Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan sääntöjen muutos

Jos osuuskunnan kirjatuissa säännöissä tapahtuu muutos, on sääntöjä muutettava ja muutos ilmoitettava aina kaupparekisteriin.

Osuuskunnan kokous päättää sääntöjen muuttamisesta. Muutos on hyväksyttävä osuuskunnan kokouksessa 2/3 enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä, ellei osuuskunnan säännöissä ole vaadittu tiukempaa enemmistöä tai useampaa kokousta. Joissakin tilanteissa osuuskunnan sääntöjen muutos edellyttää 9/10 kokouksessa annetuista äänistä tai muutokseen vaaditaan kaikkien kokouksessa edustettuina olevien kannatusta. Lue lisää osuuskuntalain 5 luvusta Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Lue sääntöjen edustamismääräyksistä.

Tarkista rekisteröidyt tiedot

Ennen ilmoittamista voit tarkistaa osuuskunnan rekisterissä olevat säännöt Virre-tietopalvelusta. Valitse Virre-tietopalvelun Otteet ja yhteisösäännöt -osiosta rekisteriksi kaupparekisteri ja syötä Y-tunnus. Poimi otteen tyypiksi Sähköiset yhteisösäännöt ja maksa tuote pankkitunnuksin tai luottokortilla. Siirry Virre-tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä. Sääntöjen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Jos sääntöjen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. Katso tarkemmin osuuskuntalain 5 luvun 34 §:stä Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Netissä ilmoittaminen on nopeampaa ja yleensä edullisempaa kuin paperilomakkeella.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoita muuttuneet säännöt kokonaisuudessaan YTJ-palvelussa.

YTJ-palvelussa näet tekstikentässä nykyiset säännöt. Päivitä muuttuneet kohdat. Jos tekstikentässä ei ole mitään, kirjoita tai liitä kenttään sääntöjen sisältö kokonaisuudessaan.

Huomaa: säännöt tallennetaan kaupparekisteriin siinä muodossa kuin ne ovat tekstikentässä.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.Avautuu uuteen välilehteen


Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

Avaa: Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB) ja liitelomake 14A (pdf, 1.1 MB).

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Kuitti käsittelymaksusta, jos teet ilmoituksen paperilomakkeilla.
  • Osuuskunnan kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna kopiona.
  • Selvitys suostumuksista, jos osuuskunnan sääntöjen muutos vaatii kaikkien jäsenten suostumuksen.
Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä jäseniltä, jotka eivät ole olleet läsnä osuuskunnan kokouksessa hyväksymässä muutosta. Vaihtoehtoisesti liitä osuuskunnalle annetut kirjalliset suostumukset ilmoitukseen.

Erillistä selvitystä ei vaadita, jos kaikki jäsenet ovat olleet osuuskunnan kokouksessa läsnä ja hyväksyneet muutoksen.

Mitä netissä ilmoittaminen maksaa?

Sääntöjen muutosilmoitus YTJ-palvelussa maksaa 240 euroa.

Hintaan eivät YTJ-palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 240 euron lisäksi 60 euroa / nimi.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksat palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Mitä paperilomakkeilla ilmoittaminen maksaa?

Sääntöjen muutosilmoitus paperilomakkeilla maksaa 380 euroa.

Maksulla voi ilmoittaa samalla rekisteröitävät henkilövaihdokset osuuskunnassa sekä muut asiat, joiden käsittelymaksu on 95 euroa tai 285 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu maksuohjeisiin.

Vinkki

Osuuskunnan sääntömuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena . Jos vain osa sääntöjen määräyksistä muuttuu, osuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö kokonaisuudessaan.

Osuuskunnan sääntöjen kokonaismuutos tehdään yleensä silloin, kun säännöt muutetaan kokonaan tai kun suuri osa sääntömääräyksistä muutetaan ja selvyyden vuoksi koko sääntömuutos on esitettävä osuuskunnan jäsenten hyväksyttäväksi.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 18.07.2023