Patenttihakemuksista maksettavat maksut

Nämä maksut koskevat

  • suomalaisia kansallisia patenttihakemuksia ja
  • Suomessa kansallisessa vaiheessa jatkettuja PCT-hakemuksia.

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

Patentin hakuun liittyvät maksut Hinta (€)
Maksut hakemuksen tekemisvaiheessa
Suomalaista patenttihakemusta jätettäessä tulee maksaa hakemusmaksu ja mahdollinen lisämaksu patenttivaatimuksista. Hakemuskäsittelyn jatkuessa tulee myöhemmin maksettavaksi ainakin julkaisumaksu ja vuosimaksut.
Hakemusmaksu 500,00
Hakemusmaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta (sähköinen patenttihakemus verkkosivuilla tai EPOn Online Filing -ohjelmalla) 400,00
Lisämaksu jokaisesta viisitoista ylittävästä patenttivaatimuksesta 50,00
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista
- yhtenä kappaleena 20,00
- kahtena kappaleena 30,00
Maksut patentin myöntämisvaiheessa
Julkaisumaksu 500,00
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on annettu virastolle sähköisesti (sähköinen patenttihakemus verkkosivuilla tai EPOn Online Filing -ohjelmalla) 400,00
Muita maksuja
Käännösmaksu /sivu 70,00
Maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta (sillensä jätetty hakemus)
- ensimmäinen kerta 70,00
- muut kerrat 140,00
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 50,00
Eräitä kansainvälisen PCT-hakemuksen kansalliseen vaiheeseen liittyviä maksuja
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta (käännöksen toimittaminen lisäajalla) 125,00
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa patenttihakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava. 500,00
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 350,00
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 500,00
Ratkaisumaksu etuoikeuden palauttamisesta PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450,00

Katso myös muita maksuja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.03.2019