Patenttihakemuksista maksettavat maksut

Nämä maksut koskevat

  • suomalaisia kansallisia patenttihakemuksia ja
  • Suomessa kansallisessa vaiheessa jatkettuja PCT-hakemuksia.

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

Maksut hakemuksen tekemisvaiheessa

Suomalaista patenttihakemusta jätettäessä tulee maksaa hakemusmaksu ja mahdollinen lisämaksu patenttivaatimuksista. Hakemuskäsittelyn jatkuessa tulee myöhemmin maksettavaksi ainakin julkaisumaksu ja vuosimaksut.

Palvelu Hinta (€)
Hakemusmaksu 500,00
Hakemusmaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta (sähköinen patenttihakemus verkkosivuilla tai EPO Online Filing -ohjelmalla) 400,00
Lisämaksu jokaisesta viisitoista ylittävästä patenttivaatimuksesta 50,00

Maksut patentin myöntämisvaiheessa

Palvelu Hinta (€)
Julkaisumaksu 500,00
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on annettu virastolle sähköisesti (sähköinen patenttihakemus verkkosivuilla tai EPO Online Filing -ohjelmalla) 400,00

Muita maksuja

Palvelu Hinta (€)
Käännösmaksu /sivu 70,00
Maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta (sillensä jätetty hakemus)
- ensimmäinen kerta 70,00
- muut kerrat 140,00
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 50,00

Eräitä kansainvälisen PCT-hakemuksen kansalliseen vaiheeseen liittyviä maksuja

Palvelu Hinta (€)
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta (käännöksen toimittaminen lisäajalla) 125,00
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa patenttihakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava. 500,00
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 350,00
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 500,00
Ratkaisumaksu etuoikeuden palauttamisesta PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450,00

Katso myös muita maksuja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.04.2020