Nimiohjeet

Yrityksen nimi eli toiminimi voidaan muodostaa monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi käyttää myös omaa nimeä. Toiminimi voi olla myös täysin keksitty sana tai tuttujen sanojen yhdistelmä, joista muodostuu keksinnöllinen kokonaisuus.

Mitä keksinnöllisempi toiminimi on, sitä voimakkaampaa suojaa se saa. Keksinnöllinen toiminimi erottuu parhaiten muista jo rekisterissä olevista toiminimistä ja jää paremmin asiakkaidenkin mieleen.

Kaupparekisteri suosittaa, että toiminimen kirjoitusasussa noudatetaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä (katso Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston ohjepankista). Kirjoitusasusta ja siitä mahdollisesti johtuvista ongelmista vastaa kuitenkin ilmoittaja.

Kaupparekisteri tarkastaa nimistä seuraavia seikkoja:

Yritysmuodon tunnus

Toiminimessä tulee olla yritysmuodon tunnus. Huom! Aputoiminimessä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta.

Myös rinnakkaistoiminimissä tulee olla yritysmuodon tunnus. Rinnakkaistoiminimien tunnukset.

Eri yhtiömuotojen tunnuksia

Yhtiömuoto Yhtiömuodon tunnus
Asunto-osakeyhtiö

Yhtiömuodon tulee selvästi ilmetä
asunto-osakeyhtiön toiminimestä. Selviä ilmaisuja ovat esimerkiksi sana "asunto-osakeyhtiö" tai lyhennykset "Asunto Oy" ja "As Oy". Lisäksi yhtiön kotipaikan on ilmettävä selvästi asunto-osakeyhtiöiden uusista toiminimistä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Tunnus ei pakollinen.
Käytännössä usein käytetään "Tmi" tai "Toiminimi"

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö tai oy
Julkinen osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö tai oyj
Kiinteistö tai Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Osakeyhtiö tai oy, koska kyse on osakeyhtiöstä. Sanaa "kiinteistö" tai "keskinäinen kiinteistö" ei tarvitse ottaa toiminimeen, vaikka käytännössä usein näin tehdään.

Kommandiittiyhtiö Kommandiittiyhtiö tai ky. Nimeen ei saa ottaa äänettömän yhtiömiehen nimeä
Avoin yhtiö Avoin yhtiö (huom. lyhennettä "ay" ei voi käyttää). Yhtiömiesten sukunimet esim. "Virtanen & Sjölund" hyväksytään avoimen yhtiön tunnukseksi, tällöin ilmaisua "avoin yhtiö" ei tarvitse ottaa nimeen.
Osuuskunta

Osuuskunta, yhdysosa "osuus" tai osk. Nimessä ei saa esiintyä henkilön nimeä.

Sivuliike

Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi rekisteröidyssä muodossa lisäyksin, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. Lisäys voi olla esim. "sivuliike Suomessa", "filial i Finland" tai "filial".

Yksilöivyys

Millainen on yksilöivä toiminimi?

Nimen tulee toiminimilain mukaan "yksilöidä" haltijansa yritys. Yksilöivyyttä on helpointa kuvata ilmauksilla, jotka eivät yksinään riitä yksilöimään yritystä. Nimeksi ei hyväksytä esim.

 • pelkästään toiminnan laatua koskevaa mainintaa (esim. Rakennusliike Oy)
 • tarjottavan tavaran tai palvelun nimitystä (Makeistukku Oy, Yrityskonsultit Oy)
 • yleisiä etu- tai sukunimiä (Juho Oy, Nurminen Oy)
 • yleistä paikannimeä (Hyvinkää Oy, Pariisi Oy)
 • pelkkää kirjain/numeroyhdistelmää, joka ei ole sanana lausuttavissa (XVX Oy, 100 Oy, X4R=66Oy)
 • sanontaa tai lausahdusta (Meillä palvellaan asiakkaita Oy, Takuuhinta tuotteille Oy)
 • pelkästään yleistä verbiä tai adjektiivia (Juosta Oy, Paras Oy)

Yksilöimättömiin toiminimiin ei voi saada rekisteröinnillä yksinoikeutta. Käytännössä edellä mainittuja nimiä voidaan rekisteröidä siten, että niihin lisätään jotain muuta kuten paikannimi, henkilönnimi, keksinnöllinen sana, kirjainyhdistelmä tms.

Verkkotunnukset .fi, .com, .net, .org, .int, .mil, .edu, .biz, jne eivät lisää toiminimen yksilöivyyttä eivätkä ne yksinään riitä poistamaan sekoitettavuutta. Esim. Phone.fi Oy tai Phone.com eivät ole yksilöiviä toiminimiä.

Suomalainen verkkotunnus

Suomalaisten verkkotunnusten (jotka päättyvät maatunnukseen .fi) rekisteröinnistä huolehtii Viestintävirasto. Verkkotunnuksen myöntämiselle on eri edellytykset kuin toiminimen rekisteröinnille.

Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen ei välttämättä takaa sitä, että elinkeinonharjoittaja saisi rekisteröityä myös vastaavan nimen verkkotunnuksena. Toisaalta rekisteröity verkkotunnus ei takaa, että elinkeinonharjoittaja saisi vastaavan toiminimen rekisteröityä. Kaupparekisteri ei myöskään toiminimiä rekisteröidessään tutki toiminimen sekoitettavuutta olemassa oleviin verkkotunnuksiin nähden.

Viestintävirasto myöntää verkkotunnuksen, jolla tarkoitetaan www. ja .fi väliin sijoittuvaa osaa. Internet-osoitteessa www.esimerkki.fi sana "esimerkki" on verkkotunnus. Verkkotunnus ei voi sisältää pistettä (.).

Voit tarkistaa etukäteen Viestintäviraston palvelusta, onko haluamasi verkkotunnus vapaana.

Esimerkkejä toiminimistä ja verkkotunnuksista:
1) Yrityksen toiminimi on Esimerkki Oy -> vastaava toiminimen kanssa yhdenmukainen verkkotunnus olisi "esimerkki" (ja tästä muodostuisi yrityksen internet-osoite: www.esimerkki.fi)
2) Yrityksen toiminimi on www.esimerkki.fi Oy -> toiminimeen sisältyy piste (.), joten toiminimen kanssa yhdenmukaista verkkotunnusta ei voida rekisteröidä.

Erottuvuus

Toiminimen tulee selvästi erottua rekisterissä ennestään olevista toiminimistä. Toista samanlaista tai hyvin lähellä olevaa toiminimeä ei voida rekisteröidä. Nimet eivät saa olla identtisiä kirjoitettuina eivätkä lausuttuina. Erottuvuutta ei lisää se, että toiminimillä on eri yritysmuotojen tunnukset.

 • "Jarcom Oy" ja "Jarcom Avoin yhtiö" eivät ole rekisteröitävissä rinnakkain, koska pelkkä yhtiömuodon tunnus ei riitä erottamaan nimiä toisistaan.
 • "Besstion" ja "Bestion" eivät ole rekisteröitävissä rinnakkain, koska ne ovat lausuttuina identtiset.

Sekoitettavuus

Toiminimi ei saa olla sekoitettavissa suojattuun toiminimeen, toissijaiseen tunnukseen tai tavaramerkkiin.

Sekoitettavuus voi yleensä tulla kyseeseen vain, jos kyseessä on sama tai samankaltainen toimiala. Pelkistäen voidaan sanoa, että samalla tai samantyyppisellä toimialalla toimivien yritysten nimien on erotuttava toisistaan enemmän kuin eri toimialalla toimivien. Esteenä olevan toiminimen tai tavaramerkin haltijan kirjallinen suostumus poistaa sekoitettavuuden. Suostumus on liitettävä rekisteri-ilmoitukseen.

Sekoitettavissa samalla alalla:

 • "LP-Rakennuttaja" ja "LP-Rakentaja"
 • "Net-Wedge Oy" ja "Net-Wedge Finland Oy"
 • "Kulta-Katriina" (tavaramerkki) ja "Kahvikauppa Kulta-Katriina"

Sukunimet

Oman nimen käyttäminen yrityksen nimessä on varsin yleistä. Nimessä ei kuitenkaan saa ilman asianmukaista suostumusta käyttää mitään, mikä voidaan käsittää toisen sukunimeksi. Sukunimiksi rekisteriviranomainen katsoo yleensä nimet, jotka ovat käytössä ainoastaan sukuniminä eivätkä siis tarkoita mitään muuta. Etunimiä voi sen sijaan ottaa yrityksen nimeen vapaasti. Esim. toiminimeä "Lelukauppa Laura" voidaan käyttää vaikka yrityksessä ei olekaan Laura-nimistä henkilöä.

 • "Taideliike Virtanen Oy" edellyttää, että elinkeinonharjoittajana on Virtanen niminen henkilö
 • "Taideliike Metso" voidaan rekisteröidä, vaikka elinkeinonharjoittajana ei olekaan Metso-nimistä henkilöä, koska sanalla "metso" on kaksoismerkitys.

Muut

Toiminimessä ei myöskään saa käyttää ilman asianmukaista suostumusta sellaista,

 • mikä voidaan käsittää toisen taiteilijanimeksi tai suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimeksi
 • suojattua valtakunnallista tai kansainvälistä nimitystä tai nimen lyhennystä
 • mikä voidaan käsittää säätiön tai yhdistyksen tai muun sellaisen yhteisön nimeksi

Toiminimi ei myöskään saa olla omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Harhaanjohtavaa on esim. antaa toiminimessä väärä tieto elinkeinonharjoittajan nimestä tai viitata siinä muuhun elinkeinotoimintaan, kuin mitä toimialan mukaan harjoitetaan. Toiminimi ei myöskään saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Nimessä ei näin ollen saa viitata esim. lainvastaiseen toimintaan tai käyttää kirosanoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2017