Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiötä ei voi lain mukaan purkaa vapaamuotoisesti. Jos osakeyhtiön toimintaa ei enää haluta tai voida jatkaa ja yhtiöllä on vielä enemmän varoja kuin velkaa, yhtiön toiminnan lopettaminen hoidetaan selvitystilamenettelyllä. Jos yhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, lopettaminen tapahtuu konkurssimenettelyllä.

Vinkki
Jos vielä mietit, voisiko yhtiön toimintaa sittenkin jatkaa tai haluat lisätietoja toiminnan hallitusta alasajamisesta, tutustu Yritys-Suomen maksuttomaan Talousapu - neuvontapalveluun.

Selvitystila- ja konkurssimenettelyjen lisäksi osakeyhtiön voi purkautua myös sulautumisen tai jakautumisen kautta. Eräissä tilanteissa osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä tai asettaa viranomaisen määräyksellä selvitystilaan.

Tutustu tarkemmin:

Toiminnan keskeyttämistä ei merkitä kaupparekisteriin

Kaupparekisteriin ei tehdä merkintää yhtiön elinkeinotoiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi tai määräajaksi.

Toiminnan keskeyttämisestä ilmoitetaan Verohallinnolle Y-lomakkeilla, ja tieto kirjataan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Jos toimintaa myöhemmin jatketaan, on sen uudelleen aloittamisesta ilmoitettava viipymättä muutosilmoituksella Verohallinnolle.

Hae paperilomakkeet ytj.fi-verkkosivuilta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016