Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen esimerkit

Tällä sivulla on 2 vaihtoehtoista esimerkkiä osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä. Käytä jompaakumpaa esimerkkiä mallina yhtiösi yhtiöjärjestykselle.

Kopioi esimerkkiteksti tekstinkäsittelyohjelmaan ja lisää tekstiin yhtiön tiedot. Tarvittaessa muokkaa ja lisää määräyksiä.

Huomaa: Jos perustat osakeyhtiön YTJ-palvelun ohjatussa perustamispaketissa, palvelu luo yhtiölle vakiomuotoisen yhtiöjärjestyksen. Lue lisää osakeyhtiön ohjatusta perustamispaketista.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys – esimerkki A

1 § Yhtiön toiminimi on

2 § Yhtiön kotipaikka on

3 § Yhtiön toimiala on

4 § Yhtiötä edustaa hallitus. Myös hallituksen jäsen yksin voi edustaa yhtiötä. Lisäksi hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys – esimerkki B

1 § Yhtiön toiminimi on

2 § Yhtiön kotipaikka on

3 § Yhtiön toimiala on

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

7 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

tilinpäätöksen vahvistamisesta
taseen osoittaman voiton käyttämisestä
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

8 § Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. 

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.05.2023