Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) ja Y-tunnus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä.

YTJ:ssä ovat mukana yritykset ja yhteisöt, jotka on merkitty

  • PRH:n kauppa-tai säätiörekisteriin
  • Verohallinnon ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä
  • yritykset ja yhteisöt, joista on tehty perustamisilmoitus, mutta joita vielä ei ole merkitty em. rekistereihin.

Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)

Yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnuksen) antaa PRH tai Verohallinto heti, kun ilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Tee osakeyhtiön tai yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimi") perustamisilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Saat Y-tunnuksen, kun olet allekirjoittanut ilmoituksen, maksanut kaupparekisterin käsittelymaksun ja lähettänyt ilmoituksen palvelussa.

Jos teet yrityksen perustamisilmoituksen paperilomakkeella, saat Y-tunnuksen parin päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.

Y-tunnus yksilöi yrityksen, mutta tunnuksesta ei voi päätellä, missä rekistereissä yritys on.

Tunnuksessa on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa 1234567-1. Erillistä kaupparekisteri- tai säätiörekisterinumeroa ei ole.

Yrityksen, joka on rekisteröity kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, on liikekirjeissään ja lomakkeissaan mainittava Y-tunnus.

Y-tunnuksen voi katsoa maksuttomasta YTJ-yrityshausta. Siirry YTJ-yrityshakuun.

Y-tunnuksen pysyvyys

Oikeushenkilön, kuten yhtiön, Y-tunnus säilyy samana koko oikeushenkilön toiminnan ajan. Jos yhtiömuoto muuttuu laissa määritellyllä tavalla, Y-tunnus pysyy ennallaan.

Jos avoimen yhtiön tai osakeyhtiön toimintaa jatketaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, Y-tunnus muuttuu.

Yksittäisten ihmisten Y-tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jos siis yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminta siirretään yrittäjältä toiselle, Y-tunnus muuttuu. Y-tunnus muuttuu niin ikään, jos yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeen toimintaa jatkaa yhtiö.

Yhteinen ilmoitus PRH:lle ja Verohallinnolle

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan yhdellä ilmoituksella sekä PRH:een että Verohallintoon.

Netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa voit tehdä yleisimpien ilmoitusmuotojen tavallisimmat ilmoitukset.

Paperilomakkeella tehdyn ilmoituksen voi postittaa lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen tai jättää Verohallinnon toimipisteisiin tai PRH:n palvelupisteeseen Helsingissä (Arkadiankatu 6).

Vaikka ilmoitusmenettely onkin yhteinen, kumpikin viranomainen antaa neuvoja vain omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa. Esimerkiksi arvonlisäveroasioissa kannattaa siis ottaa suoraan yhteyttä Verohallintoon.

Tietopalvelu

Yhteiset ilmoitukset kirjataan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), jonne talletetaan perustiedot kaikista Verohallinnon sekä kaupparekisterin ja säätiörekisterin yksiköistä.

Tärkeimpiä yritystietoja ovat yrityksen

  • toiminimi
  • yritys- ja yhteisötunnus
  • osoite- ja muut yhteystiedot
  • yritysmuoto ja kotipaikka

Sekä tieto siitä, mihin Verohallinnon tai PRH:n rekisteriin tai rekistereihin yritys kuuluu.

Katso yrityksen perustiedot maksutta YTJ-yrityshausta. Siirry YTJ-yrityshakuun.

Laajemmat kaupparekisteritiedot, esimerkiksi hallituksen kokoonpanon, yrityksen toimialan tai osakepääoman suuruuden, saat PRH:n Virre-tietopalvelusta. Perustiedot yrityksistä ovat maksuttomia. Muut tiedot voi helposti maksaa verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Siirry Virre-tietopalveluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.07.2017