Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) ja Y-tunnus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä.

YTJ:ssä ovat mukana yritykset ja yhteisöt, jotka on merkitty

  • PRH:n kauppa-tai säätiörekisteriin
  • Verohallinnon ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä
  • yritykset ja yhteisöt, joista on tehty perustamisilmoitus, mutta joita vielä ei ole merkitty em. rekistereihin.

Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)

Yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnuksen) antaa PRH tai Verohallinto heti, kun ilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Tee osakeyhtiön tai yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimi") perustamisilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Saat Y-tunnuksen, kun olet allekirjoittanut ilmoituksen, maksanut kaupparekisterin käsittelymaksun ja lähettänyt ilmoituksen palvelussa.

Jos teet yrityksen perustamisilmoituksen paperilomakkeella, saat Y-tunnuksen parin päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.

Y-tunnus yksilöi yrityksen, mutta tunnuksesta ei voi päätellä, missä rekistereissä yritys on.

Tunnuksessa on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa 1234567-1. Erillistä kaupparekisteri- tai säätiörekisterinumeroa ei ole.

Yrityksen, joka on rekisteröity kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, on liikekirjeissään ja lomakkeissaan mainittava Y-tunnus.

Y-tunnuksen voi katsoa maksuttomasta YTJ-yrityshausta. Siirry YTJ-yrityshakuun.

Y-tunnuksen pysyvyys

Oikeushenkilön, kuten yhtiön, Y-tunnus säilyy samana koko oikeushenkilön toiminnan ajan. Jos yhtiömuoto muuttuu laissa määritellyllä tavalla, Y-tunnus pysyy ennallaan.

Jos avoimen yhtiön tai osakeyhtiön toimintaa jatketaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, Y-tunnus muuttuu.

Yksittäisten ihmisten Y-tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jos siis yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminta siirretään yrittäjältä toiselle, Y-tunnus muuttuu. Y-tunnus muuttuu niin ikään, jos yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeen toimintaa jatkaa yhtiö.

Yhteinen ilmoitus PRH:lle ja Verohallinnolle

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan yhdellä ilmoituksella sekä PRH:een että Verohallintoon.

Netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa voit tehdä yleisimpien yritysmuotojen tavallisimmat ilmoitukset.

Paperilomakkeella tehdyn ilmoituksen voi postittaa lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen tai jättää Verohallinnon toimipisteisiin tai PRH:n palvelupisteeseen Helsingissä (Sörnäisten rantatie 13 C).

Vaikka ilmoitusmenettely onkin yhteinen, kumpikin viranomainen antaa neuvoja vain omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa. Esimerkiksi arvonlisäveroasioissa kannattaa siis ottaa suoraan yhteyttä Verohallintoon.

Tietopalvelu

Yhteiset ilmoitukset kirjataan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), jonne talletetaan perustiedot kaikista Verohallinnon sekä kaupparekisterin ja säätiörekisterin yksiköistä.

Tärkeimpiä yritystietoja ovat yrityksen

  • toiminimi
  • yritys- ja yhteisötunnus
  • osoite- ja muut yhteystiedot
  • yritysmuoto ja kotipaikka

Sekä tieto siitä, mihin Verohallinnon tai PRH:n rekisteriin tai rekistereihin yritys kuuluu.

Katso yrityksen perustiedot maksutta YTJ-yrityshausta. Siirry YTJ-yrityshakuun.

Laajemmat kaupparekisteritiedot, esimerkiksi hallituksen kokoonpanon, yrityksen toimialan tai osakepääoman suuruuden, saat PRH:n Virre-tietopalvelusta. Perustiedot yrityksistä ovat maksuttomia. Muut tiedot voi helposti maksaa verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Siirry Virre-tietopalveluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.08.2018