Osuuspääoman menettäminen

Jos osuuskunnan hallitus havaitsee, että osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osuuspääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin (osuuskuntalain 23 luvun 23 §), FINLEX .

Lomake

 • lomake Y4 ja liitelomake 14A
 • liitelomakkeen 14A sivulla 7 kohdassa "muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa" ilmoitetaan, että osuuskunnan osuuspääoma on menetetty
 • lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jonkun heistä valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

 • hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta

Käsittelymaksu

Määräaika

 • ilmoitus on tehtävä viipymättä

Osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistaminen

Osuuspääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa osuuskunnan tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos osuuskunnan oma pääoma on yli puolet osuuspääoman ja osakepääoman yhteismäärästä.

Lomake

 • lomake Y4 ja liitelomake 14A
 • liitelomakkeen 14A sivulla 7 kohdassa "muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa" pyydetään poistamaan osuuskunnan osuuspääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä
 • lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jonkun heistä valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

 • hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • tase, jonka mukaan osuuskunnan oma pääoma on yli puolet osuuspääoman ja osakepääoman yhteismäärästä
 • jos osuuskunta on tehnyt osuuskuntalain 23 luvun 23 §:ssä mainittuja oman pääoman lisäyksiä, näistä on liitettävä mukaan muu erityinen selvitys perusteluineen. Pääomalainasta riittää perusteluna maininta tämän huomioon ottamisesta oman pääoman laskelmassa
 • taseen ja muun selvityksen tulee olla tilin- tai toiminnantarkastajan tarkastamat, jos osuuskunnassa on lain tai sääntöjen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja
 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.

Käsittelymaksu

Määräaika

 • ilmoitus on tehtävä viipymättä.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.02.2021