Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilinpäätökset kaupparekisteriin

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on lakisääteistä. Yritys vastaa, että ilmoituksessa on kaikki lakisääteiset tilinpäätösasiakirjat.

Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin myös silloin, kun yritys ei ole toiminnassa. Älä ilmoita vahvistamatonta tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

PRH tekee tilinpäätöksen rekisteröinnistä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin. Saat rekisteriotteen yrityksen YTJ-järjestelmään merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla Virre-tietopalvelussamme.Avautuu uuteen välilehteen

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Älä anna henkilötunnusta ja kotiosoitetta ellei erikseen pyydetä. Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja. Lue tarkemmat ohjeet, miten suojaat itseäsi ja yritystäsi huijauksilta.

Mitkä yritysmuodot ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin?

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin.

Katso tällä sivulla aikajanalta tilinpäätöksen ilmoittamisaika. Siirry linkeistä ohjeisiin, joihin pääset myös valikon kautta.

Mitkä yritysmuodot eivät ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin?

Näiden yritysten ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin:

  • asunto-osakeyhtiö
  • asumisoikeusyhdistys
  • asunto-osuuskunta
  • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei yleensä tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstään kaupparekisteriin.

Ti­li­kausi on päät­ty­nyt

Osa­keyh­tiö ja osuus­kun­ta

Ilmoita tilinpäätös YTJ-palvelussa suoraan kaupparekisteriin vasta, kun tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa.

Siirry ohjeeseen: Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätöksen ilmoittaminen.

Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös veroilmoituksen mukana kaupparekisteriin.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

Kun tilinpäätös on rekisteröity, saat rekisteriotteen yrityksen YTJ-järjestelmään merkittyyn postiosoitteeseen.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta.Avautuu uuteen välilehteen

Ti­lin­pää­tös 6 kk:n ku­lues­sa ti­li­kau­den pää­tyt­tyä

Si­vu­lii­ke

Siirry ohjeeseen: Sivuliikkeen tilinpäätös kaupparekisteriin.

Myös säästöpankki, vakuutusyhdistys, hypoteekkiyhdistys ja eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä

Siirry ohjeeseen: Muiden yritysmuotojen tilinpäätös kaupparekisteriin.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

Kun tilinpäätös on rekisteröity, saat rekisteriotteen yrityksen YTJ-järjestelmään merkittyyn postiosoitteeseen.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta.Avautuu uuteen välilehteen

Yk­si­tyi­nen elink.har­joit­ta­ja

Kun tietyt edellytykset täyttyvät, tehdään tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin.

Siirry ohjeeseen: Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) tilinpäätös kaupparekisteriin.

Avoin yh­tiö, kom­man­diit­tiyh­tiö

Kun tietyt edellytykset täyttyvät, tehdään tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin.

Siirry ohjeeseen: Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätös kaupparekisteriin.


Ti­lin­pää­tös 8 kk:n ku­lues­sa ti­li­kau­den pää­tyt­tyä

Osa­keyh­tiö ja osuus­kun­ta

Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin vasta, kun tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa.

Siirry ohjeeseen: Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätös kaupparekisteriin.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

Kun tilinpäätös on rekisteröity, saat rekisteriotteen yrityksen YTJ-järjestelmään merkittyyn postiosoitteeseen.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta.Avautuu uuteen välilehteen

1 vuo­si ti­li­kau­den päät­ty­mi­ses­tä

Osa­keyh­tiö ja osuus­kun­ta

Et ole ilmoittanut tilinpäätöstä kaupparekisteriin. Yritys voidaan poistaa kaupparekisteristä tai määrätä selvitystilaan.

Siirry ohjeeseen: PRH poistaa kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

Saat kehotuskirjeen yrityksen YTJ-järjestelmään merkittyyn postiosoitteeseen.