Osakeyhtiön ilmoitus jakautumissuunnitelmasta

Osakeyhtiön jakautumisen ensimmäisessä vaiheessa ilmoitat kaupparekisteriin jakautumissuunnitelman. Voit samalla hakea myös kuulutusta velkojille. Lue lisää kuulutuksen hakemisesta.

Seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen jakautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Milloin ilmoitat jakautumissuunnitelman?

Jakautumissuunnitelma on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. Jakautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai jos rekisteröiminen evätään.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Jakautuva osakeyhtiö allekirjoittaa Y4-paperilomakkeen. Jos jakautuminen tapahtuu toimivaan yhtiöön, myös kyseinen yhtiö allekirjoittaa lomakkeen.

Allekirjoittaja on joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus Y4-paperilomakkella ja 16-liitelomakkeella.

Ilmoittaminen netissä ei ole mahdollista.

Voit ilmoittaa jakautumissuunnitelman (ensimmäinen vaihe) ja hakea kuulutusta velkojille (toinen vaihe) yhtä aikaa. Kumpaankin vaiheeseen liittyy kuitenkin oma käsittelymaksunsa.

Jakautuvan yhtiön toiminimi ja Y-tunnus merkitään Y4-paperilomakkeelle ja 16-liitelomakkeelle.

Ilmoita jakautumisessa syntyvän tai syntyvien yhtiöiden toiminimet, rinnakkaistoiminimet ja aputoiminimet 16-liitelomakkeella.

Kun jakautuminen tapahtuu toimivaan yhtiöön, anna vastaanottavan yhtiön tiedot 16-liitelomakkeella.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake ja 16-liitelomake.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Mitä liitteitä ilmoituksen mukaan?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • jakautumissuunnitelma alkuperäisenä, jos jakautuminen tapahtuu perustettavaan yhtiöön (muissa tilanteissa riittää kopio jakautumissuunnitelmasta)
  • tilintarkastajan lausunto.

Tilintarkastajan lausuntoa ei jakautumisessa perustettaviin yhtiöihin tarvita, jos jokaisen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet annetaan jakautumisvastikkeena jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita. Henkilön yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Mitä maksaa?

Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen maksaa 240 euroa / yhtiö.

Esimerkki:
A Oy jakautuu B Oy:ksi ja C Oy:ksi. Maksu on 240 euroa + 240 euroa + 240 euroa = 720 euroa.

Kun jakautuminen tapahtuu sekä yhteen perustettavaan yhtiöön että yhteen toimivaan yhtiöön, on käsittelymaksu silloinkin 720 euroa.

Kun osittaisjakautumisessa yhtiö A jakautuu ja vastaanottavia yhtiöitä on yksi (B), käsittelymaksu on jakautumissuunnitelman ilmoittamisesta 480 euroa (240 euroa + 240 euroa). Jakautumiseen osallistuvia yhtiöitä on siis kaksi.

Jos jakautumisen yhteydessä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi aputoiminimiä, niistä on erilliset käsittelymaksut. Myös jos jakautumissuunnitelman ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan muutoksia esimerkiksi hallitukseen tai tilintarkastajiin, näistä maksetaan erilliset käsittelymaksut.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.12.2021