Osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosilmoitus

Osakeyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston muutokset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Hallintoneuvosto on osakeyhtiölain mukaan vapaaehtoinen elin. Jos hallintoneuvosto halutaan ottaa osakeyhtiöön, siitä täytyy määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Prokuristien ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta jos rekisteröity prokura on lakannut, siitä täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Lue lisää prokurasta.

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Lue ohjeet, miten haet lupaa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuvalle hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen. Kun tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, on sekä yhtiöllä että hänellä itsellään velvollisuus ilmoittaa erosta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten teet ilmoituksen netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Hallintoneuvoston voit ilmoittaa vain paperilomakkeella. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä ilmoitukseen kopio henkilön passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Hallitus

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • päätös valinnasta, esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Tilintarkastaja

Liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, ilmoitat yhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Toimitusjohtaja

Liitä mukaan hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Tutustu netissä ilmoittamisen opasvideoihin YouTube-kanavallamme. Katso opasvideot.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Mitä ilmoittaminen netissä maksaa?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan ja isännöitsijän muutosilmoitus maksaa 40 euroa kustakin asiaryhmästä. Esimerkiksi hallituksen ja toimitusjohtajan muutos maksaa 80 euroa.

Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Jos teet muutosilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoa lainsäädännöstä

Osakeyhtiön johdosta ja edustamisesta säädetään osakeyhtiölain 6. luvussa ja tilintarkastajista 7. luvussa. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankissa.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.01.2022