Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Muutosilmoitus kuolinpesän liittymisestä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömieheksi

Jos jakamaton kuolinpesä liittyy yhtiömieheksi, tee kaupparekisteriin yhtiösopimuksen muutosta koskeva ilmoitus Y5-paperilomakkeella. Ilmoituksen tekeminen netissä YTJ-palvelussa ei ole kuolinpesän osalta mahdollista.

Tässä ohjeessa on kuolinpesää koskevia erityishuomioita. Sivun lopusta pääset siirtymään yhtiösopimuksen muuttamista koskevaan paperilomakkeen ohjeeseen.

Miten ilmoitat?

Ilmoita Y5-lomakkeella (pdf, 0.3 MB) kuolinpesän osakkaiden nimet.

Älä kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksia, henkilöiden kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja.

Selvitys kuolinpesästä

Anna yhtiömiehen kuolinpesästä selvitys ilmoituksen liitteenä. Selvitys voi olla esimerkiksi yhden henkilön oikeaksi todistama ote perukirjan sivusta, josta kuolinpesän osakkaat käyvät ilmi. Älä lähetä koko perukirjaa ilmoituksen liitteeksi.

Älä lähetä selvitystä, jossa näkyy henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja.

Kuka allekirjoittaa yhtiösopimuksen?

Kun jakamaton kuolinpesä liittyy yhtiömieheksi, täytyy kaikkien yhtiömiesten lisäksi myös kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittaa yhtiösopimuksen muutossopimus.

Jos yhtiömiehen kuolinpesään kuuluu alaikäinen, myös alaikäisen edunvalvoja allekirjoittaa sopimuksen yhtiösopimuksen muuttamisesta.

Jos edunvalvoja on itse yhtiömies tai kuolinpesän osakas, tarvitaan edunvalvojan sijainen allekirjoittamaan sopimus alaikäisen puolesta.

Jos kuolinpesän osakkaalle on määrätty edunvalvojan sijainen, liitä ilmoitukseen selvitys edunvalvojan sijaisen määräämisestä ja selvitys siitä, että hän on saanut holhousviranomaisena toimivalta Digi- ja väestötietovirastolta (DVV) luvan harjoittaa elinkeinoa alaikäisen lukuun. Selvitys voi olla esimerkiksi yhden henkilön oikeaksi todistama ote myönnetystä luvasta. Älä lähetä otetta, jossa näkyy henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja.

Siirry yhtiösopimuksen muuttamista koskevaan ohjeeseen, jossa kerrotaan miten teet ilmoituksen paperilomakkeella.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 26.07.2023