Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta

Osakeyhtiöiden jakautumisen kolmannessa vaiheessa ilmoitat kaupparekisteriin jakautumisen täytäntöönpanon. Kokonaisjakautumisessa on tämän jälkeen vielä yksi vaihe eli ilmoittaminen lopputilityksestä.

Jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottaville yhtiöille, kun jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Osittaisjakautumisessa siirtyvät kuitenkin ainoastaan jakautumissuunnitelmassa jaetut varat ja velat. Samanaikaisesti kokonaisjakautumisessa jakautuva yhtiö purkautuu ja jakautumisessa perustettavaan yhtiöön vastaanottava yhtiö syntyy.

Lue lisää jakautumisen oikeusvaikutuksista osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:stä.

Onko yrityksillä yrityskiinnityksiä?

Jakautuvan yhtiön mahdolliset yrityskiinnitykset täytyy järjestää tai kuolettaa, jotta jakautumisen täytäntöönpano voidaan rekisteröidä. Lue ohjeet yrityskiinnityksistä.

Milloin ilmoitat jakautumisen täytäntöönpanon?

Tee ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa jakautumista koskevasta päätöksestä, muutoin jakautuminen raukeaa.

Voit tehdä ilmoituksen jakautumisen täytäntöönpanosta jo kuulutusmenettelyn eli toisen vaiheen aikana. Lue lisää kuulutusmenettelystä.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Jakautuva yhtiö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos jakautuminen tapahtuu toimivaan yhtiöön, myös toimivan yhtiön täytyy allekirjoittaa lomake.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus Y4-paperilomakkella ja 16-liitelomakkeella. Ilmoittaminen netissä ei ole mahdollista.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta lomakkeet. Avaa Y4- ja 16-lomakkeet.

Ilmoita 16-liitelomakkeella kaikki jakautumisessa mukana olevat yhtiöt ja täytä tiedot kohdasta "III vaihe".

Täytä jokaisesta jakautumisessa syntyvästä yhtiöstä Y1-lomake, PRH:n 1-liitelomake ja henkilötietolomake. Älä täytä kuitenkaan 1-liitelomakkeella olevaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutusta.

Tutustu ensin Y1-lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta lomakkeet. Avaa Y1-lomake, PRH:n 1-liitelomake ja henkilötietolomake.

Huomio! Ilmoita nimet ja henkilötunnukset sekä ulkomaalaisten henkilöiden kotiosoitteet henkilötietolomakkeella. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Jakautumispäätökset eli pöytäkirjaselvitys jakautumisesta päättäneistä kokouksista
  • Kunkin jakautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että jakautumisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen antamista varten on valmis pohja 16-liitelomakkeella.
  • Tilintarkastajan todistus ja lausunto (osakeyhtiölain 17 luvun 14 §). Todistuksen ja lausunnon antamista varten on valmis pohja 16-liitelomakkeella.
  • Kunkin kuulutetun yhtiön hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus ilmoituksen tekemisestä yhtiön velkojille (osakeyhtiölain 17 luvun 7 § ja 14 §). Todistuksen ja lausunnon antamista varten on valmis pohja 16-liitelomakkeella.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Mitä maksaa?

Ilmoituksen käsittelymaksu on 240 euroa / yhtiö.

Esimerkki 1:
A Oy jakautuu B Oy:ksi ja C Oy:ksi. Maksu on 240 euroa + 240 euroa + 240 euroa = 720 euroa.

Esimerkki 2:
Osittaisjakautumisessa A Oy jakautuu ja vastaanottavia yhtiöitä on yksi, B Oy. Maksu on 240 euroa + 240 euroa = 480 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021