Jakautumisessa purkautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Jakautumisessa purkautuneen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus eli lopputilitys ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa.

Lopputilityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin on osakeyhtiön jakautumisen viimeinen vaihe.

Ilmoitus on maksuton.

Milloin ilmoitat?

Jakautumismenettelyssä purkautuneen osakeyhtiön täytyy ilmoittaa lopputilitys kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilitys on vahvistettu osakkeenomistajien kokouksessa (osakeyhtiölaki 17 luku 17 § ja 8 luku 10 §).

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöslomakkeella.

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa lomakkeen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Liitä ilmoitukseen osakkeenomistajien kokouksen päätös lopputilityksen hyväksymisestä sekä lopputilitys.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.07.2017