Toimiala

Mikä on kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala?
Voiko uudella toimialalla toimia heti?
Toimiala ja toiminimi?
Aputoiminimen toimiala?
Mikä on YTJ-yrityshaussa näkyvä yrityksen päätoimiala?
Miksi YTJ:ssä näkyvä päätoimiala ei vastaa yrityksen toimialatietoja?

K: Mikä on kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala?

V: Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminta. Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee, esimerkiksi ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Kaupparekisteri hyväksyy monentyyppiset ilmaukset toimialasta. Toimiala voi olla rajattu, toisaalta toimiala voi olla monimuotoinen ja hyvin pitkä ja se voi sisältää useita toimintoja. Toimialassa tulisi ilmaista kaikki ne alat, joilla yritys toimii tai suunnittelee toimivansa tulevaisuudessa.

Nykyään toimiala voidaan ilmoittaa ns. yleistoimialana kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta. PRH suosittelee kuitenkin ilmoittamaan yksilöidymmän toimialan, koska laaja toimiala tai yleistoimiala saattaa vaikeuttaa toiminimen rekisteröintiä.

Huomio! Toimialoilla, joilla toiminta vaatii elinkeinoluvan, toimialan muotoilu kannattaa tarkistaa lupaviranomaiselta.


K: Voiko uudella toimialalla toimia heti?

V: Yritysmuodolla on merkitystä. Esimerkiksi osakeyhtiön toimialan muutos vaatii yhtiöjärjestyksen muuttamista, ja se astuu voimaan rekisteröimisellä. Sama koskee osuuskunnan toimialan ja sääntöjen muuttamista. Toimialaa saadaan osakeyhtiön tai osuuskunnan sisälläkin noudattaa vasta, kun muutos on rekisteröity.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön toimiala määritellään yhtiösopimuksessa. Vuoden 2016 alusta alkaen yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä ei ole saanut panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.


K: Toimiala ja toiminimi?

V: Jos toimialaa laajennetaan, tutkitaan yrityksen toiminimi kaupparekisterissä uudelleen. Näin siksi, että on tarpeen verrata nimeä muihin samalla alalla toimiviin nimiin ja tavaramerkkeihin.

Jos toimiala muutetaan kokonaan, voidaan myös toiminimi joutua muuttamaan. Näin olisi esimerkiksi, jos Rytkösen Baari muutetaan putkiliikkeeksi, eikä baaritoimintaa enää toimialan mukaan harjoiteta.

PRH ei voi kumota toiminimen rekisteröintiä.Toiminimilakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Syyte toiminimilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminimen loukkauksesta käsitellään puolestaan Helsingin käräjäoikeudessa.


K: Aputoiminimen toimiala?

V: Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan. Kun aputoiminimi ilmoitetaan kaupparekisteriin, täytyy samalla ilmoittaa myös aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa. Aputoiminimestä menee erillinen käsittelymaksu. Lue lisää aputoiminimistä.


K: Mikä on YTJ-yrityshaussa näkyvä yrityksen päätoimiala?

V: Verohallintoon täytyy ilmoittaa päätoimiala eli se toimiala, jota yritys pääasiallisesti harjoittaa, esimerkiksi ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Päätoimiala näkyy julkisena tietona PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-yrityshaussa. Jos yrityksellä on PRH:n kaupparekisteriin ilmoitettuna useita toimintoja tai yleistoimiala, niistä täytyy valita päätoimiala. Yrityksen päätoimialan täytyy sisältyä yhtiöjärjestyksen mukaiseen toimialaan. Siirry YTJ-yrityshakuun.


K: Miksi YTJ:ssä näkyvä päätoimiala ei vastaa yrityksen toimialatietoja?

V: Päätoimiala tulee Verohallinnolta, ja se perustuu Tilastokeskuksen TOL2008 mukaiseen toimialaluokitukseen (käytössä vuodesta 2009 alkaen). Siksi se voi poiketa sanamuodoltaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ilmoitetusta päätoimialasta.

Voit käyttää Tilastokeskuksen toimialaluokitusta apunasi toimialan tai päätoimialan muotoilussa. Siirry Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen.