Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Valvo omaa yksinoikeuttasi

Mallioikeuden omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia, että muut eivät loukkaa haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta. Tämä valvominen on tärkeää, jotta oma yksinoikeus pysyy voimassa.

PRH ei valvo rekisteröityjen mallien käyttöä

PRH on rekisteriviranomainen eikä valvo rekisteröityjen mallien käyttöä. PRH ei voi antaa neuvoja mahdollisissa loukkauksiin, mallioikeusriitoihin, tuotteiden maahantuontiin, mainontaan tai muuhun juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Seuraa uusia mallirekisteröintejä

Yksi hyvä tapa valvoa oikeuksia on seurata kilpailijoita ja heidän tekemiään mallin rekisteröintihakemuksia ja rekisteröintejä. Tässä voi käyttää apuna PRH:n maksutonta tietokantaa tai ostaa valvontapalvelua esimerkiksi asiamiestoimistoilta. Siirry Mallitietokantaan.Avautuu uuteen välilehteen

Uusien mallirekisteröintien seuraaminen ja väitteiden tekeminen on erityisen tärkeää EU:n yhteisömallien kohdalla, koska EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO ei omasta aloitteestaan aseta identtistäkään mallia esteeksi myöhemmälle hakemukselle.

Jos havaitset vireillä olevan omaa malliasi lähellä olevan mallin, voit harkita, onko syytä tehdä väite tätä mallia vastaan sitten, kun malli on rekisteröity ja kuulutettu Mallioikeuslehdessä. Siirry Mallioikeuslehteen. Avautuu uuteen välilehteen

Lue tarkemmin väitteen tekemisestä PRH:ssa.

Mitä teet, jos huomaat yksinoikeutesi loukkauksen?

Jos huomaat, että toinen loukkaa mallioikeuttasi käyttämällä samaa tai lähes samanlaista mallia, voit mallioikeuden haltijana puuttua loukkaukseen. Voit lähettää mahdolliselle loukkaajalle ns. kieltokirjeen, jossa kerrot omasta oikeudestasi ja vaadit loukkauksen lopettamista.

Jos ette pääse neuvotteluteitse sopuun, asian voi viedä markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Riita-asioissa voi olla hyvä kääntyä mallioikeusasiantuntijoiden puoleen.
Luettelo auktorisoiduista asiamiehistä: asiamiesrekisteri.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022