Kansainvälisistä patenttihakemuksista (PCT) maksettavat maksut

Nämä maksut koskevat kansainvälisen vaiheen PCT-hakemuksia (PCT vaiheet I ja II). Jatkettaessa kansainvälistä PCT-hakemusta Suomessa sovelletaan kansallisen hakemuksen maksuja.

Voimassa 1.1.2019 alkaen.

PRH:n tilinumerot.

PCT-maksutaulukot WIPOn sivuilla.

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

PCT I -vaihe (filing and search, hakemuksen tekeminen ja uutuustutkimuspyyntö) Hinta (€)
PCT I -vaiheen maksut maksetaan vastaanottavan viranomaisen eli PRH:n tilille lukuun ottamatta täydentävän uutuustutkimuksen (SIS) maksua, joka maksetaan WIPOlle. PCT-hakemusta tehtäessä on maksettava ainakin lähettämismaksu, kansainvälinen hakemusmaksu ja uutuustutkimusmaksu.
Lähettämismaksu 135,00
Patentti- ja rekisterihallitus lähettää alkuperäisen hakemuksen WIPOlle ja kopion hakemuksesta tutkivalle viranomaiselle.
Kansainvälinen hakemusmaksu 1169,00
- lisämaksu jokaiselta yli 30 menevältä sivulta 13,00
Alennukset kansainvälisestä hakemusmaksusta
a) kun hakemus tehdään sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on XML-muodossa (Ohjelma ePCT tai EPOn Online Filing) -264,00
b) kun hakemus tehdään sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on PDF-muodossa (Ohjelma ePCT tai EPOn Online Filing) -176,00
Uutuustutkimusmaksu (search fee; PCT-sääntö 16.1(a)) 1775,00
Suomalainen hakija voi valita tutkivaksi viranomaiseksi joko Patentti- ja rekisterihallituksen, Ruotsin patenttiviraston tai Euroopan patenttiviraston.
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-sääntöjen 16.3 ja 41.1 mukaan 300,00
Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja PRH:lle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, se palauttaa hakijalle 300 euroa kansainvälisestä uutuustutkimusmaksusta.
Etuoikeustodistukset
Maksu patentin etuoikeustodistuksesta 70,00
Maksu hyödyllisyysmallin etuoikeustodistuksesta 50,00
Etuoikeustodistuksen lähettäminen WIPOon patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15,00 /kpl
PCT I-vaiheeseen liittyviä muita maksuja
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1775,00
Kun hakija pyytää tutkimaan myös keksinnön, joka on epäyhtenäinen ensimmäisessä vaatimuksessa esitettyyn keksintöön nähden
Maksu täydentävästä uutuustutkimuksesta (SIS) PCT-säännön 45bis.3 mukaan; maksetaan WIPOlle Sveitsin frangeina 1775,00
Ratkaisumaksu etuoikeuden palauttamisesta PCT-säännön 26bis.3 tai 49ter.2d mukaan 450,00
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis. 2 mukaan 135,00-584,50
Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan 292,25
Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan 200,00
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b) tai 45bis7(c) tai 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20,00
Kopiot PCT-säännön 94.1ter tai 94.2 mukaan 0,60 /sivu
PCT II -vaihe (preliminary examination, patentoitavuuden esitutkimus) Hinta (€)
PCT II-vaiheen maksut maksetaan tutkivan patenttiviraston tilille (PRH, Ruotsin patenttivirasto tai Euroopan patenttivirasto) valitun viraston hinnaston mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallituksen osalta maksut ovat seuraavat. Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön yhteydessä on maksettava ainakin käsittelymaksu ja patentoitavuuden esitutkimusmaksu.
Käsittelymaksu 176,00
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu 600,00
Muita PCT II-vaiheeseen liittyviä maksuja
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600,00
Kun hakija pyytää tutkimaan myös keksinnön, joka on epäyhtenäinen ensimmäisessä vaatimuksessa esitettyyn keksintöön nähden
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan 176,00-352,00
Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.2 mukaan 200,00
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että yksi sarja on ilmainen 20,00
Kopiot PCT-säännön 94.2 mukaan 0,60 /sivu
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.06.2019