Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. (Katso tarkemmin osakeyhtiölain 5 luvun 30 §.)

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoita muuttunut yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan YTJ-palvelussa.

YTJ-palvelussa näet tekstikentässä nykyisen yhtiöjärjestyksen. Päivitä muuttuneet kohdat. Jos tekstikentässä ei ole mitään, kirjoita tai liitä kenttään yhtiöjärjestyksen sisältö kokonaisuudessaan.

Huomaa: yhtiöjärjestys tallennetaan kaupparekisteriin siinä muodossa kuin se on tekstikentässä.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kaikkien rekisteröitäviksi ilmoittamiesi muutosten täytyy käydä ilmi yhtiökokouksen päätöksestä.

Jos kyseessä on yhtiöjärjestyksen osittaismuutos: merkitse pöytäkirjaan muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan. Älä liitä yhtiöjärjestystä ilmoitukseen.

Ilmoita muuttunut yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan YTJ-palvelussa.

  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

  • Mahdollinen yhtiöjärjestykseen liittyvä kartta tai muu kuvallinen liite.

Liitteen sivujen täytyy olla A4-kokoisia ja hyvätasoisia. Liitteen täytyy olla yhtenä tiedostona, vaikka siinä olisi useita sivuja. Sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Huomaa, että kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia ja mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 240 euroa. Yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella.

Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 240 euron lisäksi 60 euroa / nimi. Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 40 euroa.

Kun yhtiöjärjestykseen lisätään määräys erilajisista osakkeista, erilajisten osakkeiden ilmoittamisesta veloitetaan lisäksi 240 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoitukset paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoa lainsäädännöstä

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta säädetään osakeyhtiölain 5 luvun 30 §:ssa. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.01.2022