Paperilomakkeet osakeyhtiön perustamisilmoitusta ja perustamista varten

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen ja perustamisen voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Perustaminen netissä on nopeampaa ja halvempaa kuin paperilomakkeilla. Tutustu osakeyhtiön perustamiseen netissä.

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu. Jos ilmoitus myöhästyy, osakeyhtiön perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Perustamisilmoitus maksaa 380 euroa. Aputoiminimi maksaa 100 euroa / aputoiminimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat?

Voit ilmoittaa kahdella eri tavalla: käyttämällä niin sanottua valmista perustamispakettia tai täyttämällä seuraavat lomakkeet: Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake.

Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä siis liitä ilmoitukseen esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita. Älä myös laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.

Valmis perustamispaketti

Voit perustaa osakeyhtiön niin sanotun valmiin perustamispaketin avulla. Paketissa on kaikki osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet. Paketissa on vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja edellytyksenä on, että osakeyhtiön osakkeet maksetaan rahalla.

Avaa perustamispaketti (pdf).

Lomake Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake

Jos perustamissopimus ja muut asiakirjat ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus seuraavilla lomakkeilla: Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake.

Lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö.
Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella.

Avaa lomake Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake (pdf).

Mitä liitteitä, todistuksia, lausuntoja tai selvityksiä liität lomakkeisiin?

Paperilomakkeella ilmoittaessa liitä seuraavat:

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • Osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • Jäljennös yhtiöjärjestyksestä
 • Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä (valmis pohja lomakkeella tai erillinen liite)
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus lain noudattamisesta (valmis pohja lomakkeella tai erillinen liite) tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos osakeyhtiön ei ole pakko valita tilintarkastajaa.

Mitä selvityksiä, jos osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa?

Jos osakeyhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys.

Selvitys voi olla seuraavanlainen:

 • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus
 • tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä
 • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus
 • tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus
 • kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti
 • tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Mitä liitteitä, jos osakkeiden merkintä maksettu apportilla?

Kun osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta ja selvitys omaisuuden siirtymisestä, esimerkiksi kauppakirja kiinteistön kaupasta.

Lue lisää apportista.

Mitä liität ilmoitukseen, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, anna selvitys henkilön olemassaolosta esimerkiksi liittämällä ilmoitukseen kopio passista. Lue lisää luvasta ulkomailla asuville.

Täytä aina henkilötietolomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2017