Asiakirjojen sisältö

Yrityksen kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt ovat suomen- tai ruotsinkielisiä sen mukaan, millä kielellä kyseinen yritys on rekisteröinyt tietonsa.

Kaupparekisteriote

Kaupparekisteriote sisältää kaikki yrityksen voimassa olevat rekisterimerkinnät.

Kaupparekisteritietojen käännösote

Kaupparekisteritietojen käännösote on saatavissa englannin-, suomen- ja ruotsinkielisenä seuraavista yritysmuodoista: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja ja ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike.

Kaupparekisteritietojen käännösotteen sisältö vaihtelee yritysmuodon ja yrityksestä rekisteröityjen tietojen ja yrityksen tilanteen mukaan. Osakeyhtiön käännösotteella on yleensä seuraavia tietoja:

 • Yksilöintiedot (Identifiers): yrityksen nimi, Y-tunnus, rekisteröintipäivä, yritysmuoto, osoite- ja yhteystiedot
 • Nimitiedot ( Name details): yrityksen nimi ja mahdolliset rinnakkais- ja aputoiminimet
 • Kotipaikka (Registered office)
 • Osakepääomatiedot (Share capital)
 • Tilikausi (Financial period)
 • Tilinpäätös (Financial statements): Miltä ajalta viimeisin tilinpäätös on toimitettu kaupparekisteriin
 • Edustaminen (Representation): lakimääräinen edustaminen ja asemaan sidottu edustaminen
 • Henkilöt (Persons): henkilöiden roolit, nimet, sekä oikeutettujen ja prokuristien edustamistavat
 • Nimihistoria (Name history).

Järjestelmästä automaattisesti muodostettavan käännösotteen hinta on 40 euroa. Jos asiakas toivoo muiden rekisteritietojen tai harvinaisempien yritysmuotojen rekisteritietojen kääntämistä englanniksi, on asiasta erikseen sovittava asiakaspalvelun kanssa puh. 029 509 5900 (ark. 9.00 - 16.15).Tällöin käännetyn otteen hinta on 95 euroa + alv.

Huomio! Yrityksen toimialatietoa ei ole mahdollista saada käännettynä erillisestä pyynnöstäkään.

Diaaritodistus

Diaaritodistus ontodistus siitä, että yrityksen ilmoitus on kirjattu saapuneeksi kaupparekisteriin. Diaaritodistus sisältää seuraavat tiedot:

 • ilmoituksen diaarinumero, saapumispäivä, ilmoitustyyppi ja ilmoituksen käsittelytilanne
 • lisäksi mahdollinen ehdotettu yrityksen nimi, mahdolliset aikaisemmat nimiehdotukset sekä rekisteröidyn yrityksen Y-tunnus ja nimi.

Rekisteröintitodistus

Rekisteröintitodistus sisältää tiedon siitä milloin yritys on rekisteröity kaupparekisteriin, yrityksen nimen, Y-tunnuksen ja kotipaikan.

Todistus on saatavilla suomen, ruotsin, englannin, saksan tai ranskan kielellä. Ilmoita kieli tilausta tehdessä esimerkiksi tilauslomakkeen lisätietokohdassa.

Oikeaksi todistettu tuloste YTJ-tiedoista

YTJ-tiedoista annettava tuloste sisältää oikeaksi todistettuna vastaavat tiedot kuin on saatavilla yrityksistä www.ytj.fi -sivujen YTJ-yrityshausta. Tiedot sisältävät esim. yrityksen toiminimen, päätoimialan, aputoiminimet ja yhteystiedot. Tuloste on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (ilmoittakaa kieli lisätieto-kohdassa).

Lisätietoa henkilötiedoista

Henkilötietojen luovuttamista kaupparekisteristä on rajoitettu lain muutoksella 1.1.2014, mutta tieto ihmisen nimestä, syntymäajasta, kansalaisuudesta ja kotikunnasta (tai asuinmaasta) on edelleenkin kaikkien saatavilla esimerkiksi kaupparekisteriotteella.

Henkilötunnus ja ulkomailla asuvien ihmisten osoitetietoja voidaan luovuttaa kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Tietojen saaminen edellyttää luvan hakemista PRH:lta. Pyydä tarvittaessa lupahakemus. Siirry PRH:n yhteystietoihin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.04.2018