Toimiala

Kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala?
Voiko uudella toimialalla toimia heti?
Toimiala ja toiminimi?
Aputoiminimen toimiala?
YTJ-yrityshaussa näkyvä yrityksen päätoimiala?
YTJ:ssä näkyvä päätoimiala ei vastaa yrityksen toimialatietoja?

K: Kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala?

V: Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminta. Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee, esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Kaupparekisteri hyväksyy monentyyppiset ilmaukset toimialasta. Toimiala voi olla rajattu, toisaalta toimiala voi olla monimuotoinen ja hyvin pitkä ja se voi sisältää useita toimintoja. Toimialassa tulisi ilmaista kaikki ne alat, joilla yritys toimii tai suunnittelee toimivansa tulevaisuudessa.

Nykyään toimiala voidaan ilmoittaa ns. yleistoimialana kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta. PRH suosittelee kuitenkin ilmoittamaan yksilöidymmän toimialan, koska laaja toimiala tai yleistoimiala saattaa vaikeuttaa toiminimen rekisteröintiä.

Huom! Toimialoilla, joilla toiminta vaatii elinkeinoluvan, kannattaa tarkistaa lupaviranomaiselta toimialan muotoilu.


K: Voiko uudella toimialalla toimia heti?

V: Yritysmuodon valinnalla on asiaan merkitystä. Esimerkiksi osakeyhtiön toimialan muutos vaatii yhtiöjärjestyksen muuttamista ja tämä astuu voimaan rekisteröimisellä. Sama koskee osuuskunnan toimialan ja sääntöjen muuttamista. Toimialaa saadaan osakeyhtiön / osuuskunnan sisäisestikin noudattaa vasta kun muutos on rekisteröity.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön toimiala määritellään yhtiösopimuksessa. Vuoden 2016 alusta yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.


K: Toimiala ja toiminimi?

V: Jos toimialaa laajennetaan, tutkitaan yrityksen toiminimi kaupparekisterissä uudelleen. Näin siksi, että on tarpeen verrata nimeä muihin samalla alalla toimiviin nimiin ja tavaramerkkeihin.

Jos toimiala muutetaan kokonaan, voidaan myös toiminimi joutua muuttamaan. Esim. Rytkösen Baari muutetaan putkiliikkeeksi, eikä baaritoimintaa enää toimialan mukaan harjoiteta.

PRH ei voi kumota toiminimen rekisteröintiä.Toiminimilakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Syyte toiminimilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminimen loukkauksesta käsitellään puolestaan Helsingin käräjäoikeudessa.


K: Aputoiminimen toimiala?

V: Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan. Kun aputoiminimi ilmoitetaan kaupparekisteriin, on samalla ilmoitettava myös aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa.

Aputoiminimestä menee erillinen käsittelymaksu 100 €/aputoiminimi. (Lisätietoa aputoiminimistä)


K: YTJ-yrityshaussa näkyvä yrityksen päätoimiala?

V: Verottajalle on Y-lomakkeella ilmoitettava selvästi se toimiala, jota yritys pääasiallisesti harjoittaa eli päätoimiala, esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Päätoimiala näkyy julkisena tietona Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) www.ytj.fi . Jos yrityksellä on kaupparekisteriin ilmoitettuna useita toimintoja tai yleistoimiala, on tästä valittava päätoimiala. Yrityksen päätoimialan on sisällyttävä yhtiöjärjestyksen mukaiseen toimialaan..


K: YTJ:ssä näkyvä päätoimiala ei vastaa yrityksen toimialatietoja?

V: Päätoimiala tulee verohallinnolta ja se perustuu Tilastokeskuksen TOL2008 mukaiseen toimialaluokitukseen (käytössä vuodesta 2009 alkaen). Tämän vuoksi se voi poiketa sanamuodoltaan Y-lomakkeella ilmoittamastanne päätoimialasta.

Jos haluatte, voitte käyttää toimialan tai päätoimialan muotoilussa apuna Tilastokeskuksen toimialaluokitusta. Tietoja toimialaluokituksesta löydätte Tilastokeskuksen Internet -sivuilta osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html