Yksityisen elinkeinonharjoittajan muutosilmoitus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset (esim. yrityksen nimen tai toimialan muutos). Yhtiön voimassa olevat kaupparekisteritiedot kannattaa tarkastaa ennen muutosilmoituksen tekemistä Virre-tietopalvelusta. Näin huomaa heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä.

Lomake

 • Lomake Y6
 • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.
 • Lomakkeen allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja. Lomakkeen voi allekirjoittaa myös elinkeinonharjoittajan valtuuttama henkilö.

Liitteet

 • Maksulliset ilmoitukset: liitetään kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai sopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää .
 • Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.
 • Yleensä muita liitteitä ei tarvitse oheistaa.

Käsittelymaksu

 • Maksuton: osoite- ja yhteystietojen ilmoittaminen
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100 €
 • 85 €: muut muutokset, esim. kotipaikan tai/ja toimialan muutos
 • 100 €: aputoiminimen ilmoittaminen, lisätietoja aputoiminimestä ks. Yrityksen nimet- osio
 • Käsittelymaksu on maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Vinkkejä

Toimialan muutos

Toimialan muutosta ilmoitettaessa lomakkeelle kirjoitetaan koko uusi toimiala kokonaisuudessaan. Jos siis jo rekisterissä oleva toimiala säilyy ja siihen lisätään jotakin uutta, on myös tämä "vanha" toimiala muistettava ilmoittaa osana "uutta" toimialaa.

Ohjeet nimen, osoite- ja yhteystietojen, kotipaikan muutokselle

Elinkeinotoiminnan luovutus

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla vain yksi Y-tunnus ja tunnus on sidottu aina elinkeinonharjoittajan henkilöön. Jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa elinkeinotoimintansa (myy yrityksensä), ei tunnus siirry ostajalle. Tällöin on yleensä myyjän osalta tehtävä lopettamisilmoitus lomakkeella Y6 ja ostajan osalta perustamisilmoitus lomakkeella Y3, jos hänkin harjoittaa elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Jos ostajalla on jo Y-tunnus, hän ilmoittaa tarvittavat muutokset tietoihinsa (esim. toiminimen ja toimialan muutoksen tai aputoiminimen ottamisen) muutosilmoituksella (yritysmuotonsa mukaisella lomakkeella). Jos myyjä jatkaa elinkeinotoimintaa esim. toisella toimialalla tai aloittaa elinkeinotoiminnan myöhemmin uudelleen, tekee hän muutosilmoituksen lomakkeella Y 6.


Lopettamisilmoitus on maksuton, yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 110 €.

Yritysmuodon muutos

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttaa yritysmuotoaan, muuttuu Y-tunnus. Tällöin yksityisestä elinkeinonharjoittajasta pitää tehdä lopettamisilmoitus lomakkeella Y6 ja uudesta yrityksestä perustamisilmoitus (avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä lomake Y2, osakeyhtiöstä lomake Y1 ja PRH:n liitelomake1). Ohje yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkamiseen osakeyhtiömuotoisena löytyy tästä osiosta vasemman valikon kautta.

Prokuran ilmoittaminen tai luvan hakeminen ETA-alueen ulkopuolella asuville

Seuraavien asioiden ilmoittamiseen tai luvan hakemiseen löytyvät useammalle yritysmuodolle yhteiset ohjeet muista osioistamme:

Muut yritysmuodot osiossamme löytyy lisäksi yleisohje ilmoituksen tekemiseen.