Yksityisen elinkeinonharjoittajan muutosilmoitus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset (esim. yrityksen nimen tai toimialan muutos). Yhtiön voimassa olevat kaupparekisteritiedot kannattaa tarkastaa ennen muutosilmoituksen tekemistä Virre-tietopalvelusta. Näin huomaa heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista, ja mitä tietoja on lisättävä.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y6
 • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
 • Lomakkeen allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja. Lomakkeen voi allekirjoittaa myös elinkeinonharjoittajan valtuuttama henkilö.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Kuitti käsittelymaksusta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai sopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.
 • Jos valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen Y6, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.
 • Yleensä muita liitteitä ei tarvitse oheistaa.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

  • Maksuton: osoite- ja yhteystietojen ilmoittaminen
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan kotipaikan ja toimialan muutos 40 €/asia
  • Toiminimen muutosilmoitus 65 €
  • Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 65 €/nimi
  • Aputoiminimen ilmoittaminen 65 €/nimi
  • Prokurat 40 €/asia

Käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

  • Maksuton: osoite- ja yhteystietojen ilmoittaminen
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100 €
  • 85 €: muut muutokset, esim. kotipaikan tai/ja toimialan muutos
  • 100 €: aputoiminimen ilmoittaminen, lisätietoja aputoiminimestä, ks. Yrityksen nimet -osio.

Paperi-ilmoitusten käsittelymaksu on maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon.

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkkejä

Toimialan muutos

Toimialan muutosta ilmoitettaessa kirjoitetaan koko uusi toimiala kokonaisuudessaan. Jos siis jo rekisterissä oleva toimiala säilyy ja siihen lisätään jotakin uutta, on myös tämä "vanha" toimiala muistettava ilmoittaa osana "uutta" toimialaa.

Ohjeet nimen, osoite- ja yhteystietojen, kotipaikan muutokselle

Elinkeinotoiminnan luovutus

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla vain yksi Y-tunnus ja tunnus on sidottu aina elinkeinonharjoittajan henkilöön. Jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa elinkeinotoimintansa (myy yrityksensä), ei tunnus siirry ostajalle. Tällöin on yleensä myyjän osalta tehtävä lopettamisilmoitus lomakkeella Y6 ja ostajan osalta perustamisilmoitus lomakkeella Y3, jos hänkin harjoittaa elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Jos ostajalla on jo Y-tunnus, hän ilmoittaa tarvittavat muutokset tietoihinsa (esim. toiminimen ja toimialan muutoksen tai aputoiminimen ottamisen) muutosilmoituksella (yritysmuotonsa mukaisella lomakkeella). Jos myyjä jatkaa elinkeinotoimintaa esim. toisella toimialalla tai aloittaa elinkeinotoiminnan myöhemmin uudelleen, hän tekee muutosilmoituksen lomakkeella Y 6.

Yritysmuodon muutos

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttaa yritysmuotoaan, muuttuu Y-tunnus. Tällöin yksityisestä elinkeinonharjoittajasta pitää tehdä lopettamisilmoitus ja uudesta yrityksestä perustamisilmoitus (avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä lomake Y2, osakeyhtiöstä lomake Y1 ja PRH:n liitelomake1). Ohje yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkamiseen osakeyhtiömuotoisena löytyy tästä osiosta vasemman valikon kautta.

Prokuran ilmoittaminen tai luvan hakeminen ETA-alueen ulkopuolella asuville

Seuraavien asioiden ilmoittamiseen tai luvan hakemiseen löytyvät useammalle yritysmuodolle yhteiset ohjeet muista osioistamme:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.11.2016