Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sääntöihin perustuva osuuskunnan edustaminen

Yleisimmät edustamismääräykset

Osuuskuntalain mukaan osuuskuntaa edustaa hallitus. Toimitusjohtaja edustaa osuuskuntaa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Sääntöihin voidaan myös ottaa määräys, jonka mukaan hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa.

Säännöissä yleisesti käytettyjä edustamismääräyksiä ovat
- Osuuskuntaa edustaa hallitus
- Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Lista sähköisessä palvelussa näkyvistä edustamisen tavoista

Poikkeaminen listan mukaisista edustamismääräyksistä ei ole suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä osuuskunnan toimintaan. Näissä tilanteissa osuuskunnan sääntöihin perustuva edustamisoikeus ei näy sähköisissä palveluissa, ja rekisteritiedoissa todetaan, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista PRH:n asiakaspalvelusta.

 • Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä
 • Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsen ja varajäsen kukin yksin
 • Hallituksen jäsen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa
 • Hallituksen jäsen yksin
 • Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin
 • Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
 • Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsen ja varajäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen varajäsen yksin
 • Kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa
 • Kukin hallituksen varsinainen jäsen ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi varajäsentä yhdessä.
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin
 • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja yksin
 • Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja hallituksen varajäsen kukin yksin.

Osuuskunnann edustamisoikeus tarkistetaan sähköisten palveluiden kautta

Osuuskunnan asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja monet muut tahot käyttävät sähköisiä palveluita (kuten PRH:n Virre-tietopalvelua) osuuskunnan edustamisoikeuksien tarkistamiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että edustamistiedot ovat ajan tasalla ja sähköisissä palveluissa näkyvissä.

Joskus osuuskunnat laativat edustamismääräyksen, joka ei sisälly yllä mainittuun esimerkkilistaan. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä osuuskunnan toimintaan. Näissä tilanteissa osuuskunnan sääntöihin perustuva edustamisoikeus ei näy sähköisten palveluiden kautta. Edustamisoikeudesta todetaan vain, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelusta.

Nimetylle henkilölle annettu edustamisoikeus

Sääntöjen määräyksellä voidaan antaa hallitukselle oikeus antaa jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle edustamisoikeuksia. Hallitus voi kuitenkin antaa kyseisiä edustamisoikeuksia vain, jos säännöt tämän mahdollistavat. Säännöissä voidaan määrätä asiasta esimerkiksi seuraavalla lauseella:

- Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

Yrityksellä voi olla myös prokuristeja. Prokuroita hallitus voi antaa silloinkin, kun säännöt eivät määrää niiden antamisesta mitään. Prokura on laajuudeltaan suppeampi kuin edustamisoikeus.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021