Paperilomakkeet

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") lopettamisilmoituksen voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeella ilmoittaminen. Lue lisää "toiminimen" lopettamisilmoituksen tekemisestä netissä.

Miten ilmoitat?

Tee lopettamisilmoitus viivytyksettä. Ilmoitus on maksuton.

Tarvitset Y6-lomakkeen. Sen allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta Y6-lomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.06.2017