Yksityisen elinkeinonharjoittajan lopettamisilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

  • Lomake Y6.
  • Lomakkeen allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja. Lomakkeen voi allekirjoittaa myös elinkeinonharjoittajan valtuuttama henkilö.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

  • Yleensä lopettamisilmoitukseen ei tarvitse oheistaa liitteitä.
  • Jos valtuutettu allekirjoittaa paperi-ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Käsittelymaksu

  • Lopettamisilmoitus on maksuton.

Määräaika

  • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Sähköinen ilmoitus

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkkejä

Kaupparekisteriote

Jotta saat lopettamisen jälkeen kaupparekisteriotteen itsellesi, täytä lomakkeen Y6 kohta "Kaupparekisterille tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys (asiamies)" sivulla 2.

Yrityskiinnitykset

Mahdolliset yrityskiinnitykset on alla olevien ohjeiden mukaisesti joko kuoletettava tai tilanteen niin mahdollistaessa siirrettävä luovutuksensaajalle tai elinkeinotoiminnan jatkajalle ennen kuin elinkeinotoiminta voidaan merkitä rekisteriin lakanneeksi.

Toiminimisuoja

Kun elinkeinotoiminnan lakkaamista koskeva ilmoitus on rekisteröity, yrityksen tiedot poistetaan kaupparekisteristä ja toiminimen rekisteröintisuoja päättyy.

Toiminnan keskeyttäminen

Yritysten kaupparekisteritietoihin ei tehdä merkintää elinkeinotoiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi tai määräajaksi. Kaupparekisteristä ei toisin sanoen voida nähdä, toimiiko yritys vai ei.
Toiminnan keskeyttämisestä on kuitenkin ilmoitettava Y6 –lomakkeella verohallinnolle.

Elinkeinonharjoittajan poistaminen kaupparekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) voi kaupparekisterilain 24 §:n nojalla poistaa elinkeinonharjoittajaa koskevat merkinnät kaupparekisteristä. Rekisteristä poistaminen edellyttää aina, että elinkeinonharjoittaja ei viimeisen 10 vuoden aikana ole tehnyt ilmoituksia kaupparekisteriin. Lisäksi edellytetään, että on syytä olettaa elinkeinonharjoittajan lopettaneen toimintansa.

Konkurssi

Konkurssin ilmoittamisesta kaupparekisteriin löytyy tietoja konkurssiohjeesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.09.2016