Kuulutushakemus velkojille

Osakeyhtiöiden jakautumisen toisessa vaiheessa haet kuulutusta velkojille.

Tämän jälkeen seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen jakautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Milloin haet kuulutusta velkojille?

Hae kuulutusta velkojille neljän kuukauden kulussa siitä, kun jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit käytännössä ilmoittaa jakautumissuunnitelman (ensimmäisen vaiheen) ja hakea kuulutusta velkojille (toisen vaiheen) yhtä aikaa.

Jakautuminen raukeaa, jos kuulutusta ei haeta neljän kuukauden määräajassa.

Miten haet kuulutusta?

Hae kuulutusta Y4-paperilomakkella ja 16-liitelomakkeella.

Kuulutuksen hakeminen netissä ei ole mahdollista.

Merkitse jakautuvan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi Y4-lomakkeen etusivulle.

Anna kaikki kuulutusta hakevat yhtiöt, ja täytä 16-liitelomakkeen kohta "II vaihe".

Tutustu ensin lomakkeiden täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta lomakkeet. Avaa lomakkeet Y4 ja 16.

Mitä kuulutuksen hakeminen maksaa?

Kuulutushakemus maksaa 435 euroa / kuulutettava yhtiö.

Kun yhtiö jakautuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi yhtiöksi, maksu on 435 euroa.

Kun yhtiö jakautuu sekä yhteen uuteen yhtiöön että yhteen toimivaan yhtiöön, maksun suuruus riippuu siitä, pitääkö myös vastaanottavalle toimivalle yhtiölle hakea kuulutus tilintarkastajan lausunnon vuoksi. Jos vastaanottavalle yhtiölle ei tarvitse hakea kuulutusta, maksu on 435 euroa. Jos myös vastaanottavalle toimivalle yhtiölle on haettava kuulutus, maksu on 870 euroa (435 euroa + 435 euroa).

Kun osittaisjakautumiseen osallistuvia yhtiöitä on kaksi ja vastaanottava yhtiö syntyy jakautumisen tuloksena, maksu on 435 euroa. Jos ainoa vastaanottava yhtiö olisi sellainen toimiva yhtiö, jolle tilintarkastajan lausunnon vuoksi täytyy hakea kuulutusta, käsittelymaksu on 870 euroa (435 euroa + 435 euroa).

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Mitkä yhtiöt hakevat kuulutusta?

Jakautuva yhtiö hakee kuulutusta.

Myös vastaanottavan yhtiön täytyy hakea kuulutusta, jos jakautuminen tapahtuu toimivaan yhtiöön ja jos jakautuminen on tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen kuulutusta hakevan osakeyhtiön puolesta. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa hakemuksen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten PRH antaa kuulutuksen velkojille?

PRH antaa kuulutuksen velkojille, joilla on oikeus vastustaa jakautumista.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.

Kuulutus merkitään myös kaupparekisteriin.

Kuulutushakemuksen käsittelyyn voi mennä aikaa lähes neljä kuukautta. Käytännössä määräpäivä asetetaan kolmen kuukauden ja 14 päivän päähän kuulutuksen rekisteröimisestä.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua mm. Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterin sivuilla. Siirry Kuulutusrekisterin sivuille.

Yhtiön ilmoitus velkojille

Kuulutusta hakeneiden yhtiöiden täytyy lähettää osakeyhtiölain 17 luvun 7 §:ssä määritelty ilmoitus velkojille kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Kyseisten ilmoitusten lähettämisestä tarvitaan todistus, joka liitetään jakautumisen täytäntöönpanosta tehtävään ilmoitukseen.

Velkojien vastustus

Velkojalla on oikeus vastustaa jakautumista, jos

  • saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä
  • saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään ja saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

Jos velkoja on vastustanut jakautumista, PRH ilmoittaa tästä osakeyhtiölle. Velkojan vastustamisen myötä jakautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.

Asian käsittelyä on lykättävä, jos osakeyhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan tai jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.

Lue ohje, miten velkoja voi ilmoittaa vastustavansa jakautumista, kun kaupparekisteriin on merkitty kuulutus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021