Tehtävän päättyminen ja oman eron ilmoittaminen eri yritysmuodoissa

Kaupparekisteriin merkityn yrityksen tai yhteisön täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Jos yritys laiminlyö vastuuhenkilömuutosten ilmoittamisen, kaupparekisteritietoihin saattaa jäädä vanhentuneita tietoja rekisteriin merkityistä henkilöistä. Tällöin on henkilön edun mukaista itse ilmoittaa jo tapahtuneesta erosta tai tehtävän päättymisestä.

Erityisen tärkeää on ilmoittaa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tapahtuneesta erosta. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen vastuu yhtiön veloista ja muista velvoitteista saattaa muutoin jatkua siihen saakka, kunnes ero on merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu.

Itse eroaminen tai tehtävän päättyminen ei tapahdu kaupparekisteri-ilmoituksen tekemisellä, vaan noudattaen niitä lain määräyksiä, joita kulloinkin kyseessä olevasta tehtävästä tai asemasta on annettu.

Milloin ilmoitat?

Ilmoita muutokset viivytyksettä.

Milloin teet ilmoituksen netissä ja milloin paperilomakkeilla?

Seuraaviin yrityksiin tai yhteisöihin liittyvän muutosilmoituksen voi tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa:

 • osakeyhtiö
 • julkinen osakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • osuuspankki
 • vakuutusosakeyhtiö
 • julkinen vakuutusosakeyhtiö
 • keskinäinen vakuutusyhtiö
 • julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
 • säästöpankki
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Hallintoneuvostoon liittyvistä asioista ei voi ilmoittaa netissä, vaan ainoastaan paperilomakkeilla.

Myös muiden kuin yllälueteltujen yritysmuotojen täytyy tehdä muutosilmoitukset paperilomakkeilla.

Miten teet ilmoituksen netissä?

Kun teet ilmoituksen netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot.

Mitä ilmoittaminen netissä maksaa?

Oman eron ilmoitus osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tehtävästä maksaa 40 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Lue lisää käsittelymaksuista.


Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Eri yritysmuodoilla on eri paperilomakkeet ilmoittamista varten.

Tutustu ensin ilmoitusten täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet:

Kuka allekirjoittaa?

Eronnut henkilö itse tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun samalla paperilomakkeella ilmoitetaan useamman henkilön erosta tai tehtävän päättymisestä, jokaisen eronneen henkilön itsensä tai hänen valtuuttamansa henkilön täytyy allekirjoittaa lomake.

Täytä omat tiedot kohtaan "Kauppa- tai säätiörekisterille tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö tai yritys (asiamies)", jolloin saat rekisteröinnistä lähetettävän kaupparekisteriotteen itsellesi. Kun jätät kohdan tyhjäksi, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen osoitteeseen.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä..

Ilmoitukseen ei pääsääntöisesti tarvita muita liitteitä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeilla maksaa?

Oman eron ilmoitus paperi-ilmoituksella osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tehtävästä maksaa 85 euroa.

Kun henkilöt A ja B ilmoittavat samalla paperi-ilmoituksella, että heiltä kummaltakin on päättynyt hallituksen jäsenen tehtävä yhtiössä C, maksu on 85 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista ja
tutustu kaupparekisterin hinnastoon.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2017