Toiminimellä voi olla erikielisiä rinnakkaistoiminimiä

Yrityksen nimen eli toiminimen saa rekisteröidä kaksi- tai useampikielisenä, jos erikieliset ilmaisut sisällöltään vastaavat toisiaan. Rinnakkaistoiminimi on yrityksen toiminimi jollain toisella kielellä kuin yrityksen varsinainen toiminimi.

Kaupparekisteriin merkitty yritys voi ilmoittaa rekisteröitäväksi rinnakkaistoiminimen. Rinnakkaistoiminimen on läpäistävä PRH:n nimitutkimus, jotta nimi voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin. Rinnakkaistoiminimen rekisteröitävyyttä arvioitaessa pätevät pääosin samat säännöt kuin varsinaisten toiminimien kohdalla.

Kun rinnakkaistoiminimi ilmoitetaan kaupparekisteriin, varsinaisen toiminimen täytyy olla aina joko suomen- tai ruotsinkielinen.

Esimerkit rinnakkaistoiminimistä:

Varsinainen toiminimi on "Kuluttajatuotteet ABC Oy", ja sen englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on "Consumer Products ABC Ltd" ja ruotsinkielinen "Konsumentprodukter ABC Ab".

"Varsinainen toiminimi on "Pargas blomsterhandel Ab", ja sen suomenkielinen rinnakkaistoiminimi on "Paraisten kukkakauppa Oy".
Ei näin: Varsinainen toiminimi on "Consumer Products ABC Ltd", ja sen rinnakkaistoiminimi on "Kuluttajatuotteet ABC Oy".

Kaikkia toiminimiä, varsinkaan keksinnöllisiä, ei voi kääntää toiselle kielelle. Tällöin rinnakkaistoiminimet voidaan ilmoittaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:

"Ramux Oy" ja rinnakkaistoiminimet "Ramux Ab" ruotsiksi ja "Ramux Ltd" englanniksi.


Varsinaiseen toiminimeen voidaan myös ottaa yhtiömuodon tunnus useammalla eri kielellä, esimerkiksi

"Oy Deredecano Ab"
"Star Invest Oy Ltd".

Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen perustamisvaiheessa

Jos yritys ilmoittaa perustamisilmoituksella rinnakkaistoiminimiä, ne tutkitaan perustamisilmoituksen käsittelymaksulla. Tutustu perustamisilmoituslomakkeisiin PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Osakeyhtiön mahdolliset rinnakkaistoiminimet täytyy ottaa yhtiöjärjestykseen. Avoimen tai kommandiittiyhtiön rinnakkaistoiminimet täytyy ottaa yhtiösopimukseen ja osuuskunnan rinnakkaistoiminimet sääntöihin.

Rinnakkaistoiminimet voidaan kirjata yhteisösääntöihin (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt) seuraavasti:

"Yhtiön toiminimi on Ramux Oy, ruotsiksi Ramux Ab ja englanniksi Ramux Ltd".

Yksityisen elinkeinoharjoittajan kohdalla riittää, että rinnakkaistoiminimi ilmoitetaan lomakkeella.

Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen myöhemmin

Myös kaupparekisteriin jo merkitty yritys voi päättää ottaa käyttöön rinnakkaistoiminimen. Rinnakkaistoiminimi ilmoitetaan tällöin kaupparekisteriin muutoslomakkeella PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Osakeyhtiön rinnakkaistoiminimet täytyy ottaa yhtiöjärjestykseen. Avoimen tai kommandiittiyhtiön rinnakkaistoiminimet täytyy ottaa yhtiösopimukseen ja osuuskunnan rinnakkaistoiminimet sääntöihin.

Rinnakkaistoiminimet voidaan kirjata yhteisösääntöihin (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus ja säännöt) seuraavasti:

"Yhtiön toiminimi on Ramux Oy, ruotsiksi Ramux Ab ja englanniksi Ramux Ltd".

Yksityisen elinkeinoharjoittajan kohdalla riittää, että rinnakkaistoiminimi ilmoitetaan lomakkeella.

Yhtiömuotojen nimiä ja tunnuksia eri kielillä

Kommandiittiyhtiö (Ky) Avoin yhtiö
Kommanditbolag, Kb (ruotsiksi) Öppet bolag (ruotsiksi)
Commandite company (englanniksi) Partnership (englanniksi)
Limited partnership (englanniksi) Die offene Handelsgesellschaft (saksaksi)
Die Kommanditgesellschaft (saksaksi)
Osakeyhtiö (Oy) Julkinen osakeyhtiö (Oyj)
Aktiebolag, Ab (ruotsiksi) Publikt aktiebolag, Abp (ruotsiksi)
Limited company, Ltd (englanniksi) Public limited company, Plc (englanniksi)
Corporation (englanniksi) Corporation (englanniksi)
Incorporated, Inc. (englanniksi) Aktiengesellschaft, AG (saksaksi)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH (saksaksi) Société anonyme, S.A. (ranskaksi)
Société à responsabilité limitée, S.A.R.L.
(ranskaksi)
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.08.2017