Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tehtävän päättyminen ja oman eron ilmoittaminen eri yritysmuodoissa

Kaupparekisteriin merkityn yrityksen tai yhteisön täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Jos yritys laiminlyö muutosten ilmoittamisen, kaupparekisteritietoihin saattaa jäädä vanhentuneita tietoja rekisteriin merkityistä henkilöistä. Tällöin on henkilön edun mukaista itse ilmoittaa jo tapahtuneesta erosta tai tehtävän päättymisestä.

Erityisen tärkeää on ilmoittaa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tapahtuneesta erosta. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen vastuu yhtiön veloista ja muista velvoitteista saattaa muutoin jatkua siihen saakka, kunnes ero on merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu.

Itse eroaminen tai tehtävän päättyminen ei tapahdu kaupparekisteri-ilmoituksen tekemisellä, vaan noudattaen niitä lain määräyksiä, joita kyseessä olevasta tehtävästä tai asemasta on annettu.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin ilmoitat?

Ilmoita muutokset viivytyksettä.

Mitä maksaa?

Henkilön oma ilmoitus erosta tai rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

Kuka allekirjoittaa?

Eronnut henkilö itse tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun samalla paperilomakkeella ilmoitetaan useamman henkilön erosta tai tehtävän päättymisestä, jokaisen eronneen henkilön itsensä tai hänen valtuuttamansa henkilön täytyy allekirjoittaa lomake.

Kun valtuutettu allekirjoittaa paperilomakkeella tehdyn ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Seuraaviin yrityksiin tai yhteisöihin liittyvän tehtävän päättymisen voi ilmoittaa netissä YTJ-palvelussa:

 • osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä)
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osuuskunta
 • osuuspankki ja säästöpankki
 • vakuutusosakeyhtiö ja julkinen vakuutusosakeyhtiö
 • keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö.

Muiden kuin yllä lueteltuihin yritysmuotoihin liittyvää tehtävän päättymistä ei voi ilmoittaa YTJ-palvelussa. Tee ilmoitus paperilomakkeella.

Huomaa: Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, kun kyse on tehtävän päättymisestä tai omasta erosta

 • sivuliikkeessä
 • hallintoneuvostossa.

Lue lisää: Tehtävän päättyminen sivuliikkeessä tai hallintoneuvostossa.

Miten teet ilmoituksen YTJ-palvelussa?

Tee ilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa. Huomaa, että palvelussa ei voi ilmoittaa tehtävän päättymistä sivuliikkeessä tai hallintoneuvostossa. Lue lisää: Tehtävän päättyminen sivuliikkeessä tai hallintoneuvostossa.

YTJ-palveluun kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkin seuraavista: henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot.

Täytä omat yhteystietosi palvelun kohtaan "Lisätietojen antaja", jotta saat rekisteröinnistä lähetettävän kaupparekisteriotteen itsellesi. Muussa tapauksessa PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen osoitteeseen.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Miten teet ilmoituksen paperilomakkeilla?

Eri yritysmuodoilla on eri paperilomakkeet ilmoittamista varten.

Tutustu ensin lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen tallenna lomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Osakeyhtiö, osuuskunta, muu yhteisö tai säätiö (Y4-lomake):

Y4-lomakkeen täyttöopas ytj.fi.sivullaAvautuu uuteen välilehteen
Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB).

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä, Y6-lomake):
Y6-lomakkeen täyttöopas ytj.fi-sivullaAvautuu uuteen välilehteen
Avaa: Y6-lomake (pdf, 0.3 MB).

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö (Y5-lomake):
Y5-lomakkeen täyttöopas ytj.fi-sivullaAvautuu uuteen välilehteen
Avaa: Y5-lomake (pdf, 0.3 MB).

Täytä omat yhteystietosi lomakkeen kohtaan "Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esim. asiamies tai tilitoimisto)", jolloin saat rekisteröinnistä lähetettävän kaupparekisteriotteen itsellesi. Muussa tapauksessa PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen osoitteeseen.

Lähetä lomakkeet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Tehtävän päättyminen sivuliikkeessä tai hallintoneuvostossa

Tee ilmoitus joko verkko- tai paperilomakkeella. Huomaa, että et voi tehdä ilmoitusta YTJ-palvelussa.

Tarvitset ilmoituslomakkeen. Katso linkit lomakkeisiin ja ilmoittamisen tarkemmat ohjeet kohdasta Miten teet ilmoituksen paperilomakkeilla.

Jos jätät ilmoituksen verkkolomakkeella, kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, että ilmoitat joko sivuliikkeen henkilömuutoksen tai osakeyhtiön hallintoneuvostoon liittyvän asian. Lisää ilmoituslomake pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit ilmoittaa tehtävän päättymisestä tai omasta erosta sähköisesti verkkolomakkeella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
 3. Ilmoitus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että ilmoitat joko osakeyhtiön tai sivuliikkeen muutosilmoituksen. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomake (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta paperilomakkeilla) pdf-tiedostona. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 26.07.2023