Osuuskunnan sääntöjen muutos

Jos osuuskunnan kirjatuissa säännöissä tapahtuu muutos, on sääntöjä muutettava ja muutos ilmoitettava aina kaupparekisteriin.

Osuuskunnan kokous päättää sääntöjen muuttamisesta. Muutos on hyväksyttävä osuuskunnan kokouksessa 2/3 enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä, ellei osuuskunnan säännöissä ole vaadittu tiukempaa enemmistöä tai useampaa kokousta. Joissakin tilanteissa osuuskunnan sääntöjen muutos edellyttää 9/10 kokouksessa annetuista äänistä tai muutokseen vaaditaan kaikkien kokouksessa edustettuina olevien kannatusta. Lue lisää osuuskuntalain 5 luvusta Finlex-säädöstietopankista.

Lue sääntöjen edustamismääräyksistä.

Tarkista rekisteröidyt tiedot

Ennen ilmoittamista voit tarkistaa osuuskunnan rekisterissä olevat säännöt Virre-tietopalvelusta. Valitse Virre-tietopalvelun Otteet ja yhteisösäännöt -osiosta rekisteriksi kaupparekisteri ja syötä Y-tunnus. Poimi otteen tyypiksi Sähköiset yhteisösäännöt ja maksa tuote pankkitunnuksin tai luottokortilla. Siirry Virre-tietopalveluun.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä. Sääntöjen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Jos sääntöjen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. Katso tarkemmin osuuskuntalain 5 luvun 34 §:stä Finlex-säädöstietopankista.

Miten ilmoitat?

Ilmoituksen voi tehdä netissä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla (Y-lomake). Netissä ilmoittaminen on nopeampaa ja yleensä edullisempaa kuin paperilomakkeella.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen tekemisessä. Täytä pyydetyt tiedot, ja lisää tarvittavat liitteet.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.


Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

Avaa: Lomake Y4 ja liitelomake 14A (pdf).

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Kuitti käsittelymaksusta, jos teet ilmoituksen paperilomakkeilla.
  • Osuuskunnan kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
  • Uudet säännöt, jos kyseessä on kokonaismuutos
  • Selvitys suostumuksista, jos osuuskunnan sääntöjen muutos vaatii kaikkien jäsenten suostumuksen.
Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä että, myös niiltä jäseniltä, jotka eivät ole olleet läsnä osuuskunnan kokouksessa hyväksymässä muutosta, on saatu kirjallinen suostumus. Vaihtoehtoisesti osuuskunnalle annetut kirjalliset suostumukset on liitettävä ilmoitukseen. Jos sen sijaan kaikki jäsenet ovat olleet osuuskunnan kokouksessa läsnä ja hyväksyneet muutoksen, ei erillistä selvitystä vaadita.

Mitä netissä ilmoittaminen maksaa?

Sääntöjen muutosilmoitus YTJ-palvelussa maksaa 275 euroa.

Hintaan eivät YTJ-palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 275 euron lisäksi 60 euroa / nimi.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksat palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Mitä paperilomakkeilla ilmoittaminen maksaa?

Sääntöjen muutosilmoitus paperilomakkeilla maksaa 380 euroa.

Maksulla voi ilmoittaa samalla rekisteröitävät henkilövaihdokset osuuskunnassa sekä muut asiat, joiden käsittelymaksu on 95 euroa tai 285 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu maksuohjeisiin.

Vinkki

Osuuskunnan sääntömuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena. Jos vain osa sääntöjen määräyksistä muuttuu, osuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö kokonaisuudessaan ja pöytäkirja liitetään ilmoitukseen. Uutta sääntökokonaisuutta ei tarvitse oheistaa, vaan rekisteriviranomainen laatii sen käyttäen pohjana osuuskunnan voimassa olevia sääntöjä. Uudet osuuskunnan säännöt postitetaan otteen mukana rekisteröintipäivänä.

Osuuskunnan sääntöjen kokonaismuutos tehdään yleensä silloin, kun säännöt muutetaan kokonaan tai kun suuri osa sääntömääräyksistä muutetaan ja selvyyden vuoksi koko sääntömuutos on esitettävä osuuskunnan jäsenten hyväksyttäväksi. Sekä pöytäkirja että uusitut säännöt liitetään ilmoitukseen.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021