Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien ilmoittaminen lomakkeilla

Osakeyhtiön johtoa, edustajia ja tilintarkastajia koskevat muutokset (hallintoneuvostoa lukuun ottamatta) voit ilmoittaa YTJ-palvelussa. YTJ-palvelussa tehdyt ilmoitukset käsitellään nopeammin kuin lomakkeilla tehdyt ilmoitukset. Siirry ohjeeseen osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosten ilmoittamisesta YTJ-palvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella.

Osakeyhtiön hallintoneuvoston ilmoittaminen YTJ-palvelussa ei ole mahdollista. Tee ilmoitus joko verkko- tai paperilomakkeella. Katso tältä sivulta kohta Hallintoneuvosto.

Huomaa: Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, et voi ilmoittaa verkkolomakkeella muutoksia muiden toimielinten tietoihin. Katso tältä sivulta kohta Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen.

Kun tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, on sekä yhtiöllä että hänellä itsellään velvollisuus ilmoittaa erosta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee muutosilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat lomakkeilla?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella, 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Avaa: Y4-lomake, liitelomake 13 ja henkilötietolomake (pdf). Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet ensin omalle koneellesi täyttämistä varten.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lähetä ilmoituslomakkeet ja tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoitat 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita nimet ja syntymäajat ja ulkomaalaisista henkilöistä kansalaisuudet 13-liitelomakkeella.

Huomio! Ilmoita nimet ja henkilötunnukset sekä ulkomaalaisten henkilöiden kotiosoitteet henkilötietolomakkeella. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Älä myös liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä ilmoitukseen yhden henkilön oikeaksi todistama kopio ilmoitettavan henkilön passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta.

Hallitus

Ilmoita hallitus kokonaisuudessaan.

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • päätös valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Tilintarkastaja

Ilmoita tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tiedot. Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitse lomakkeelle yhteisön tiedot ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.

Liitä mukaan kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana. Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Toimitusjohtaja

Liitä mukaan kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Hallintoneuvosto

Ilmoita lomakkeilla hallintoneuvosto kokonaisuudessaan. Liitä mukaan päätös valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Jos ilmoitat hallintoneuvoston verkkolomakkeella, täytä ilmoituslomakkeet ja kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet ja kaikki muut tarvittavat liitteet ja lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Mitä maksaa?

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, hallintoneuvoston tai toimitusjohtajan muutosilmoitus paperilomakkeella maksaa 40 euroa / asia + 55 euroa / ilmoitus.

Hallintoneuvoston muutosilmoitus verkkolomakkeella maksaa 40 euroa. Huomaa: Verkkolomakkeella Ilmoitus kaupparekisteriin et voi ilmoittaa muutoksia muiden toimielinten tietoihin.

Henkilön oma ilmoitus erosta tai rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Esimerkit paperilomakkeella tehtävien ilmoitusten hinnoista

  • Hallituksen ja toimitusjohtajan muutos 135 euroa (40 + 40 + 55 euroa)
  • Ilmoitus edustamiseen oikeutetuista 95 euroa (40 + 55 euroa)
  • Hallintoneuvoston muutos paperilomakkeella 95 euroa. Jos samalla paperilomakkeella ilmoitat hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutoksen, on niiden käsittelymaksu 40 euroa / asia.
  • Yhtiöjärjestyksen muutoksen käsittelymaksu maksaa 380 euroa. Jos samalla ilmoitetaan henkilömuutoksia, koko ilmoituksen käsittelymaksu on 380 euroa.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit tehdä ilmoituksen kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Voit ilmoittaa muutoksia osakeyhtiön kaikkien toimielinten tietoihin.

Verkkolomakkeella tehtävästä ilmoituksesta maksetaan sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu. Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Kirjautuessasi verkkolomakkeelle valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse kohta Osakeyhtiön muutosilmoitus. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet ja lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.08.2022