Rekisteröinnin merkitys yrityksille

Rekisteröinnillä on yritykselle julkisuusvaikutus ja oikeutta luova vaikutus. Yrityksen nimelle rekisteröinnille on valtakunnallinen suoja.

Julkisuusvaikutus

Kaupparekisteriin merkityn ja asianmukaisesti kuulutetun seikan katsotaan olevan yleisessä tiedossa, mikä on rekisterimerkinnän positiivinen julkisuusvaikutus. Kaupparekisterilaki 26 §.

Julkisuusvaikutus on merkittävä yrityksen käytännön toimien kannalta. Kaupparekisteritietoja käytetään yritysten taustatietojen ja sopimuskumppaneiden tarkistamiseen. Ulkopuolinen voi luottaa lähtökohtaisesti esimerkiksi siihen, että yrityksen edustamisoikeus on kaupparekisteriin tähän asemaan merkityillä henkilöillä.

Jos kuuluttamisesta on kulunut vähemmän kuin 16 päivää, kuulutettuun seikkaan ei kuitenkaan voida vedota sitä vastaan, joka osoittaa, ettei hän ole voinut tietää siitä. Ennen kuuluttamista ei seikkaan, joka on tai jonka olisi pitänyt olla kaupparekisteriin merkitty, voida vedota muuta kuin sitä vastaan, jolla näytetään olleen siitä tieto, mikä on rekisterimerkinnän negatiivinen julkisuusvaikutus.

Kuuluttaminen tapahtuu samana päivänä kuin ilmoituksen rekisteröinti.

Kaupparekisteriin tehdyt merkinnät kuulutetaan Virre-tietopalvelussa. Siirry Virre-tietopalvelun kuulutushakuun.

Oikeutta luova vaikutus

Tietyissä tilanteissa rekisteröinnillä on myös oikeutta luova vaikutus. Tilanteista säädetään erikseen laissa. Tällöin vasta rekisteriin merkittynä asia on oikeudellisesti syntynyt tai toteutunut.

Esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät, kun ne rekisteröidään.

Esimerkkejä muista tilanteista, joissa rekisteröinnillä on osakeyhtiöissä oikeutta luova vaikutus:

  • osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos (esimerkiksi tilikausi, kotipaikka, toiminimi) tulee voimaan, kun se on merkitty rekisteriin
  • osakepääoman korottaminen ja alentaminen tulevat voimaan rekisteröinnillä
  • nimellisarvon ja kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat voimaan rekisteröinnillä

Toiminimen rekisteröintisuoja

Rekisteröinti antaa yrityksen toiminimelle valtakunnallista suojaa. Lue lisää nimisuojasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.10.2021