Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiönä, vaan elinkeinonharjoittajan täytyy perustaa osakeyhtiö.

Osakeyhtiölle annetaan perustamisessa uusi Y-tunnus. Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus ei siirry osakeyhtiölle.

Jos perustat osakeyhtiön etkä halua jatkaa yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, tee yksityisen elinkeinonharjoittajan lopettamisilmoitus.

Miten perustat osakeyhtiön ja lopetat toiminnan yksityisenä elinkeinonharjoittajana?

Jos haluat, että yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa jatketaan osakeyhtiönä, tai että yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lakkautetaan samalla kun osakeyhtiö rekisteröidään, tee osakeyhtiön perustamisilmoitus paperilomakkeella pyytäen molempien ilmoitusten samanaikaista käsittelyä.

Merkitse rasti rekisteröinnin ajankohtaa koskevaan kohtaan lomakkeilla Y6 ja Y1. Lisää ilmoitukseen liitteeksi erillinen pyyntö, jossa perustelet tarvetta rekisteröintiajankohdalle tai kiirehtimiselle.

Lue lisää käsittelyajoista ja rekisteröintiajankohdan pyytämisestä.

Siirry ohjeeseen: Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Siirry ohjeeseen: Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) lopettamisilmoitus.

Mikä yritykselle nimeksi?

Jos haluat uudelle osakeyhtiöllesi saman nimen kuin yksityisellä elinkeinonharjoittajalla, sinun täytyy joko muuttaa yksityisen elinkeinonharjoittajan nimeä tai tehdä siitä lopettamisilmoitus.

Huomaathan myös, että osakeyhtiön nimessä täytyy olla yritysmuodon tunnus (osakeyhtiö tai oy).

Perustettavan osakeyhtiön nimi tarkastetaan kaupparekisterissä ennen sen hyväksymistä. Tarkastamisessa selvitetään myös mahdollinen toimialan muutos ja muut toiminimen hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät. Lue lisää yrityksen nimiohjeista.

Liike apporttina

Elinkeinonharjoittajan liike tai sen osa voidaan siirtää perustettavaan osakeyhtiöön.

Jos siirrät liikkeen tai sen osan perustettavaan osakeyhtiöön ja saat perustamissopimuksessa merkittävät osakkeet tätä omaisuutta vastaan joko kokonaan tai osittain, sinun tulee tehdä perustamisilmoitus paperilomakkeella. Tässä tapauksessa ilmoitukseen on liitettävä myös tilintarkastajan antama lausunto apporttiselvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lue lisää apportista osakeyhtiössä.

Perustamissopimuksessa voidaan todeta, että perustettavan osakeyhtiön osakkeesta ei makseta yhtiölle merkintähintaa. Tällöin yksityisen elinkeinonharjoittajan nettovarallisuuden arvo voidaan kirjata esimerkiksi vastikkeettomana sijoituksena osakeyhtiön SVOP-rahastoon. Kun merkintähintaa ei makseta, ei osakeyhtiön perustamisilmoitukseen myöskään tarvitse liittää selvitystä apportista tai tilintarkastajan lausuntoa.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.04.2023