Osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien ilmoittaminen paperilomakkeilla

Osakeyhtiön hallintoneuvoston muutosilmoitukset täytyy aina tehdä paperilomakkeella.

Muut osakeyhtiön johtoa, edustajia ja tilintarkastajia koskevat muutokset voit ilmoittaa myös netissä YTJ-palvelussa. Muutosten ilmoittaminen netissä on nopeampaa ja yleensä halvempaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosten ilmoittamisesta netissä.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen. Kun tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, on sekä yhtiöllä että hänellä itsellään velvollisuus ilmoittaa erosta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee muutosilmoitus viivytyksettä.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutosilmoitus maksaa 40 euroa / asia + 55 euroa / ilmoitus.

Esimerkit:

  • Hallituksen ja toimitusjohtajan muutos 135 euroa (40 + 40 + 55 euroa)
  • Ilmoitus edustamiseen oikeutetuista 95 euroa (40 + 55 euroa)
  • Hallintoneuvoston muutos 95 euroa. Jos samalla ilmoitetaan hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutos, on niiden käsittelymaksu 40 euroa / asia.
  • Yhtiöjärjestyksen muutoksen käsittelymaksu maksaa 380 euroa. Jos samalla ilmoitetaan henkilömuutoksia, koko ilmoituksen käsittelymaksu on 380 euroa.
  • Henkilön oma ilmoitus erosta tai rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella, 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoitat 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita nimet ja syntymäajat ja ulkomaalaisista henkilöistä kansalaisuudet 13-liitelomakkeella.

Huomio! Ilmoita nimet ja henkilötunnukset sekä ulkomaalaisten henkilöiden kotiosoitteet henkilötietolomakkeella. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Älä myös liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä ilmoitukseen yhden henkilön oikeaksi todistama kopio ilmoitettavan henkilön passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta.

Hallitus

Ilmoita hallitus kokonaisuudessaan.

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • päätös valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Tilintarkastaja

Ilmoita tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tiedot. Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitse lomakkeelle yhteisön tiedot ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.

Liitä mukaan kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana. Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Toimitusjohtaja

Liitä mukaan kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Hallintoneuvosto

Ilmoita lomakkeilla hallintoneuvosto kokonaisuudessaan. Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.08.2021