Osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien ilmoittaminen paperilomakkeilla

Osakeyhtiön hallintoneuvoston muutosilmoitukset täytyy aina tehdä paperilomakkeella.

Muut osakeyhtiön johtoa, edustajia ja tilintarkastajia koskevat muutokset voit ilmoittaa myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Muutosten ilmoittaminen netissä on nopeampaa ja yleensä halvempaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosten ilmoittamisesta netissä.

Milloin ilmoitat?

Tee muutosilmoitus viivytyksettä.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutosilmoitus maksaa 40 euroa / asia + 45 euroa / ilmoitus.

Esimerkit:

  • Hallituksen ja toimitusjohtajan muutos 125 euroa (40 + 40 + 45 euroa)
  • Ilmoitus edustamiseen oikeutetuista 85 euroa (40 + 45 euroa)
  • Hallintoneuvoston muutos 85 euroa. Jos samalla ilmoitetaan hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutos, on käsittelymaksu näistä asioista 40 euroa / asia.
  • Yhtiöjärjestyksen muutoksen käsittelymaksu maksaa 380 euroa. Jos samalla ilmoitetaan henkilömuutoksia, käsitellään koko ilmoitus 380 euron käsittelymaksulla.

Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksaa 85 euroa / ilmoitus.

Esimerkki:

  • Henkilöt A ja B ilmoittavat samalla ilmoituksella, että heiltä kummaltakin on päättynyt hallituksen jäsenen tehtävä yhtiössä C. Maksu on 85 €.

Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus on maksuton, kun se perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen, esimerkiksi tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen.

Tutustu käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Tee ilmoitukset Y4-lomakkeella, 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Mitä ilmoitat 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita nimet ja syntymäajat ja ulkomaalaisista henkilöistä kansalaisuudet 13-liitelomakkeella.

Ilmoita nimet, henkilötunnukset sekä ulkomaalaisista henkilöistä kotiosoitteet henkilötietolomakkeella. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Hallitus

Ilmoita hallitus kokonaisuudessaan.

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.

Tilintarkastaja

Ilmoita tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimi sekä syntymäaika. Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitse lomakkeelle yhteisön tiedot ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.

Liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Toimitusjohtaja

Liitä mukaan hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta.

Hallintoneuvosto

Ilmoita lomakkeilla hallintoneuvosto kokonaisuudessaan. Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen. Jos kuitenkin tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, on sekä yhtiöllä että hänellä itsellään velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta kaupparekisteriin.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, 13 ja henkilötietolomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2017