Epoline Online Filing (eOLF) -ohjelma patenttialan ammattilaisille

Patenttihakemuksia voi lähettää PRH:lle sähköisesti eOLF-ohjelmalla. Ohjelma on tarkoitettu patenttialan ammattilaisille ja patentteja usein hakeville henkilöille. eOLF on Euroopan patenttiviraston (EPO) ohjelma, johon PRH on lisännyt omat lomakkeensa.

eOLFilla lähetettyjä patenttiasiakirjoja otetaan vastaan vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Saapumispäiväksi tulee se päivä, jolloin asiakirjat ovat saapuneet PRH:lle, mukaan lukien viikonloput ja pyhäpäivät. Lähetyksestä saa vastaanottoilmoituksen.

eOLF-ohjelmassa on laajat ominaisuudet

eOLFin käyttö edellyttää varmennekorttia sekä erillisen ohjelman asentamista tietokoneelle, joten käyttöönotto vie aikaa ja voi olla hankalaa. Se tarjoaa kuitenkin hakemuksen tekoon ammattilaisten tarvitsemat mahdollisuudet, kuten erillisen toiminnallisuuden etuoikeuksien ilmoittamiselle sekä jaetuille ja lohkaistuille patenttihakemuksille. Lisäksi eOLFilla voi lähettää sähköisesti Eurooppapatenttihakemuksia, kansainvälisiä PCT-hakemuksia, hyödyllisyysmallihakemuksia ja vastauksia PRH:n välipäätöksiin.

eOLFia voi käyttää useampi henkilö jaetusti. Esimerkiksi yksi henkilö voi tehdä hakemuksen valmiiksi, ja toinen allekirjoittaa ja lähettää. Tällöin ohjelmasta ladataan koko paketti yhdelle käyttäjälle ja vain osapaketti muille.

eOLFista voi käyttää joko varsinaista ohjelmaa tai ohjelman PMS-käyttöliittymää (Patent Management System), jonka kautta hakemuksen ja asiakirjat voi lähettää meille suoraan omasta PMS-hallintajärjestelmästään. Lue lisää PMS-käyttöliittymästä EPOn kotisivuilta.

eOLF-ohjelman käyttö

Tarvitset seuraavat asiat:

  • itse ohjelma (katso seuraavasta kappaleesta ohjeet ohjelman lataamiseen)
  • jokin seuraavista asiointikorteista, jolla voit allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti, kuten patenttimääräykset edellyttävät:
  • kortinlukijalaite asiointikortille ja sen ajuriohjelma
  • Amyuni PDF Converter -ohjelma, jonka voit tilata maksutta EPO:sta (sähköposti support@epo.org, puh. +31 (0)70 340 45 00), tai muu vastaava ohjelma, jolla voit luoda eOLF-yhteensopivia PDF-tiedostoja.

eOLF-ohjelman asennus

1. Lataa ja asenna eOLF-ohjelma. Jos organisaatiossasi useampi henkilö käyttää ohjelmaa, voit ladata koko paketin yhdelle tietokoneelle ja vain osapaketin muille tietokoneille. Lisätietoja ohjelman versioista ja asennuspaketeista saat EPO:n verkkosivuilta.

2. Lataa ja asenna asiointikortin sirun lukemiseen tarvittava 32-bittinen versio mPollux-kortinlukijaohjelmasta Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta.

3. Kopioi cryptoki.dll-tiedosto mPollux-ohjelman asennuskansiosta eOLF-ohjelman asennuskansioon.

32-bittinen Windows:
kansiosta C:\Program Files\Fujitsu\mPollux DigiSign Client
kansioon C:\Program Files\EPO_OLF5

64-bittinen Windows:
kansiosta C:\Program Files (x86)\Fujitsu\mPollux DigiSign Client
kansioon C:\Program Files (x86)\EPO_OLF5

4. Korjaa asennustiedoston pieni virhe. (Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa, virhe on korjattavana EPO:ssa.)

Korjattava tiedosto: C:\Program Files (x86)\EPO_OLF5\fm\config\OLFfm.conf

Korjattavan rivin alku: PKCS11LibraryName=

Korjaa muotoon: PKCS11LibraryName=Cryptoki.dll,64,176,1000000000,0,0,1;PkcsV2GK.dll,0,0;gclib.dll;icpkcsi.dll;id2cbox.dll;settoki.dll;unipk11.dll;UsrPkcs11.dll,64,128,1000,0,1

Lisää siis osuus "Cryptoki.dll,64,176,1000000000,0,0,1;", jos se puuttuu.

5. Lataa ja asenna mahdolliset Live Update -päivitykset. Jos uusia päivityksiä on tarjolla, eOLF-ohjelma ehdottaa niitä automaattisesti, kun avaat ohjelman.

6. Rekisteröi asiointikorttisi. HUOMIO! Kortin tulee olla kortinlukijassa, jotta linkki toimii.

Apua ohjelman käyttöön saat EPO:n tekemästä eOLF:in alkuperäisestä englanninkielisestä käyttöohjeesta ja PRH:n suomenkielisestä pikaohjeesta.

Huomioitavaa

Patenttimääräysten liite 2 sisältää erityismääräyksiä sähköisestä asioinnista:

  • Lähettäjä vastaa asiakirjojen toimittamisesta.
  • Asiakirjoja voi lähettää meille sähköisesti jokaisena viikonpäivänä vuorokauden ympäri.
  • Asiakirjat liitetään hakemukseen pdf-muodossa. Hakemukseen voi lisäksi liittää myös alkuperäiset tiedostot muussa tiedostomuodossa, joiden mukaisesti Ilmeiset virheellisyydet voidaan oikaista hakijan pyynnöstä. Hakija on itse vastuussa siitä, että alkuperäiset tiedostot voidaan tarvittaessa muuntaa valvotusti tiedostomuotoon, jonka PRH pystyy avaamaan.
  • Hakemus saa tekemispäivän sille viikonpäivälle, jona se on saapunut ja jona hakemusasiakirjat ovat meidän käytettävissämme.
  • Me vahvistamme lähettäjälle asiakirjojen vastaanottamisen.

Mistä saat apua sähköiseen patenttiasiointiin?

Tutustu lainsäädäntöön: Patenttimääräysten liite 2 sähköisen asioinnin erityismääräyksistä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.06.2019