Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yksinoikeus nimeen

Yksinoikeuden toiminimeen voi saada joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla.

Rekisteröintisuoja koko maahan

Rekisteröinti kaupparekisteriin on helpoin ja nopein tapa saada yksinoikeus toiminimeen. Yksinoikeus tarkoittaa, ettei toinen elinkeinonharjoittaja saa Suomessa käyttää rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, ettei tästä aiheudu vahinkoa.

Kahta samanlaista nimeä ei rekisteröidä rinnakkain. Ei myöskään nimiä, jotka toimivat samankaltaisella alalla, ja jotka ovat niin samanlaiset, että ne ovat sekoitettavissa toisiinsa

Ennen rekisteröintiä PRH tutkii ehdotetun nimen rekisteröitävyyden. Esimerkiksi seuraavat asiat ovat keskeisiä:

  • Toiminimilain mukaan yrityksen nimen on oltava yksilöivä.

  • Toiminimen täytyy erottua selvästi jo rekisteröidyistä toiminimistä.

  • Yrityksen nimi ei saa olla sekoitettavissa aiemmin rekisteröityyn tai vireille tulleeseen toiminimeen tai tavaramerkkiin.

  • Rekisteröitävyyttä tutkittaessa otetaan huomioon nimen kirjoitusasu, ääntäminen ja yrityksen toimiala.

Vakiintumissuoja

Toiminimi voi toiminimilain mukaan saada suojaa myös vakiintumisen perusteella, jos yritys käyttää tiettyä toiminimeä kauan ja laajasti. Toiminimi yhdistetään tällöin yleisesti kyseiseen yritykseen alueella, jossa se on vakiintumisen kautta tullut tunnetuksi.

Huomio! Vakiintumisesta huolimatta toinen yritys voi saada rekisteröityä saman tai samankaltaisen toiminimen, koska PRH ottaa nimitutkimusta tehdessään huomioon vain rekisteriin merkityt ja vireillä olevat toiminimet.

Riitaisissa tilanteissa nimen vakiinnuttaneen yrityksen on näytettävä nimioikeutensa toteen viime kädessä tuomioistuimessa. Siksi yrityksen ja sen nimen rekisteröiminen kaupparekisteriin yksinkertaisena suojaustoimenpiteenä on suositeltavaa myös niille yrityksille, joille se ei ole lain mukaan pakollista, esimerkiksi elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole velvollisuutta ilmoittautua kaupparekisteriin.

PRH:n rekisteröintikäytäntö

Kaupparekisterissä on yli puoli miljoonaa rekisteröityä toiminimeä, ja joka päivä rekisteröidään noin 150 uutta toiminimeä tai aputoiminimeä. Jos on ilmeistä, että ehdotettu nimi on sekoitettavissa jo vireillä olevaan tai rekisteröityyn nimeen, ei nimeä hyväksytä vaan asiakasta pyydetään ehdottamaan muuta nimivaihtoehtoa.

Sekoitettavuus tarkoittaa, että nimi ja toimiala ovat samankaltaiset toisen toiminimen tai tavaramerkin kanssa. Näin pyritään estämään se, etteivät asiakkaat erehdy luulemaan yritystä toiseksi. Lue lisää sekoitettavuudesta.

Yleisiin ilmauksiin ei voi saada yksinoikeutta. Jos rekisterissä on esimerkiksi "Suomen Muuttopalvelu", rekisteröidään muille yrityksille nimiä kuten "Helsingin Muuttopalvelu" tai "Espoon Muuttopalvelu".

Muutoinkin toiminimet, jotka koostuvat paikannimestä ja harjoitettavasta toimialasta, ovat niin sanotusti heikosti yksilöiviä. Niiden rinnalle rekisteröidään paljon muita samankaltaisia nimiä.

Jos siis haluat, että toiminimesi erottuu joukosta eikä sekoitu muihin nimiin, panosta keksinnölliseen ja omaperäiseen toiminimeen.Lue lisää yksilöivyydestä.

Myös toimialalla on toiminimisuojan kannalta merkitystä. Toimiala kannattaa muotoilla mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti.

Jos toimiala on muotoiltu laveasti ja epäselvästi, on käytännössä hyvin vaikea todeta millä alalla yritys todellisuudessa toimii. Tämä aiheuttaa ongelmia etenkin arvioitaessa nimien keskinäistä sekoitettavuutta. Lue lisää toimialasta.

Toiminimen loukkaus

Toiminimien sekoitettavuustilanne voi syntyä rekisteröinnin jälkeen eri syistä. Tähän vaikuttaa muiden muassa miten ja missä muodossa toiminimeä tosiasiallisesti käytetään. Tällöin on syytä ensisijaisesti neuvotella vastapuolen kanssa siitä, miten sekoitettavuudesta päästään. Viime kädessä nimiriidat ratkaistaan tuomioistuimessa.

Käytännössä toiminimiriitaisuuksia esiintyy erityisesti tilanteissa, joissa yritykset eivät toiminnassaan käytä nimeä rekisteriin merkityssä muodossa. PRH:lla ei ole toimivaltaa valvoa nimen tosiasiallista käyttöä.

Huomio! Yritys saa nimisuojaa nimelle vain siinä muodossa, kuin se on merkitty kaupparekisteriin. Vastuu nimen käytöstä kuuluu yritykselle.

Toiminimilakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Syyte toiminimilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminimen loukkauksesta käsitellään puolestaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Toiminimen kumoaminen

Tuomioistuin voi kanteen johdosta kumota rekisteröinnin. Jos tuomioistuin kumoaa toiminimen rekisteröinnin, PRH poistaa sen kaupparekisteristä.

Myös PRH voi hakemuksesta kumota toiminimen, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Siirry ohjeeseen: Kuinka haet PRH:lta toiminimen rekisteröinnin kumoamista?

Tutustu toiminimilakiin tarkemmin Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.06.2024