Kansainvälisistä patenttihakemuksista (PCT) maksettavat maksut

Voimassa 1.1.2019 alkaen.

PRH:n tilinumerot

PCT-maksutaulukot WIPOn sivuilla

PCT I -vaihe (filing and search, hakemuksen tekeminen ja uutuustutkimuspyyntö) Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
PCT I -vaiheen maksut maksetaan vastaanottavan viranomaisen eli PRH:n tilille lukuun ottamatta täydentävän uutuustutkimuksen (SIS) maksua, joka maksetaan WIPOlle.
Kansainvälinen hakemusmaksu 1169,00 0,00 1169,00
- lisämaksu jokaiselta yli 30 menevältä sivulta 13,00 0,00 13,00
Alennukset kansainvälisestä hakemusmaksusta
a) kun hakemus tehdään sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on merkkikoodatussa muodossa (Ohjelma PCT-Safe tai Epoline, xml-muoto) -264,00 0,00 -264,00
b) kun hakemus tehdään sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti ei ole merkkikoodatussa muodossa (Ohjelma PCT-Safe tai Epoline, pdf-muoto) -176,00 0,00 -176,00
Lähettämismaksu 135,00 0,00 135,00
- Patentti- ja rekisterihallitus lähettää alkuperäisen hakemuksen WIPOlle ja kopion hakemuksesta tutkivalle viranomaiselle.
Uutuustutkimusmaksu (search fee) PCT-säännön 16.1(a) mukaan; suomalainen hakija voi valita tutkivaksi viranomaiseksi joko Patentti- ja rekisterihallituksen, Ruotsin patenttiviraston tai Euroopan patenttiviraston.
- Patentti- ja rekisterihallitus, Ruotsin patenttivirasto, Euroopan patenttivirasto 1775,00 0,00 1775,00
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1775,00 0,00 1775,00
Maksu täydentävästä uutuustutkimuksesta (SIS) PCT-säännön 45bis.3 mukaan; maksetaan WIPOlle Sveitsin frangeina 1775,00 0,00 1775,00
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-sääntöjen 16.3 ja 41.1 mukaan 300,00 0,00 300,00
Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, se palauttaa hakijalle 300 euroa kansainvälisestä uutuustutkimusmaksusta.
Maksu patentin etuoikeustodistuksesta 70,00 0,00 70,00
Maksu hyödyllisyysmallin etuoikeustodistuksesta 50,00 0,00 50,00
Etuoikeustodistuksen lähettäminen WIPOon patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15,00 kpl 0,00 15,00 kpl
Ratkaisumaksu etuoikeuden palauttamisesta PCT-säännön 26bis.3 mukaan 450,00 0,00 450,00
Ratkaisumaksu PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450,00 0,00 450,00
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan 135,00-584,50 0,00 135,00-584,50
Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotkaperitään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan 292,25 0,00 292,25
Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan 200,00 0,00 200,00
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b) tai 45bis7(c) tai 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20,00 0,00 20,00
Kopiot PCT-säännön 94.1ter tai 94.2 mukaan 0,60/sivu 0,00 0,60/sivu
PCT II -vaihe (preliminary examination, patentoitavuuden esitutkimus) Perushinta
(€)
ALV 0 % Hinta (€)
PCT II-vaiheen maksut maksetaan tutkivan patenttiviraston tilille, joko siis PRH:n tilille, Ruotsin patenttiviraston tilille tai Euroopan patenttiviraston tilille, sen mukaan ja sen suuruisena mikä virasto on valittu tutkivaksi viranomaiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksen osalta maksut ovat seuraavat.
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu 600,00 0,00 600,00
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600,00 0,00 600,00
Käsittelymaksu 176,00 0,00 176,00
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan 176,00-352,00 0,00 176,00-352,00
Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.2 mukaan 200,00 0,00 200,00
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2019