Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) ja Y-tunnus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä on Verohallinnon (VH) ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä, ks. www.ytj.fi. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ovat mukana yritykset ja yhteisöt, jotka on merkitty

  • Patentti- ja rekisterihallituksen kauppa-tai säätiörekisteriin
  • Verohallinnon ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä
  • yritykset ja yhteisöt, joista on tehty perustamisilmoitus, mutta joita vielä ei ole merkitty em. rekistereihin.

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)

Yritys- ja yhteisötunnuksen ( Y-tunnuksen) antaa PRH tai verovirasto heti, kun ilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnuksen saa noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.

Y-tunnus yksilöi yrityksen, mutta tunnuksesta ei voi päätellä, missä rekistereissä yritys on. Tunnuksessa on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa 1234567-1. Erillistä kaupparekisteri- tai säätiörekisterinumeroa ei enää käytetä.

Yrityksen, joka on rekisteröity kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, on liikekirjeissään ja lomakkeissaan mainittava Y-tunnus.

Tunnuksen pysyvyys

Oikeushenkilön (esim. yhtiön) Y-tunnus säilyy samana koko oikeushenkilön toiminnan ajan. Jos yhtiömuoto muuttuu laissa määritellyllä tavalla, pysyy Y-tunnus ennallaan.

Jos avoimen yhtiön tai osakeyhtiön toimintaa jatketaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, muuttuu Y-tunnus.

Yksittäisten ihmisten Y-tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jos siis yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminta siirretään yrittäjältä toiselle, muuttuu Y-tunnus. Y-tunnus muuttuu niin ikään, jos yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeen toimintaa jatkaa yhtiö.

Yhteinen ilmoitus

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan samalla lomakkeella sekä PRH:lle että Verohallinnolle. Ilmoituksen voi postittaa lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen tai jättää verohallinnon toimipisteisiin tai PRH:n palvelupisteeseen Helsingissä (Arkadiankatu 6). Vaikka lomake onkin yhteinen, kumpikin viranomainen antaa neuvoja vain omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa; esim. arvonlisäveroasioissa kannattaa siis ottaa suoraan yhteyttä verohallintoon

Tietopalvelu

Yhteiset ilmoitukset kirjataan Verohallinnon ja PRH:n yhteiseen yritystietojärjestelmään, jonne talletetaan perustiedot kaikista Verohallinnon sekä kaupparekisterin ja säätiörekisterin yksiköistä. Tärkeimpiä yritystietoja ovat yrityksen toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite- ja muut yhteystiedot, yritysmuoto ja kotipaikka sekä mihin Verohallinnon ja/ tai PRH:n rekisteriin/rekistereihin yritys kuuluu.

Laajemmat kaupparekisteritiedot, esim. hallituksen kokoonpanon, yrityksen toimialan tai osakepääoman suuruuden saa Virre-tietopalvelusta. Perustiedot yrityksistä ovat maksuttomia. Muut tiedot voi helposti maksaa pankkitunnuksin tai luottokortilla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.08.2015