Yhtiösopimuksen muuttaminen paperilomakkeella

Ilmoituksen yhtiösopimuksen muutoksesta voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää netissä ilmoittamisesta.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Täytä Y5-lomake ja henkilötietolomake.

Huomio! Ilmoita henkilön yksilöintitiedot henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Jos yhtiömiehen kuolinpesä liittyy yhtiöön tai luopuu yhtiömiesosuudesta, tutustu ohjeistukseen kuolinpesä ja yritystoiminta

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeeseen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y5 ja henkilötietolomake.

Kuka allekirjoittaa Y5-lomakkeen?

Avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies allekirjoittaa Y5-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan Y5-lomakkeen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • Yhtiösopimuksen muutossopimus alkuperäisenä. Yhtiösopimuksen ja sen muutossopimukset allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät). Toisinaan on kuitenkin voimassa olevassa yhtiösopimuksessa saatettu sopia helpotetusta menettelystä muuttaa yhtiösopimusta. Tutustu tarkempiin ohjeisiin yhtiösopimuksen muutoksesta.
  • Muu tarpeellinen selvitys tapahtuneista muutoksista oikeaksi todistettuna kopiona. Muu selvitys voi olla esimerkiksi kauppakirja yhtiöosuuden luovutuksesta, jos luovuttaja ei ole allekirjoittanut yhtiösopimuksen muutossopimusta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiösopimuksen muutos maksaa 190 euroa.

Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina erillinen maksu (115 euroa / nimi).

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti käsittelymaksusta ilmoitukseen. Tutustu ensin maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2021