Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta

Osakeyhtiöiden jakautumisen kolmannessa vaiheessa ilmoitat kaupparekisteriin jakautumisen täytäntöönpanon. Kokonaisjakautumisessa on tämän jälkeen vielä yksi vaihe eli ilmoittaminen lopputilityksestä.

Jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottaville yhtiöille, kun jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Osittaisjakautumisessa siirtyvät kuitenkin ainoastaan jakautumissuunnitelmassa jaetut varat ja velat. Samanaikaisesti kokonaisjakautumisessa jakautuva yhtiö purkautuu ja jakautumisessa perustettavaan yhtiöön vastaanottava yhtiö syntyy.

Lue lisää jakautumisen oikeusvaikutuksista osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:stä Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tällä sivulla on tietoa seuraavista:

Onko yrityksillä yrityskiinnityksiä?

Jakautuvan yhtiön mahdolliset yrityskiinnitykset täytyy järjestää tai kuolettaa, jotta jakautumisen täytäntöönpano voidaan rekisteröidä. Lue ohjeet yrityskiinnityksistä.

Milloin ilmoitat jakautumisen täytäntöönpanon?

Tee ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa jakautumista koskevasta päätöksestä. Muuten jakautuminen raukeaa.

Voit tehdä ilmoituksen jakautumisen täytäntöönpanosta jo kuulutusmenettelyn eli toisen vaiheen aikana. Lue lisää kuulutusmenettelystä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Huomaa: Asunto-osakeyhtiö ei voi tehdä ilmoitusta verkkolomakkeella.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 16-liitelomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 16-liitelomake (pdf, 0.9 MB).

16-liitelomakkeella ilmoita kaikki jakautumisessa mukana olevat yhtiöt ja täytä tiedot kohdasta "III vaihe".

Täytä jokaisesta jakautumisessa syntyvästä yhtiöstä myös Y1-perustamisilmoituslomake, 1-liitelomake ja henkilötietolomake. Älä kuitenkaan täytä 1-liitelomakkeella olevaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutusta. Tutustu ensin Y1-lomakkeen täyttöoppaaseen ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Avaa: Y1-lomake (pdf, 0.3 MB), 1-liitelomake (pdf, 0.9 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomaa: Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Jakautumispäätökset eli pöytäkirjaselvitys jakautumisesta päättäneistä kokouksista
 • Jokaisen jakautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että jakautumisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
   • Vakuutuksen antamista varten on valmis pohja 16-liitelomakkeella.
 • Tilintarkastajan todistus ja lausunto (osakeyhtiölain 17 luvun 14 §).
   • Todistuksen ja lausunnon antamista varten on valmis pohja 16-liitelomakkeella.
 • Jokaisen kuulutetun yhtiön hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus ilmoituksen tekemisestä yhtiön velkojille (osakeyhtiölain 17 luvun 7 § ja 14 §).
   • Todistuksen ja lausunnon antamista varten on valmis pohja 16-liitelomakkeella.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit tehdä ilmoituksen kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Jakautuva yhtiö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos jakautuminen tapahtuu toimivaan yhtiöön, myös toimivan yhtiön täytyy allekirjoittaa lomake.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Ilmoittaminen maksaa 240 euroa / yhtiö.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Alla näet esimerkit käsittelymaksuista.

Esimerkki 1: A Oy jakautuu B Oy:ksi ja C Oy:ksi.

Käsittelymaksu on 720 euroa (240 euroa + 240 euroa + 240 euroa).

Esimerkki 2: Osittaisjakautumisessa A Oy jakautuu. Vastaanottavia yhtiöitä on yksi, B Oy.

Käsittelymaksu on 480 euroa (240 euroa + 240 euroa).

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024