Osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosilmoitus

Osakeyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston muutokset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Hallintoneuvosto on osakeyhtiölain mukaan vapaaehtoinen elin. Jos hallintoneuvosto halutaan ottaa osakeyhtiöön, siitä täytyy määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Prokuristien ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta jos rekisteröity prokura on lakannut, siitä täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Lue lisää prokurasta.

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Lue ohjeet, miten haet lupaa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuvalle hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen. Kun tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, on sekä yhtiöllä että hänellä itsellään velvollisuus ilmoittaa erosta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten teet ilmoituksen netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Hallintoneuvoston voit ilmoittaa vain paperilomakkeella. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio henkilön passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta.

Hallitus

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • päätös valinnasta, esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Tilintarkastaja

Liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Toimitusjohtaja

Liitä mukaan hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.


Tutustu netissä ilmoittamisen opasvideoihin YouTube-kanavallamme:


Mitä ilmoittaminen netissä maksaa?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan ja isännöitsijän sekä oman tehtävän päättymistä koskeva muutosilmoitus maksaa 40 euroa / asia.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa


Jos teet muutosilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Osakeyhtiön johdosta ja edustamisesta säädetään osakeyhtiölain 6. luvussa ja tilintarkastajista 7. luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.10.2017