Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Miten voit hakea muutosta PRH:n päätökseen?

Tämä ohje on yrityksille, jotka PRH on poistanut kaupparekisteristä vuoden 2023 alusta lähtien.

PRH ei vastaanota valituksia päätöksestä. Yritys voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Yrityksellä on valitusaikaa 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Siirry Helsingin hallinto-oikeuden sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

PRH on poistanut yrityksen kaupparekisteristä, koska yritys ei kehotuksista huolimatta ole ilmoittanut pyydettyjä tilinpäätösasiakirjoja.

Yrityksen rekisteristä poistamisessa on noudatettu osakeyhtiölain 20 luvun 5 §:n tai osuuskuntalain 23 luvun 5 §:n mukaista menettelyä. Lainkohtien nojalla PRH voi poistaa yrityksen rekisteristä, vaikka sen ei voitaisi näyttää vastaanottaneen kehotusta.

PRH on lähettänyt päätöksen ja valitusosoituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaiseen osoitteeseen.

PRH:n tekemän virheen korjaamista koskeva vaatimus

Jos PRH on menettelyn aikana tehnyt virheen, voit osoittaa PRH:lle virheen korjaamista koskevan vaatimuksen. Esimerkiksi virhe voi olla, että PRH on rekisteröinyt tilinpäätösilmoituksen virheelliselle Y-tunnukselle. Virheenä ei voida pitää sitä, jos yritys ei ole vastaanottanut menettelyyn liittyviä kehotuksia.

Tee kirjallinen vaatimus ja lähetä allekirjoitettu vaatimus osoitteella valvonta@prh.fi tai postitse Patentti- ja rekisterihallitus, YY/Oikeudellinen yksikkö, 00091 PRH.

Lisätietoa lainsäädännöstä

  • Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624) 8 luku 10 § sekä 20 luku 2, 4, 5 ja 6 §
  • Osuuskuntalaki (14.6.2013/421) 8 luku 10 § sekä 23 luku 2, 4, 5 ja 6 §
  • Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) 3 luku 9 §
  • Hallintolaki 50 – 53 §
  • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (5.7.2019/808) 122 § 3 mom.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 09.07.2024