman menettämisestä säädetään osuuskuntalain 23 luvun 23 §:ssa. Siirry lukemaan osuuskuntalain 23 luvun 23 §:ää Finlex-säädöstietopankissa. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024