Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Miten prokuristi edustaa yhtiötä?

Prokura voidaan antaa nimetylle henkilölle niin, että hänellä on oikeus edustaa yritystä yksin. Prokura on henkilökohtainen, eikä prokuristi voi siirtää sitä toiselle henkilölle. Prokura voidaan antaa myös usealle henkilölle siten, että he voivat edustaa yritystä vain yhdessä, esimerkiksi: "Prokuristit edustavat yritystä kaksi yhdessä."

Prokuristin edustamisoikeus tarkistetaan netissä

Yhtiön asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja monet muut tahot käyttävät netin sähköisiä palveluita (kuten PRH:n Virre-tietopalvelua) yrityksen edustamisoikeuksien tarkistamiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että edustamistiedot ovat ajan tasalla ja näkyvissä sähköisissä palveluissa.

Alla on lueteltu suositellut edustamisen tavat, jotka näkyvät netin palveluissa. Jos yritys valitsee jonkin muun edustamistavan, sen toiminta vaikeutuu. Silloin palveluissa todetaan yrityksen edustamisoikeudesta vain, että edustamistapa on saatavissa yrityksen asiakirjoista PRH:n asiakaspalvelusta.

Kaikki yritysmuodot

Kaikille yritysmuodoille sopivat seuraavat edustamisen tavat:

 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä seuraavien prokuristien kanssa:
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä toisen prokuristin kanssa.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat

Kun teet ilmoituksen netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa, löydät palvelusta valmiit vaihtoehdot edustamiseen.

Huomio! Termi toimitusjohtaja liittyy osakeyhtiölain mukaisiin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin. Isännöitsijä liittyy asunto-osakeyhtiölain mukaisiin yhtiöihin.

 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä yhdessä seuraavien edustamiseen oikeutettujen henkilöiden kanssa:
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä seuraavien edustamiseen oikeutettujen henkilöiden kanssa:
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä isännöitsijän kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä isännöitsijän kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai isännöitsijän kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä toisen prokuristin tai hallituksen jäsenen kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai seuraavien prokuristien kanssa:
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä yhtiön edustamiseen oikeutetun kanssa tai yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Osakeyhtiössä tai osuuskunnassa prokura voidaan antaa myös niin, että prokuristi saa edustaa yhtiötä ainoastaan yhdessä siihen oikeutetun henkilön kanssa. Tällä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on joko yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan oikeus asemansa perusteella hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana tms. edustaa yhtiötä yhdessä jonkun kanssa tai joille on yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen perusteella annettu nimeltä mainiten edustamisoikeus yhdessä jonkun kanssa. Tällaisessa yhteisprokurassa edustamisoikeus perustuu prokuraan eikä yhtiöjärjestyksen tms. määräykseen.

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

Avoimille yhtiöille sopivat seuraavat edustamisen tavat:

 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä yhtiömiehen kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä yhtiömiehen kanssa.

Kommandiittiyhtiöille sopivat nämä edustamisen tavat:

 • Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa.
 • Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa.

Avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä prokura voidaan antaa myös niin, että prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä yhden tai useamman avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa. Tämä edellyttää, että yhtiömiesten tai vastuunalaisten yhtiömiesten toiminimenkirjoitusoikeus on yhtiösopimuksessa määritelty niin, että yhtiömiehet kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä (tai kaikki yhdessä tms.).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 26.06.2017