Kaupparekisterin esittely

PRH pitää kaupparekisteriä, johon merkitään yrityksiä koskevia tietoja PRH:n vastaanottamien ilmoitusten, hakemusten ja tiedonantojen perusteella.

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen. Lue lisää kaupparekisterin julkisuudesta.

Kaupparekisteriin rekisteröinnillä on yritykselle julkisuusvaikutus ja oikeutta luova vaikutus. Yrityksen nimelle rekisteröinnilä on valtakunnallinen suoja. Lue lisää rekisteröinnin merkityksestä.

PRH ja Verohallinto pitävät yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ:tä). PRH:n ja Verohallinnon yhteiset ilmoitukset kirjataan YTJ-järjestelmään. PRH tai Verohallinto antavat yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnuksen), kun ilmoitus kirjataan YTJ-järjestelmään. Lue lisää Y-tunnuksesta ytj.fi-sivuilla.

Mitä tietoja kaupparekisterissä?

Pääsääntöisesti kaikkien yritysten täytyy ilmoittautua kaupparekisteriin. Yritysten täytyy ilmoittaa myös kaupparekisteritietojen muutokset, ja useimpien yritysten täytyy toimittaa tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin.

Yleensä kaikista yritysmuodoista rekisteröidään ainakin seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • yrityksen kotipaikka
  • yrityksen toimiala
  • kuka tai ketkä edustavat yritystä
  • yrityksen osoite.
Lue lisää henkilötunnuksista, kotiosoitteista ja muista tiedoista kaupparekisterissä.

Lue lisää kaupparekisterin tietosisällöstä.

Kaupparekisterissä myös henkilötietoja

Kaupparekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä keskeiset asiat. Näitä ovat esimerkiksi rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja rekisteriin merkityn henkilön oikeudet. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten rekisteristä luovutetaan tietoja ulkopuolisille. Tutustu kaupparekisterin tietosuojaselosteeseen.

Lue lisää henkilötiedoista:

Neuvonta kaupparekisteri-ilmoituksiin ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa

PRH:lla on useita neuvontapalveluja kaupparekisteri-ilmoituksiin ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Lue lisää kaupparekisterin neuvonnasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.10.2021