Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuulutushakemus velkojille osakeyhtiöiden jakautumisessa

Osakeyhtiöiden jakautumisen toisessa vaiheessa haet kuulutusta velkojille.

Tämän jälkeen seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen jakautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin haet kuulutusta?

Hae kuulutusta velkojille kuukauden kulussa siitä, kun jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit käytännössä ilmoittaa jakautumissuunnitelman (ensimmäisen vaiheen) ja hakea kuulutusta velkojille (toisen vaiheen) yhtä aikaa.

Jakautuminen raukeaa, jos kuulutusta ei haeta kuukauden määräajassa.

Mitkä yhtiöt hakevat kuulutusta?

Jakautuva yhtiö hakee kuulutusta.

Myösvastaanottavan yhtiön täytyy hakea kuulutusta, jos jakautuminentapahtuu toimivaan yhtiöön ja jos jakautuminen on tilintarkastajanlausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojenmaksun.

Miten haet?

Hae kuulutusta verkko- tai paperilomakkeella. Huomaa: Asunto-osakeyhtiö ei voi hakea kuulutusta verkkolomakkeella.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 16-liitelomakkeen.Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 16-liitelomake (pdf, 0.9 MB).

Y4-lomakkeen etusivulle merkitset jakautuvan yhtiön Y-tunnuksen ja toiminimen.

16-liitelomakkeelle merkitset kaikki kuulutusta hakevat yhtiöt ja täytät kohdan "II vaihe".

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja mahdolliset muut liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit tehdä hakemuksen kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät hakemuksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja mahdolliset muut liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Hakemus allekirjoitetaanjokaisen kuulutusta hakevan osakeyhtiön puolesta. Joku hallituksenjäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa hakemuksen.

Hallituksenvarsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisenhenkilön tekemään hakemuksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettunakopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Kuulutushakemus verkkolomakkeella maksaa 180 euroa / kuulutettava yhtiö.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin haet, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Esimerkit käsittelymaksuista

Esimerkki 1: Yhtiö jakautuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi yhtiöksi.

Käsittelymaksu on 180 euroa.

Esimerkki 2: Yhtiö jakautuu sekä yhteen uuteen yhtiöön että yhteen toimivaan yhtiöön. Vastaanottavalle yhtiölle ei tarvitse hakea kuulutusta tilintarkastajan lausunnon vuoksi.

Käsittelymaksu on 180 euroa.

Esimerkki 3: Yhtiö jakautuu sekä yhteen uuteen yhtiöön että yhteen toimivaan yhtiöön. Myös vastaanottavalle yhtiölle täytyy hakea kuulutus tilintarkastajan lausunnon vuoksi.

Käsittelymaksu on 360 euroa (180 euroa + 180 euroa).

Esimerkki 4: Osittaisjakautumiseen osallistuvia yhtiöitä on kaksi. Vastaanottava yhtiö syntyy jakautumisen tuloksena.

Käsittelymaksu on 180 euroa.

Esimerkki 5: Osittaisjakautumiseen osallistuvia yhtiöitä on kaksi. Ainoa vastaanottava yhtiö on sellainen toimiva yhtiö, jolle tilintarkastajan lausunnon vuoksi täytyy hakea kuulutus.

Käsittelymaksu on 360 euroa (180 euroa + 180 euroa)

Miten seuraat hakemuksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi hakemuksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Miten PRH antaa kuulutuksen velkojille?

PRH antaa kuulutuksen velkojille, joilla on oikeus vastustaa jakautumista.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Kuulutus merkitään myös kaupparekisteriin.

Kuulutushakemuksen käsittelyyn voi mennä aikaa lähes neljä kuukautta. Käytännössä määräpäivä asetetaan kolmen kuukauden ja 14 päivän päähän kuulutuksen rekisteröimisestä.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua mm. Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterin sivuilla. Siirry Kuulutusrekisterin sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Yhtiön ilmoitus velkojille

Kuulutusta hakeneiden yhtiöiden täytyy lähettää osakeyhtiölain 17 luvun 7 §:ssä määritelty ilmoitus velkojille kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Kyseisten ilmoitusten lähettämisestä tarvitaan todistus, joka liitetään jakautumisen täytäntöönpanosta tehtävään ilmoitukseen.

Velkojien vastustus

Velkojalla on oikeus vastustaa jakautumista, jos

  • saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä
  • saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään ja saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

Jos velkoja on vastustanut jakautumista, PRH ilmoittaa tästä osakeyhtiölle. Velkojan vastustamisen myötä jakautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.

Asian käsittelyä on lykättävä, jos osakeyhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan tai jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.

Lue ohje, miten velkoja voi ilmoittaa vastustavansa jakautumista, kun kaupparekisteriin on merkitty kuulutus. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024