Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lisätietoa yhtiösopimuksesta

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on laaja sopimusvapaus. Käytännössä kaupparekisteri edellyttää, että yhtiösopimuksessa määritellään seuraavat asiat:

  • yhtiön nimi (toiminimi)
  • kotipaikkana oleva Suomen kunta (eli kunta, josta toimintaa johdetaan)
  • yhtiön toimiala (toiminnan laatu)
  • yhtiömiehet.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa täytyy lisäksi määritellä seuraavat asiat:

  • ketkä yhtiömiehistä ovat vastuunalaisia ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä
  • äänettömän yhtiömiehen panoksen määrä euroissa.

Yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin sopia myös muista kuin edellä luetelluista asioista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yhtiön edustaminen, voitonjako, yhtiöosuuden luovutus, yhtiöstä eroaminen, yhtiösopimuksen irtisanominen, yhtiön purkaminen, yhtiömiehen kuolema jne.

Laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on useimpia edellisessä kappaleessa mainittuja asioita koskevat toissijaiset määräykset. Niitä sovelletaan, jos yhtiömiehet eivät ole sopineet asiasta toisin.

Ketkä allekirjoittavat yhtiösopimuksen?

Yhtiösopimus päivätään, ja sen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät). Toisinaan on kuitenkin voimassa olevassa yhtiösopimuksessa saatettu sopia helpotetusta menettelystä muuttaa yhtiösopimusta.

Esimerkki yhtiösopimuksen muutossopimuksesta

Esimerkki koskee tapausta, jossa yksi yhtiömies eroaa yhtiöstä.

Yhtiösopimuksen muutos

Tällä sopimuksella äänetön yhtiömies Keijo Kalevi Rekisteri eroaa yhtiöstä. Samalla me allekirjoittaneet Närpiön Muikku Ky:n kaikki jäljelle jäävät yhtiömiehet muutamme 31.12.1995 allekirjoitetun yhtiösopimuksen 4. kohdan kuulumaan seuraavasti:

4. Yhtiön yhtiömiehet ovat
Paavo Patentti, vastuunalainen yhtiömies,
Risto Rekisteri, vastuunalainen yhtiömies ja
Heimo Hallitus, äänetön yhtiömies, panos 1 500 euroa.

Torniossa 1.12.2020

Paavo Patentti
vastuunalainen yhtiömies

Risto Rekisteri
vastuunalainen yhtiömies

Heimo Hallitus
äänetön yhtiömies

Keijo Kalevi Rekisteri

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.11.2022