Mallioikeuden haltijan nimen, kotipaikan ja osoitteen muutos

Ilmoita mallioikeuden haltijan nimen, kotipaikan ja osoitteen muutokset PRH:lle tekemällä muutoshakemus.

Tietojen muutokset päivitetään hakemuksessa mainittujen mallien lisäksi myös muihin hakijalla rekisterissä oleviin mallioikeuksiin ja vireillä oleviin mallioikeusasioihin. Näin PRH varmistaa, että mallirekisterin tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Suomalainen mallioikeuden haltija

Muutoshakemuksessa täytyy olla seuraavat tiedot:

  • mallin rekisterinumero
  • haltijan uusi toiminimi eli yrityksen nimi tai kotipaikka sekä osoite, jos ne ovat muuttuneet.

Suomalaisen yrityksen muuttuneesta nimestä ei tarvitse toimittaa kaupparekisteriotetta.

Ulkomainen mallioikeuden haltija

Muutoshakemuksessa täytyy olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • mallin rekisterinumero
  • haltijan uusi toiminimi tai kotipaikka
  • kopio nimen- tai kotipaikanmuutoksesta kertovasta asiakirjasta. Tällainen on esimerkiksi kopio kaupparekisteriotteesta tai muusta virallisesta asiakirjasta, kuten julkisen notaarin todistuksesta.

Kuinka ilmoitat muutokset?

Haltijan nimen ja kotipaikan muutoksesta ei peritä maksua.

Voit ilmoittaa muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä mallia koskevaa hakemuslomaketta. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.07.2019