Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Paperilomakkeet osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitusta varten

Ilmoituksen yhtiöjärjestyksen muutoksesta voit tehdä myös netissä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää yhtiöjärjestyksen ilmoittamisesta netissä.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Täytä Y4-lomake ja 13-liitelomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta lomakkeet.

Avaa: Y4 ja 13-liitelomake. (pdf, 823.1 kt)

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Kun kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö. Älä liitä ilmoitukseen yhtiöjärjestystä kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, kun kyseessä on kokonaismuutos. Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

  • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen kartta- tai kuvaliite

Toimita liite A4-kokoisena tai useina A4-kokoisina sivuina. Jaa suuri liite useiksi sivuiksi. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus. Kaikkien sivujen täytyy olla hyvätasoisia. Huomaa, että kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia ja mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 280 euroa. Yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella.

Hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 280 euron lisäksi 70 euroa / nimi. Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 50 euroa.

Kun yhtiöjärjestykseen lisätään määräys erilajisista osakkeista, erilajisten osakkeiden ilmoittamisesta veloitetaan lisäksi 280 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.01.2024