Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku kaupparekisteri-ilmoitusasiassa

Jos kaupparekisteri-ilmoituksessa on puutteita tai virheitä, PRH kehottaa yritystä korjaamaan ne.

Korjaamiseen liittyvä määräaika on vähintään 2 viikkoa. Tarvittaessa korjausten tekemiseen voi saada lisäaikaa.

Jos yritys ei vastaa PRH:n korjauskehotukseen, PRH tekee ilmoituksen sillensä jättämistä koskevan päätöksen.

Jos PRH tekee sillensä jättämistä koskevan päätöksen, yritys voi hakea muutosta päätökseen Helsingin hallinto-oikeudesta. Valitus täytyy tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jos yritys katsoo, että korjausten tekoon ei ole aihetta eli se on eri mieltä korjausten tarpeellisuudesta, yritys voi pyytää PRH:lta valituskelpoisen päätöksen ilmoituksen rekisteröinnin epäämisestä.

Jos PRH epää yrityksen kaupparekisteri-ilmoituksen rekisteröinnin, yritys voi hakea muutosta päätökseen markkinaoikeudesta. Valitus täytyy tehdä 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Huomio! Muu kuin ilmoittaja ei voi valittaa rekisteröinnin epäämisestä. Ilmoittajalle myönteisestä päätöksestä eli rekisteröinnistä ei voi valittaa.

Muutoksenhaku hakemusasiassa

Kaupparekisterissä käsiteltäviä hakemusasioita ovat esimerkiksi

  • luvan hakeminen ulkomailla asuvalle toimia yrityksen johtotehtävissä
  • luvan hakeminen sivuliikkeen perustamiseen
  • sulautumiseen tai jakautumiseen liittyvän kuulutuksen hakeminen
  • hakemus poistetun yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin.

Jos PRH hylkää hakemuksen tai jättää sen tutkimatta, voit valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen muodosta ja sisällöstä on säädetty hallintolainkäyttölaissa. Lue lisää hallintolainkäyttölaista Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätiedot hallinto-oikeuksista ja markkinaoikeudesta

Löydät tietoa hallinto-oikeudesta ja markkinaoikeudesta sekä niissä noudatettavasta menettelystä oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Siirry oikeuslaitoksen verkkosivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.06.2023