Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Jakautumisessa purkautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Jakautumisessa purkautuneen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus eli lopputilitys ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa.

Lopputilityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin on osakeyhtiön jakautumisen viimeinen vaihe.

Ilmoitus on maksuton.

Milloin ilmoitat?

Jakautumismenettelyssä purkautuneen osakeyhtiön täytyy ilmoittaa lopputilitys kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilitys on vahvistettu osakkeenomistajien kokouksessa (osakeyhtiölaki 17 luku 17 § ja 8 luku 10 §).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöslomakkeella.

Liitä ilmoitukseen osakkeenomistajien kokouksen päätös lopputilityksen hyväksymisestä sekä lopputilitys.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Miten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä

  • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.09.2022