Osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosilmoitus

Osakeyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston muutokset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Hallintoneuvosto on osakeyhtiölain mukaan vapaaehtoinen elin. Jos hallintoneuvosto halutaan ottaa osakeyhtiöön, täytyy siitä määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Prokuristien ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta jos rekisteröity prokura on lakannut, täytyy siitä ilmoittaa kaupparekisteriin. Lue lisää prokurasta.

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Lue ohjeet, miten haet lupaa ETAn ulkopuolella pysävästi asuvalle hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle.

Kuka ilmoittaa?

Osakeyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat ilmoittamisesta.

Ilmoituksen allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi itse tehdä asiaa koskevan muutosilmoituksen.

Kun tilintarkastaja itse eroaa tehtävästään kesken toimikauden, hänen täytyy ilmoittaa muutoksesta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten teet ilmoituksen?

Tee ilmoitus hallituksen, toimitusjohtajan, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen ja tilintarkastajien muutoksista netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Ilmoittaaksesi YTJ-palvelussa tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Hallintoneuvoston voit ilmoittaa vain paperilomakkeella. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Mitä liitteitä?

Kun ilmoitat hallituksen, liitä yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty muu taho valitsemaan hallituksen jäsen tai jäsenet, liitä selvitys valinnasta.

Kun ilmoitat hallituksen puheenjohtajan, liitä puheenjohtajan valinnasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta. Jos muu taho kuin hallitus on tehnyt valinnan, liitä valinnasta selvitys.

Kun ilmoitat toimitusjohtajan, edustamiseen oikeutetun tai prokuristin, liitä yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta.

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio henkilön passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Tutustu netissä ilmoittamisen opasvideoihin YouTube-kanavallamme:

Mitä maksaa ilmoittaminen netissä?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan ja isännöitsijän sekä oman tehtävän päättymisen muutosilmoitus maksaa 40 euroa / asia.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.


Jos teet muutosilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2017