Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Yhtiöjärjestysmuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena

Kun vain osa yhtiöjärjestyksen määräyksistä muuttuu, yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö kokonaisuudessaan ja pöytäkirja liitetään ilmoitukseen. Kun on päätetty muuttaa yhtiöjärjestys kokonaan pöytäkirjan liitteen mukaiseksi, liitä ilmoitukseen sekä yhtiökokouksen pöytäkirja että uusittu yhtiöjärjestys.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. (Katso tarkemmin osakeyhtiölain 5 luvun 30 §.)

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen tekemisessä. Täytä pyydetyt tiedot, ja lisää tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Kun kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö. Älä liitä ilmoitukseen yhtiöjärjestystä kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, kun kyseessä on kokonaismuutos. Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

  • Mahdollinen yhtiöjärjestykseen liittyvä kartta tai muu kuvallinen liite.

Toimita liite A4-kokoisena tai useina A4-kokoisina sivuina. Jaa suuri liite useiksi sivuiksi. Kaikkien lähetettyjen sivujen täytyy olla hyvätasoisia. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus. Huomaa, että kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia ja mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 275 euroa. Yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella.

Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 275 euron lisäksi 60 euroa / nimi. Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 40 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.


Jos teet ilmoitukset paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta säädetään osakeyhtiölain 5 luvun 30 §:ssa. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.02.2021