Patenttihakemuksista maksettavat maksut

Hakemusmaksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

Patentin hakuun liittyvät maksut Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Hakemusmaksu 500,00 0,00500,00
Hakemusmaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta 400,00 0,00400,00
(tietoa hakemuksen tekemisestä sähköisesti)
Lisämaksu jokaisesta 15 ylittävästä patenttivaatimuksesta 50,00 0,0050,00
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 50,00 0,0050,00
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa patenttihakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava. 500,00 0,00500,00
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 350,00 0,00350,00
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 125,00 0,00125,00
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista
- yhtenä kappaleena 20,00 0,0020,00
- kahtena kappaleena 30,00 0,0030,00
Maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta
- ensimmäinen kerta 70,00 0,0070,00
- muut kerrat 140,00 0,00140,00
Julkaisumaksu 500,00 0,00500,00
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 500,00 0,00500,00
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on annettu virastolle sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 400,00 0,00400,00
Käännösmaksu / sivu 70,00 0,0070,00
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.05.2017