Kuulutushakemus velkojille

Osakeyhtiöiden jakautumisen toisessa vaiheessa haet kuulutusta velkojille.

Tämän jälkeen seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen jakautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Milloin haet kuulutusta velkojille?

Hae kuulutusta velkojille neljän kuukauden kulussa siitä, kun jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit käytännössä ilmoittaa jakautumissuunnitelman (ensimmäisen vaiheen) ja hakea kuulutusta velkojille (toisen vaiheen) yhtä aikaa.

Jakautuminen raukeaa, jos kuulutusta ei haeta neljän kuukauden määräajassa.

Miten haet kuulutusta?

Hae kuulutusta Y4-paperilomakkella ja 16-liitelomakkeella.

Ilmoittaminen netissä ei ole mahdollista.

Merkiyse jakautuvan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi etusivulle Y4-lomakkeessa.

Anna kaikki kuulutusta hakevat yhtiöt ja täytä tiedot 16-liitelomakkeen kohdassa "II vaihe".

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja 16.

Mitä kuulutuksen hakeminen maksaa?

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Kuulutushakemus maksaa 420 euroa / kuulutettava yhtiö.

Kun yhtiö jakautuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi yhtiöksi, maksu on 420 euroa.

Kun yhtiö jakautuu sekä yhteen uuteen yhtiöön että yhteen toimivaan yhtiöön, riippuu maksun suuruus siitä, pitääkö myös vastaanottavalle toimivalle yhtiölle hakea kuulutus tilintarkastajan lausunnon vuoksi. Jos vastaanottavalle yhtiölle ei tarvitse hakea kuulutusta, maksu on 420 euroa. Jos myös vastaanottavalle toimivalle yhtiölle on haettava kuulutus, maksu on 840 euroa (420 euroa + 420 euroa).

Kun osittaisjakautumiseen osallistuvia yhtiöitä on kaksi ja vastaanottava yhtiö syntyy jakautumisen tuloksena, maksu on 420 euroa. Jos ainoa vastaanottava yhtiö olisi sellainen toimiva yhtiö, jolle tilintarkastajan lausunnon vuoksi täytyy hakea kuulutusta, käsittelymaksu on 840 euroa (420 euroa + 420 euroa).

Mitkä yhtiöt hakevat kuulutusta?

Jakautuva yhtiö hakee kuulutusta.

Vastaanottavan yhtiön täytyy myös hakea kuulutusta, jos jakautuminen tapahtuu toimivaan yhtiöön, ja jos jakautuminen on tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen kuulutusta hakevan osakeyhtiön puolesta. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa hakemuksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Miten PRH antaa kuulutuksen velkojille?

PRH antaa kuulutuksen velkojille, joilla on oikeus vastustaa jakautumista.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.

Kuulutus merkitään myös kaupparekisteriin.

Kuulutushakemuksen käsittelyyn voi mennä aikaa lähes neljä kuukautta. Käytännössä määräpäivä asetetaan kolmen kuukauden ja 14 päivän päähän kuulutuksen rekisteröimisestä.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua mm. Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterin sivuilla. Siirry Kuulutusrekisteriin.

Yhtiön ilmoitus velkojille

Kuulutusta hakeneiden yhtiöiden täytyy lähettää osakeyhtiölain 17 luvun 7 §:ssä määritelty ilmoitus velkojille kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Kyseisten ilmoitusten lähettämisestä tarvitaan todistus, joka liitetään sulautumisen täytäntöönpanosta tehtävään ilmoitukseen.

Velkojien vastustus

Velkojilla on oikeus vastustaa jakautumista, jos saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä tai saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään ja jonka saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

Jos velkoja on vastustanut jakautumista, PRH ilmoittaa tästä osakeyhtiölle. Velkojan vastustamisen myötä jakautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.

Asian käsittelyä on lykättävä, jos osakeyhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan tai jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.

Lue ohje, miten velkojan vastustus saadaan vireille, kun kaupparekisteriin on merkitty kuulutus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2017