PRH poistaa kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin joka tilikaudelta. Tilinpäätös täytyy ilmoittaa myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.

PRH voi kehottaa yritystä ilmoittamaan tilinpäätöksensä kaupparekisteriin sillä uhalla, että yritys määrätään selvitystilaan tai poistetaan kaupparekisteristä, jos tilinpäätöksen ilmoittaminen viivästyy yli vuoden tilikauden päättymisestä. Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös suoraan kaupparekisteriin.

Jos et ilmoita tilinpäätöstä kehotuksista huolimatta, poistamme yrityksen kaupparekisteristä tai määräämme sen selvitystilaan.

Määräämme yrityksen selvitystilaan, jos saamme selvityksen siitä, että yrityksen varat riittävät selvityskulujen maksamiseen tai joku muu ilmoittaa vastaavansa selvitysmenettelyn kuluista. Ilmoita PRH:lle ja ehdota selvitysmiestä, jos haluat, että yritys määrätään selvitystilaan.

Huomaa:

PRH poistaa rekisteristä myös toimivan yrityksen, jos se ei ilmoita tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta.

Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen.

Mitkä ovat poistomenettelyn vaiheet?

  1. PRH lähettää kehotuskirjeen, jossa yritykselle annetaan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa tilinpäätös.
  2. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstä, PRH julkaisee kehotuksen Virallisessa lehdessä ja rekisteröi kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin. PRH lähettää yritykselle tästä kaupparekisteriotteen.

    Yrityksellä on kolme ja puoli (3,5) kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös. PRH kehottaa yrityksen omistajia ja velkojia esittämään rekisteristä poistamista tai mahdollista selvitystilaan määräämistä koskevia huomautuksia.
  3. PRH poistaa yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään määräpäivään mennessä.

Yritys välttyy rekisteristä poistamiselta, kun ilmoitat tilinpäätöksen vaiheiden 1–2 kuluessa.

Kun ilmoitat tilinpäätöksen, saat tilinpäätöksen rekisteröinnistä kaupparekisteriotteen. Jos kaupparekisteriin on tehty kehotusmerkintä (ks. yllä kohta 2.), merkintä poistuu automaattisesti 150 päivän kuluttua sen rekisteröinnistä.

Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös suoraan kaupparekisteriin.

Katso kaaviokuva poistomenettelyn vaiheista.

Mitä seurauksia kaupparekisteristä poistamisella on yritykselle?

Kaupparekisteristä poistettu yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää rekisteristä poistamisen vaikutuksista.

Voiko poistettu yritys päästä takaisin kaupparekisteriin?

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Siirry ohjeeseen: Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin.

Mistä tiedän, onko yritykseni poistomenettelyssä?

Kehotuksia saaneiden ja poistettujen yritysten listat julkaistaan myös prh.fi-sivuilla. Tarkista poistomenettelyssä olevat yritykset seuraavilta sivuilta:

Lisätietoa lainsäädännöstä

Kaupparekisteristä poistaminen:

  • osakeyhtiölaki 20 luku 2 §, 4 §, 5 § ja 6 §
  • osuuskuntalaki 23 luku 2 §, 4 §, 5 § ja 6 §.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin:

  • kirjanpitolaki 3 luku 9 §
  • osakeyhtiölaki 8 luku 10 §
  • osuuskuntalaki 8 luku 10 §.

Linkit kirjanpitolakiin, osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin löytyvät Lainsäädäntöä-sivulta. Lue lisää lainsäädännöstä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.12.2021