Mallioikeuden panttaus

Mallioikeus on irtainta omaisuutta, ja se voidaan pantata saatavien vakuudeksi. Panttioikeudelle pitää hakea merkintää PRH:sta. Oikeus syntyy vasta, kun merkintä on tehty mallirekisteriin.

Panttaushakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • mallin rekisterinumero
  • mallioikeuden haltijan nimi, osoite ja kotipaikka
  • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja kotipaikka sekä valtakirja
  • kopio panttaussopimuksesta, josta ilmenee sopimuksen päivämäärä.

Voit ilmoittaa panttauksesta PRH:lle käyttämällä rekisteröityä mallia koskevaa hakemuslomaketta ja valtakirjaa. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen ja valtakirjan.

Rekisteritietojen muutoksista peritään maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.07.2019