Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lopettamisilmoitus kaupparekisteriin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehen kuoltua

Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on purettu, ilmoita muutos kaupparekisteriin Y5-lomakkeella. Tässä ohjeessa on kuolinpesää koskevia erityishuomioita. Sivun lopusta pääset siirtymään lopettamisilmoitusta koskevaan ohjeeseen.

Ilmoituksen allekirjoitus

Joku kuolinpesän osakkaista tai kuolinpesän osakkaan valtuuttama henkilö allekirjoittaa kuolinpesän puolesta ilmoituksen.

Kirjoita allekirjoituksen yhteyteen, että lomakkeen allekirjoittaja on yhtiömiehen kuolinpesän osakas.

Jos jakamaton kuolinpesä on rekisteröity kaupparekisteriin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömieheksi, kaikki kuolinpesän osakkaat tai heidän valtuuttamansa henkilö allekirjoittavat lomakkeen. Liitä valtakirja ilmoitukseen, jos valtuutettu allekirjoittaa.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Kun kaikki yhtiömiehet, tai heidän valtakirjalla valtuuttamansa henkilö, eivät ole allekirjoittaneet purkamisilmoitusta, liitä ilmoitukseen muu selvitys yhtiön purkamisesta.

Esimerkki 1

Kun yhtiömies ei ole allekirjoittanut ilmoitusta, niin yhtiömies allekirjoittaa todistuksen siitä, että yhtiö on purettu.

Yhtiömiehen kuolinpesän puolesta todistuksen voi allekirjoittaa yksi kuolinpesän osakas. Kirjoita kuolinpesän allekirjoituksen yhteyteen, että todistuksen allekirjoittaja on yhtiömiehen kuolinpesän osakas, ja että hän allekirjoittaa ilmoituksen kuolinpesän puolesta.

Esimerkki 2

Kaikki yhtiömiehet ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhtiön purkamisesta.

Jos jakamaton kuolinpesä on rekisteröity kaupparekisteriin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömieheksi, kaikki kuolinpesän osakkaat tai heidän valtuuttamansa henkilö allekirjoittavat selvityksen tai sopimuksen. Liitä valtakirja ilmoitukseen, kun valtuutettu allekirjoittaa selvityksen tai sopimuksen.

Tavallisesti ilmoitukseen ei tarvita muita liitteitä.

Lue tarkemmat ohjeet avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisesta eli lopettamisesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.01.2019