Yhtiöjärjestyksen muuttaminen paperilomakkeella

Ilmoituksen yhtiöjärjestyksen muutoksesta voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää netissä ilmoittamisesta.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Täytä lomake Y4 ja liitelomake 13.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Kun kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, kun kyseessä on kokonaismuutos. Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

  • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen kartta- tai kuvaliite

Toimita liite korkeintaan A3-kokoisena tai useina A3-kokoisina sivuina. Jaa suuri liite useiksi sivuiksi. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus. Kaikkien sivujen täytyy olla hyvätasoisia. Huomaa, että kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia ja mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 380 euroa.

Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina erillinen maksu (100 euroa / nimi).

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.


Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.06.2017