Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Nimiohjeet yritykselle

Yrityksen nimi eli toiminimi voidaan muodostaa monella eri tavalla.

Tavallista on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi käyttää myös omaa nimeä. Toiminimi voi olla myös täysin keksitty sana tai tuttujen sanojen yhdistelmä, josta muodostuu keksinnöllinen kokonaisuus.

Mitä keksinnöllisempi toiminimi on, sitä voimakkaamman suojan se saa. Keksinnöllinen toiminimi erottuu muista rekisteröidyistä toiminimistä ja jää paremmin asiakkaiden mieleen.

PRH suosittaa, että toiminimen kirjoitusasussa noudatetaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Lue ohjeet yrityksen nimestä Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston ohjepankista.Avautuu uuteen välilehteen

PRH tarkastaa toiminimestä seuraavat seikat ennen sen rekisteröimistä kaupparekisteriin:

Yritysmuodon tunnus

Toiminimessä täytyy olla yritysmuodon tunnus.

Aputoiminimessä ei saa olla yritysmuodon tunnusta.

Rinnakkaistoiminimissä täytyy olla yritysmuodon tunnus. Lue lisää rinnakkaistoiminimien tunnuksista.

Eri yritysmuotojen tunnuksia

Yritysmuoto Yritysmuodon tunnus
Asunto-osakeyhtiö Yhtiömuodon täytyy ilmetä selvästi asunto-osakeyhtiön toiminimestä. Selviä ilmaisuja ovat esimerkiksi sana asunto-osakeyhtiö tai lyhennykset Asunto Oy ja As Oy. Myös yhtiön kotipaikan täytyy ilmetä selvästi toiminimestä. Lue lisää asunto-osakeyhtiöstä.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja Tunnus ei ole pakollinen. Usein käytetään tunnusta Tmi tai Toiminimi.
Osakeyhtiö Osakeyhtiö tai Oy
Julkinen osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö tai Oyj
Kiinteistö tai Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Osakeyhtiö tai Oy, koska kyse on osakeyhtiöstä. Sanaa kiinteistö tai keskinäinen kiinteistö ei tarvitse ottaa toiminimeen, vaikka usein näin tehdään.
Kommandiittiyhtiö Kommandiittiyhtiö tai Ky. Nimeen ei saa ottaa äänettömän yhtiömiehen nimeä.
Avoin yhtiö Avoin yhtiö. Lyhennettä Ay ei voi käyttää. Yhtiömiesten sukunimet, esimerkiksi Virtanen & Sjölund, katsotaan avoimen yhtiön tunnukseksi, jolloin ilmaisua avoin yhtiö ei tarvitse ottaa nimeen.
Osuuskunta Osuuskunta, yhdysosa osuus tai osk. Nimi ei saa sisältää henkilön nimeä.
Sivuliike Toiminimen täytyy koostua ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimestä rekisteröidyssä muodossa lisäyksin, jotka osoittavat yrityksen sivuliikkeeksi. Lisäys voi olla esimerkiksi sivuliike Suomessa, filial i Finland tai filial.

Yksilöivyys

Millainen on yksilöivä toiminimi?

Nimen tulee toiminimilain mukaan yksilöidä haltijansa yritys. Yksilöivyyttä on helpointa kuvata ilmauksilla, jotka eivät yksinään riitä yksilöimään yritystä. Nimeksi ei hyväksytä esimerkiksi

  • pelkästään toiminnan laatua koskevaa mainintaa (esimerkiksi Rakennusliike Oy)
  • tarjottavan tavaran tai palvelun nimitystä (Makeistukku Oy, Yrityskonsultit Oy)
  • yleisiä etu- tai sukunimiä (Juho Oy, Nurminen Oy)
  • yleistä paikannimeä (Hyvinkää Oy, Pariisi Oy)
  • pelkkää kirjain- tai numeroyhdistelmää, joka ei ole sanana lausuttavissa (XVX Oy, 100 Oy, X4R=66Oy)
  • pelkästään yleistä verbiä tai adjektiivia (Juosta Oy, Paras Oy).

Yksilöimättömiin toiminimiin ei voi saada rekisteröinnillä yksinoikeutta. Edellä mainittuja nimiä voidaan kuitenkin rekisteröidä siten, että niihin lisätään jotain muuta, kuten paikannimi, henkilönnimi, keksinnöllinen sana tai kirjainyhdistelmä.

Verkkotunnuspäätteet .fi, .com, .net, .org, .int, .mil, .edu, .biz ja niin edelleen eivät lisää toiminimen yksilöivyyttä, eivätkä ne yksinään riitä poistamaan sekoitettavuutta. Esimerkiksi Phone.fi Oy tai Phone.com eivät ole yksilöiviä toiminimiä.

Suomalainen verkkotunnus

Suomen maatunnuksen pääte on .fi, jota hallinnoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Verkkotunnuksella tarkoitetaan www. ja .fi väliin sijoittuvaa osaa. Internet-osoitteessa www.esimerkki.fi sana "esimerkki" on verkkotunnus. Verkkotunnus ei voi sisältää pistettä (.).

Verkkotunnuksen myöntämiselle on eri edellytykset kuin toiminimen rekisteröimiselle.

Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen ei välttämättä takaa sitä, että elinkeinonharjoittaja saisi rekisteröityä vastaavan nimen verkkotunnuksena. Toisaalta rekisteröity verkkotunnus ei takaa, että elinkeinonharjoittaja saisi rekisteröityä tunnusta vastaavan toiminimen. PRH ei toiminimiä rekisteröidessään tutki toiminimen sekoitettavuutta olemassa oleviin verkkotunnuksiin nähden.

Esimerkit toiminimistä ja verkkotunnuksista:

Yrityksen toiminimi on Esimerkki Oy -> vastaava toiminimen kanssa yhdenmukainen verkkotunnus olisi "esimerkki", ja tästä muodostuisi yrityksen internet-osoite www.esimerkki.fi.
Yrityksen toiminimi on www.esimerkki.fi Oy -> toiminimeen sisältyy piste (.), joten toiminimen kanssa yhdenmukaista verkkotunnusta ei voida rekisteröidä.

Fi-verkkotunnus haetaan verkkotunnusvälittäjän kautta. Lue ohjeet Fi-verkkotunnuksen hakemiseen Traficomin verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Traficomin sivuilla on myös hakupalvelu, josta voit tarkistaa etukäteen, onko haluamasi verkkotunnus vapaana. Etsi Fi-verkkotunnuksia Traficomin palvelusta.Avautuu uuteen välilehteen

Erottuvuus

Toiminimen täytyy erottua selvästi jo rekisteröidyistä toiminimistä.

Toista samanlaista tai hyvin lähellä olevaa toiminimeä ei voida rekisteröidä. Nimet eivät myöskään saa olla identtisiä kirjoitettuina eivätkä lausuttuina. Erottuvuutta ei lisää se, että toiminimillä on eri yritysmuotojen tunnukset.

Esimerkit:

"Jarcom Oy" ja "Jarcom Avoin yhtiö" eivät ole rekisteröitävissä rinnakkain, koska pelkkä yhtiömuodon tunnus ei riitä erottamaan nimiä toisistaan.

"Besstion" ja "Bestion" eivät ole rekisteröitävissä rinnakkain, koska ne ovat lausuttuina identtiset.

Sekoitettavuus

Toiminimi ei saa olla sekoitettavissa suojattuun toiminimeen, rekisteröimättömään (toissijaiseen) tunnukseen tai tavaramerkkiin.

Sekoitettavuus voi yleensä tulla kyseeseen vain, jos kyseessä on sama tai samankaltainen toimiala. Pelkistäen voidaan sanoa, että samalla tai samantyyppisellä toimialalla toimivien yritysten nimien on erotuttava toisistaan selkeämmin kuin eri toimialalla toimivien.

Esteenä olevan toiminimen tai tavaramerkin haltijan kirjallinen suostumus poistaa sekoitettavuuden. Suostumus on liitettävä rekisteri-ilmoitukseen.

Esimerkit:

"LP-Rakennuttaja" ja "LP-Rakentaja"

"Net-Wedge Oy" ja "Net-Wedge Finland Oy"

"Kulta-Katriina" (tavaramerkki) ja "Kahvikauppa Kulta-Katriina"

Sukunimet

Oman nimen käyttäminen yrityksen nimessä on varsin yleistä. Nimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta käyttää mitään, mikä voidaan käsittää toisen sukunimeksi. Sukunimeksi PRH katsoo yleensä nimen, joka on käytössä ainoastaan sukunimenä eikä siis tarkoita mitään muuta.

Etunimiä voi sen sijaan käyttää yrityksen nimessä vapaasti. Esimerkiksi toiminimeä "Lelukauppa Laura" voidaan käyttää, vaikka yrityksessä ei olisikaan Laura-nimistä henkilöä.

Esimerkit:

"Taideliike Virtanen Oy" edellyttää, että elinkeinonharjoittajana on Virtanen-niminen henkilö.

"Taideliike Metso" voidaan rekisteröidä, vaikka elinkeinonharjoittajana ei olisikaan Metso-nimistä henkilöä, koska sanalla "metso" on kaksoismerkitys.

Muut seikat

Toiminimessä ei ilman asianmukaista suostumusta saa käyttää

  • sellaista, mikä voidaan käsittää toisen taiteilijanimeksi tai suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimeksi
  • suojattua valtakunnallista tai kansainvälistä nimitystä tai nimen lyhennystä
  • sellaista, mikä voidaan käsittää säätiön tai yhdistyksen tai muun sellaisen yhteisön nimeksi.

Toiminimi ei myöskään saa olla omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Harhaanjohtavaa on esimerkiksi antaa toiminimessä väärä tieto elinkeinonharjoittajan nimestä tai viitata nimessä sellaiseen elinkeinotoimintaan, joka ei kuulu yrityksen toimialaan.

Toiminimi ei myöskään saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Nimessä ei näin ollen saa esimerkiksi viitata lainvastaiseen toimintaan.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.04.2024